1. Chương trình đào tạo Offline

 • Tại Hồ Chí Minh:
  • Ngày khai giảng: 24/11/2020
  • Thời gian: 19h00 – 22h00 Thứ 3,5
  • Số buổi: 12 buổi
 • Tại Hà Nội:
  • Ngày khai giảng: 15/11/2020
  • Thời gian: 19h00 – 22h00 Thứ 7, Chủ nhật
  • Số buổi: 12 buổi

Link đăng ký: https://bit.ly/Simulation-Gamification