Sự kiện

Mô hình dịch vụ của John&Partners

Dựa trên OPERATIONAL EXCELLENCE Bao gồm: Lean | 6 Sigma | Xây dựng môi trường làm việc hiệu quả cao | Quản lý chuỗi giá trị | Đổi mới sáng tạo có giá trị nhằm giúp doanh nghiệp giảm lãng phí - ổn định chất lượng - nâng cao năng suất - phát triển bền vững - tối ưu hoá hệ thống vận hành doanh nghiệp.
Lean

Lean

Tinh gọn hệ thống để tối ưu các hoạt động trong doanh nghiệp.
6 Sigma

6 Sigma

Ổn định chất lượng để đạt sự hài lòng của khách hàng mức cao nhất.
Quản Lý Chuỗi Giá Trị

Quản Lý Chuỗi Giá Trị

Dòng chảy giá trị trong doanh nghiệp bắt đầu từ lúc tạo ra sản phẩm, dịch vụ cho đến trải nghiệm khách hàng. Quản lý chuỗi giá trị tức là cải tiến hệ thống và quy trình trong doanh nghiệp.
Xây Dựng Môi Trường Làm Việc Hiệu Quả cao

Xây Dựng Môi Trường Làm Việc Hiệu Quả cao

Các doanh nghiệp thành công đều cần phải xây dựng một môi trường làm việc hiệu quả với các công cụ, phương pháp nhằm giúp nhân viên hoàn thành công việc ở mức tốt nhất.
Đổi Mới Sáng Tạo Có <br>Giá Trị

Đổi Mới Sáng Tạo Có
Giá Trị

Khi áp dụng đúng các công cụ đổi mới sáng tạo cùng với sự nhận thức về chi phí vận hành doanh nghiệp và giá thành của sản phẩm/dịch vụ sẽ giúp cho doanh nghiệp phát triển bền vững.
banner thumb

CHÚNG TÔI CÓ THỂ

Hỗ trợ giải quyết các vấn đề nội tại của khách hàng trong: Xây dựng văn hoá cải tiến liên tục - Xây dựng quy trình làm việc chuẩn - Xây dựng đội ngũ làm việc hiệu quả cao - Tối ưu hoá hệ thống vận hành doanh nghiệp - Giảm lãng phí - Ổn định chất lượng – Tối đa hoá năng suất - Xây dựng văn hoá đổi mới sáng tạo có giá trị.
body { color: #b30000;}