• Operational Exxcellence

Tại sao lại là Operational Excellence?

Tháng Hai 29th, 2020|0 Comments

Operational Excellence rất là bao la, và khái niệm này đã được chia sẻ tại Việt Nam từ đầu những năm 2010, đến năm 2012-2013 thì sôi nổi hơn với rất nhiều chương trình trên [...]