1. Chương trình đào tạo Liveclass – Belended-Training

  • Khai giảng Toàn quốc
  • Ngày khai giảng: 15/09/2020
  • Thời gian: 19h00 – 22h00 Thứ 3,5
  • Số buổi: 16 buổi

Link đăng ký: https://bit.ly/L-DCertified

Link Brochure: https://bit.ly/LDC-01