1. Chương trình đào tạo Offline

 • Tại Hồ Chí Minh:
  • Ngày khai giảng: 06/02/2021
  • Thời gian: 19h00 – 22h00 Thứ 7, Chủ nhật
  • Số buổi: 48 buổi
 • Tại Hà Nội:
  • Ngày khai giảng: 14/03/2021
  • Thời gian: 08h30 – 11h30 và 13h00 – 16h00 Thứ 7, Chủ nhật
  • Số buổi: 48 buổi

Link đăng ký: https://bit.ly/Giamdoccaitien

Link Brochure: https://bit.ly/CIO_01-02