1. Chương trình đào tạo Offline

 • Tại Hồ Chí Minh:
  • Ngày khai giảng: 29/06/2020
  • Thời gian: 19h00 – 22h00 Thứ 2,4,6
  • Số buổi: 17 buổi
 • Tại Hà Nội:
  • Ngày khai giảng: 18/07/2020
  • Thời gian: 08h30 – 11h30 và 13h00 – 16h00 Thứ 7, Chủ nhật
  • Số buổi: 17 buổi

Link Brochure: https://bit.ly/TTL_03-04_Public

2. Chương trình đào tạo Liveclass – Belended-Training

 • Khai giảng Toàn quốc
 • Ngày khai giảng: 17/08/2020
 • Thời gian: 19h00 – 22h00 Thứ 2,4,6
 • Số buổi: 17 buổi

Link đăng ký: https://bit.ly/TaithietlapDN

Link Brochure: https://bit.ly/TTL-05_LiveClass