TƯ VẤN

Related image  Tải brochure

Tối ưu vận hành doanh nghiệp với Operational Excellence.

DOANH NGHIỆP MUỐN

 • Tối ưu hoá nguồn nhân lực hiện tại

 • Tinh gọn hiệu quả hệ thống vận hành hiện tại

 • Tối ưu quy trình làm việc hiện tại

 • Xây dựng môi trường làm việc hiệu quả cao

 • Chất lượng sản phẩm – dịch vụ ổn định

 • Giảm những lãng phí không mong muốn

 • Xây dựng văn hoá cải tiến liên tục

 • Xây dựng văn hóa sáng tạo

CHÚNG TÔI CÓ THỂ

 • Tối ưu hóa cấu trúc vận hành doanh nghiệp thông qua bộ giải pháp toàn diện của chúng tôi

PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA CHÚNG TÔI VỚI OPERATIONAL EXCELLENCE

OE Framework

PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI CỦA CHÚNG TÔI

GIẢI PHÁP TƯ VẤN CỦA CHÚNG TÔI

 • Tư Vấn Thiết Lập, Chuyển Đổi Mô Hình Kinh Doanh
  Business Transformation

 • Tư Vấn Tối Ưu Hoá Vận Hành Doanh Nghiệp
  Business Optimization
 • Tư Vấn Chuyển Đổi Số
  Digital Transformation
 • Tư Vấn Tối Ưu Hoá vận Hành Sản Xuất
  Manufacturing Optimization
 • Tư Vấn Xây Dựng Tối Ưu Công Cụ Trong Quản Trị Doanh Nghiệp
  Building and Optimizing Business Management Toolkit
 • Tư Vấn Xây Dựng và Duy Trì Văn Hoá Doanh Nghiệp
  Building and Maintaining Corporate Culture
 • Đổi mới sáng tạo có giá trị trong doanh nghiệp
  Value Innovation
 • Đối tác chiến lược nguồn nhân lực
  HRBP – Human Resource Business Partner

 • Thiết lập và chuẩn hóa hệ thống tài chính doanh nghiệp
  Establish and Standardize Business Financial System
 • Giải pháp truyền thông trong doanh nghiệp
  Business Communication Solutions

SỰ KHÁC BIỆT CỦA CHÚNG TÔI TRONG TƯ VẤN

PHẠM VI TƯ VẤN

 • Cách tiếp cận vấn đề dựa trên số liệu và dẫn chứng

 • Triển khai hai chiều: từ trên xuống và từ dưới lên

 • Áp dụng công cụ tiên tiến và hiệu quả

 • Am hiểu nguồn nhân lực và văn hoá Việt Nam

 • Tôn trọng lịch sử hình thành và phát triển của doanh nghiệp

 • Đội ngũ chuyên gia nhiều trải nghiệm trong nhiều lĩnh vực

 • Đội ngũ chuyên viên cam kết đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình triển khai giải pháp được lựa chọn

 • Các giải pháp được thiết kế riêng cho từng doanh nghiệp

 • Các giải pháp được thiết kế dựa trên nguyên tắc kết hợp các yếu tố: Lý thuyết – Kinh nghiệm – Nguồn lực phù hợp – Môi trường kinh doanh – Phát triển bền vững 

 • Sản xuất

 • Dịch vụ

 • Thương mại

 • Đầu tư

 • Ngân hàng

 • Xây dựng

 • Bệnh viện

Bạn cần tư vấn để tối ưu hoá doanh nghiệp của mình

YÊU CẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN