1. Chương trình đào tạo Offline

 • Tại Hà Nội:
  • Ngày khai giảng: 13/09/2020
  • Thời gian: 19h00 – 22h00 Thứ 7, Chủ nhật
  • Số buổi: 8 buổi

2. Chương trình đào tạo Liveclass – Belended-Training

 • Khai giảng Toàn quốc
 • Ngày khai giảng: 28/09/2020
 • Thời gian: 19h00 – 22h00 Thứ 2,4,6
 • Số buổi: 8 buổi

Link đăng ký: https://bit.ly/VanhoaDN

Link Brochure: https://bit.ly/CIO-01