COACHING

Phá tan những rào cản đến từ bên trong, lẫn bên ngoài.

DOANH NGHIỆP MUỐN

  • Huấn luyện kèm cặp cho đội ngũ lãnh đạo – quản lý kế thừa
  • Huấn luyện kèm cặp triển khai các dự án
  • Triển khai đào tạo tại doanh nghiệp cho các nhóm nhỏ dưới 10 người

CHÚNG TÔI CÓ THỂ

  • Huấn luyện kèm cặp 1-1

  • Huấn luyện kèm cặp theo nhóm

  • Huấn luyện nâng cao năng lực lãnh đạo –  quản lý thông qua những tình huống thực tế

  • Huấn luyện triển khai các dự án cải tiến và đầu tư

PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA CHÚNG TÔI

Huấn luyện kèm cặp điều chỉnh ngay lập tức Coaching at the moment

SỰ KHÁC BIỆT CỦA CHÚNG TÔI TRONG HUẤN LUYỆN KÈM CẶP

  • Tiếp cận theo mô hình: 10% lý thuyết – 90% thực hành dựa trên những tình huống thực tế

  • Thực hiện bài tập trước – trong – sau chương trình huấn luyện kèm cặp

  • Đo lường được hiệu quả sau huấn luyện kèm cặp dựa trên thang đo và tiêu chí đã được thống nhất

Bạn cần tư vấn để tối ưu hoá doanh nghiệp của mình?

YÊU CẦU DỊCH VỤ