VỀ CHÚNG TÔI

Chúng tôi mong muốn trở thành đối tác chiến lược của doanh nghiệp trong:
Tư vấn – Giải pháp đào tạo và phát triển – Coaching – Team Building

GIỚI THIỆU VỀ JOHN&PARTNERS

Với mong muốn trở thành đối tác chiến lược của doanh nghiệp trong tối ưu hoá cấu trúc vận hành doanh nghiệp, hiện tại chúng tôi đã và đang nỗ lực mang đến cho đối tác các mảng dịch vụ chính: Tư vấn – Đào tạo – Coaching – Team Building với phương pháp luận được xây dựng dựa trên Operational Excellence với:

Do the right things – Làm đúng ngay từ đầu

Do the right things right – Làm đúng nhất những điều đúng

Bộ kỹ năng làm việc chuyên nghiệp nhằm xây dựng môi trường làm việc hiệu quả cao

Dòng chảy giá trị trong doanh nghiệp bắt đầu từ lúc tạo ra sản phẩm, dịch vụ cho đến trải nghiệm khách hàng. Quản lý chuỗi giá trị tức là cải tiến hệ thống và quy trình trong doanh nghiệp.
– S_Suppliers: Các nhà cung cấp
– I_Inputs: Các đầu vào
– P_Processes: Các quy trình
– O_Outputs: Các đầu ra
– C_Customers: Các khách hàng
Doanh nghiệp cần phải phân tích chuỗi giá trị của mình dựa trên mô hình SIPOC để xác định những hoạt động TẠO giá trị gia tăng, những hoạt động KHÔNG tạo giá trị gia tăng cho khách hàng.
Bất kỳ những gì không tạo nên giá trị gia tăng cho khách hàng đều được xem xét như là một LÃNG PHÍ – MUDA

Sáng tạo cùng với tối ưu chi phí và mang đến giá trị cao hơn cho khách hàng

Hỗ trợ giải quyết các vấn đề nội tại của khách hàng trong vận hành như: Xây dựng văn hoá cải tiến liên tục – Xây dựng quy trình làm việc chuẩn – Xây dựng đội ngũ làm việc hiệu quả cao – Tối ưu hoá hệ thống vận hành doanh nghiệp – Giảm lãng phí – Ổn định chất lượng – Tối đa hoá năng suất – Xây dựng văn hoá đổi mới sáng tạo có giá trị.
Trở thành đối tác của chúng tôi vì chúng tôi tin rằng “Cùng nhau sẽ giúp chúng ta phát triển bền vững và đi xa hơn!”

Lời chia sẻ từ Đội ngũ sáng lập của John&Partners.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 • Chính trực
 • Minh bạch

 • Tốc độ

 • Khả năng thích ứng

 • Linh hoạt

 • Sáng tạo nguyên bản

 • Phục vụ tối đa cho khách hàng

 • Chuyên nghiệp

 • Thấu hiểu

 • Đối tác chiến lược

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

Trở thành đối tác chiến lược của doanh nghiệp trong:

 • Tư vấn

 • Giải pháp đào tạo và phát triển

 • Coaching

 • Team building

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI