HỘI THẢO TRỰC TUYẾN: Doanh nghiệp số – Giải pháp tình thế hay xu hướng tất yếu?

Theo khảo sát năm 2018 của IDC, chuyển đổi số (digital transformation) đang trở thành chiến lược tại các doanh nghiệp, tổ chức trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Gần 90% doanh nghiệp đã bắt đầu chuyển đổi số với các bước khác nhau từ tìm hiểu, nghiên cứu, cho tới bắt đầu triển khai, thực hiện. Hơn 30% lãnh đạo doanh nghiệp được khảo sát xem chuyển đổi số là vấn đề sống còn, xác nhận hiệu quả trên nhiều khía cạnh như thấu hiểu khách hàng, tăng năng suất lao động, tăng tốc sáng tạo,…

Trong giai đoạn dịch Covid-19 cũng là giai đoạn “thử lửa” cho các doanh nghiệp đánh giá về hiện trạng chuyển đổi số của chính mình. Và giai đoạn cách ly toàn xã hội cũng chứng minh được khi áp dụng Chuyển đổi số thì việc WFH hay làm việc theo cách truyền thống điểm ưu và khuyết là gì?

Hãy cùng nhanh tay đăng ký tham gia HỘI THẢO TRỰC TUYẾN để không bỏ lỡ những chia sẻ hữu ích và đặc biệt này.

Link đăng ký: https://bit.ly/DoanhNghiepSo_Webinar