1. Chương trình đào tạo Liveclass – Belended-Training

  • Khai giảng Toàn quốc
  • Ngày khai giảng: 24/07/2020
  • Thời gian: 08h30 – 11h30 và 13h00 – 16h00 Thứ 7, Chủ nhật
  • Số buổi: 36 buổi

Link đăng ký: https://bit.ly/Quanlysanxuatchuyennghiep