Hoạt động Team Building dành cho các doanh nghiệp từ John&Partners được xây dựng dựa trên nền tảng các nội dung các chương trình đào tạo cho đội ngũ của doanh nghiệp. Điển hình là chương trình Team Building lấy ý tưởng từ mô hình SCAMPER – mô hình đổi mới sáng tạo nổi tiếng nhất trên thế giới. Thông qua các trò chơi trong Team Building, người tham gia có thể thấu hiểu, hình dung rõ nhất về sự đổi mới sáng tạo và có định hướng tích cực hơn cho công việc của mình. Ngoài ra, thông qua các trò chơi thì người tham gia có thể hiểu được cách áp dụng công cụ SCAMPER trong công việc, cuộc sống và hơn hết là tầm quan trọng của SCAMPER với doanh nghiệp trong nền kinh tế phát triển vượt bậc như hiện nay. Bên cạnh đó, Ban Lãnh Đạo của doanh nghiệp và các chuyên gia từ John&Partners sẽ luôn đồng hành trong các hoạt động Team Building và mang đến những bài học ý nghĩa, truyền cảm hứng cho đội ngũ của doanh nghiệp.

Hoạt động Team Building nhằm dựa trên sức mạnh tập thể nhằm: 
✔️ Sáng tạo và đưa ra các giải pháp nhằm giải quyết vấn đề;
✔️ Nhận biết tính cách của các thành viên khác trong đội, điểm mạnh và chưa mạnh của từng người để cùng bổ sung và phối hợp với nhau làm việc tốt hơn;
✔️ Nâng cao khả năng dự báo, lập kế hoạch, đề phòng rủi ro, xử lý các tình huống bất ngờ;
✔️ Giúp từng cá nhân có thể quản lý và sử dụng tốt tài nguyên của doanh nghiệp; 
✔️ Xây dựng được tinh thần đoàn kết, niềm tin lẫn nhau, tính cạnh tranh lành mạnh giữa các đội với nhau;
✔️ Nhận ra được “bức tranh toàn diện” và cùng hướng đến thành công chung của tập thể công ty.