1. Chương trình đào tạo Liveclass – Belended-Training

  • Khai giảng Toàn quốc
  • Ngày khai giảng: 26/10/2020
  • Thời gian: 19h00 – 22h00 Thứ 2,4,6
  • Số buổi: 44 buổi

Link đăng ký: https://bit.ly/Chuyengiatuvanxuatsac