LMS (Learning Management System) được hiểu là hệ thống đào tạo nội bộ. Về bản chất đây là một phần mềm ứng dụng cho phép việc quản lý, vận hành hệ thống các tài liệu, hướng dẫn, theo dõi, báo cáo và cung cấp các công nghệ giáo dục điện tử (hay còn gọi là giáo dục trực tuyến E-Learning) cho các khóa học hay chương trình đào tạo.

Việc áp dụng hệ thống LMS sẽ giúp Doanh nghiệp:

  • Tăng khả năng tương tác
  • Tăng khả năng tiếp cận
  • Lưu trữ dữ liệu: một hệ thống LMS cho phép lưu trữ nội dung bằng nhiều hình thức khác nhau: văn bản, video, âm thanh…
  • Quản lý lượng người tham gia
  • Đánh giá học viên chính xác, công bằng
  • Kiểm soát quá trình học của học viên

Tại John&Partners, tuỳ theo nhu cầu của khách hàng chúng tôi sẽ thiết kế hệ thống LMS phù hợp nhất. Vậy nên hệ thống LMS tại John&Partners sẽ được xây dựng theo 2 hình thức:

  • Chúng tôi sẽ xây dựng toàn bộ hệ thống LMS hoàn chỉnh bao gồm phần nội dung và công nghệ. Phần bài giảng số sẽ được xây dựng từ nội dung của doanh nghiệp, của J&P hoặc kết hợp cả hai bên và đi theo ba phần: đầu tiên là phần kiến trúc thượng tầng hay cấu trúc của hệ thống LMS. Tiếp đến sau khi xong phần cấu trúc thì sẽ xây dựng hệ thống vi  tính hoá. Và cuối cùng sẽ là thiết kế nội dung.
  • Chúng tôi sẽ chỉ cung cấp phần nội dung cho hệ thống LMS

Hiện nay, John&Partners qua quá trình đi tư vấn, thiết kế những hệ thống, học viện đào tạo cho các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đa quốc gia tự tin sẽ mang đến hệ thống LMS tối ưu nhất cho khách hàng. Hãy cùng chúng tôi khám phá và tìm hiểu nhé.