10 08, 2018

Ngành xây dựng tại Việt Nam

By |2020-05-19T21:34:47+07:00Tháng Tám 10th, 2018|Chức năng bình luận bị tắt ở Ngành xây dựng tại Việt Nam

NGÀNH XÂY DỰNG TẠI VIỆT NAM Vài nét về lịch sử ngành xây dựng tại Việt Nam Ngày 29/4/1958, theo Nghị quyết của kì họp thứ VIII Quốc hội khoá I do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ tọa đã quyết định thành lập Bộ Kiến trúc - nay [...]

10 08, 2018

Ngành chăn nuôi tại Việt Nam

By |2020-05-19T21:34:40+07:00Tháng Tám 10th, 2018|Chức năng bình luận bị tắt ở Ngành chăn nuôi tại Việt Nam

NGÀNH CHĂN NUÔI TẠI VIỆT NAM Nhu cầu sử dụng các sản phẩm từ thịt, trứng, sữa năm 2018 Theo các nghiên cứu của Dự án Nourishing the Planet của Viện Nghiên cứu Worldwatch, sản xuất và tiêu thụ thịt toàn cầu tăng nhanh trong những thập kỷ [...]

10 08, 2018

Ngành bia tại Việt Nam

By |2020-05-19T21:34:43+07:00Tháng Tám 10th, 2018|Chức năng bình luận bị tắt ở Ngành bia tại Việt Nam

NGÀNH BIA TẠI VIỆT NAM Lịch sử ngành bia Việt Nam Sản xuất bia được người Pháp đưa vào nước ta cuối thế kỷ 19, chính là Nhà máy Bia Hà Nội và Nhà máy Bia Sài Gòn. Từ những năm 1970 do chính sách đổi mới, mở cửa của [...]

10 08, 2018

Ngành dệt may tại Việt Nam

By |2020-05-19T21:34:34+07:00Tháng Tám 10th, 2018|Chức năng bình luận bị tắt ở Ngành dệt may tại Việt Nam

NGÀNH DỆT MAY TẠI VIỆT NAM Lịch sử ngành dệt Giai đoạn trước 1954, ngành may ra đời chậm hơn ngành dệt, 2 ngành này không được quan tâm phát triển. Giai đoạn 1955 - 1975, giai đoạn vừa xây dựng vừa chi viện cho tiền tuyến. Giai đoạn 1976 [...]