Mỗi quốc gia có một ngôn ngữ riêng của họ và ngôn ngữ đó được áp dụng để việc giao tiếp có thể diễn ra suôn sẻ hơn. Vì trên thế giới có rất nhiều ngôn ngữ khác nhau nên một số ngôn ngữ chung được chọn ra để tất cả mọi người có thể giao tiếp với nhau qua cùng một ngôn ngữ.

Giao tiếp được xem là một trong những kỹ năng quan trọng nhất tại nơi làm việc. Làm việc theo quy trình thì việc giao tiếp với đồng nghiệp và cộng sự được rõ ràng và thống nhất. Quan trọng hơn, công ty có thể tồn tại và phát triển được thì cần phải có khách hàng. Và nguồn khách hàng có được một phần là do giao tiếp hiệu quả mà ra.

“Tiếp” đúng những cái “giao” cần rất nhiều kỹ năng hỗ trợ. Ví dụ như: Lắng nghe, Phản hồi, Tư duy độc lập,…

Cùng John&Partners xây dựng nhiều kỹ năng cho bản thân để chuẩn bị chào đón năm 2017 với nhiều mục tiêu nhé!

Hình ảnh: Internet