Chương trình đào tạo

Khóa học Mã khóa học Khai giảng Brochure Học Phí

Operational Excellence Đai Trắng

OE01 Liên Hệ Tải Brochure Liên hệ

Operational Excellence Đai Vàng

OE02 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Operational Excellence Đai Xanh

OE03 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Operational Excellence Đai Đen

OE04 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Huấn luyện cấp cao OE Champion

OE06 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Chuyên Gia Lean

OE07 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Operational Excellence cho Quản Lý Cấp Trung

OE08 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Mô Phỏng Thực Hành Operational Excellence

OE09 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Mô Hình Quản Lý Sản Xuất Tiên Tiến

OE10 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Giám Đốc Cải Tiến

OE11 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Xây Dựng Chiến Lược Với Hoshin Kanri

OE12 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Đổi mới sáng tạo

OE14 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Kaizen

OE15 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

5S - Quản Lý Trực Quan

OE16 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Sự kiện

Mô hình dịch vụ của John&Partners

Dựa trên OPERATIONAL EXCELLENCE Bao gồm: Lean | 6 Sigma | Xây dựng môi trường làm việc hiệu quả cao | Quản lý chuỗi giá trị | Đổi mới sáng tạo có giá trị nhằm giúp doanh nghiệp giảm lãng phí - ổn định chất lượng - nâng cao năng suất - phát triển bền vững - tối ưu hoá hệ thống vận hành doanh nghiệp.
Lean

Lean

Tinh gọn hệ thống để tối ưu các hoạt động trong doanh nghiệp.
6 Sigma

6 Sigma

Ổn định chất lượng để đạt sự hài lòng của khách hàng mức cao nhất.
Quản Lý Chuỗi Giá Trị

Quản Lý Chuỗi Giá Trị

Dòng chảy giá trị trong doanh nghiệp bắt đầu từ lúc tạo ra sản phẩm, dịch vụ cho đến trải nghiệm khách hàng. Quản lý chuỗi giá trị tức là cải tiến hệ thống và quy trình trong doanh nghiệp.
Xây Dựng Môi Trường Làm Việc Hiệu Quả cao

Xây Dựng Môi Trường Làm Việc Hiệu Quả cao

Các doanh nghiệp thành công đều cần phải xây dựng một môi trường làm việc hiệu quả với các công cụ, phương pháp nhằm giúp nhân viên hoàn thành công việc ở mức tốt nhất.
Đổi Mới Sáng Tạo Có <br>Giá Trị

Đổi Mới Sáng Tạo Có
Giá Trị

Khi áp dụng đúng các công cụ đổi mới sáng tạo cùng với sự nhận thức về chi phí vận hành doanh nghiệp và giá thành của sản phẩm/dịch vụ sẽ giúp cho doanh nghiệp phát triển bền vững.
banner thumb

CHÚNG TÔI CÓ THỂ

Hỗ trợ giải quyết các vấn đề nội tại của khách hàng trong: Xây dựng văn hoá cải tiến liên tục - Xây dựng quy trình làm việc chuẩn - Xây dựng đội ngũ làm việc hiệu quả cao - Tối ưu hoá hệ thống vận hành doanh nghiệp - Giảm lãng phí - Ổn định chất lượng – Tối đa hoá năng suất - Xây dựng văn hoá đổi mới sáng tạo có giá trị.
body { color: #b30000;}