Trong các nguồn lực của doanh nghiệp, nguồn nhân lực là thứ tạo dựng và định hướng phát triển của doanh nghiệp, trong khi tài chính chỉ là phương tiện để giúp doanh nghiệp có thể đạt được mục tiêu mà mình đã đặt ra. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chất lượng đội ngũ nhân viên có vai trò cốt yếu quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Đội ngũ nhân viên là nhân tố tạo ra năng suất và hiệu quả giúp chất lượng hoạt động của doanh nghiệp được nâng cao. Chính nhân tố con người tạo ra năng suất và hiệu quả làm việc khiến cho chất lượng hoạt động của cả doanh nghiệp được nâng cao.

Bất kỳ doanh nghiệp nào khi đưa ra chiến lược kinh doanh đều phải đặt ra các mục tiêu cụ thể để có thể đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình. Có nhiều hình thức để xác định các chiến lược kinh doanh và chúng được đánh giá thông qua các chỉ số đo lường về mục tiêu sản xuất, tiếp thị, tài chính được điều phối và thực hiện như thế nào,…Và các mục tiêu này phần lớn đều được thực hiện bởi đội ngũ nhân viên của doanh nghiệp. Tuy nhiên, rất nhiều doanh nghiệp thường không để ý tới việc xem xét mối liên hệ giữa chiến lược kinh doanh với chiến lược nhân sự, các kế hoạch và việc thực hiện.

Chúng ta đều phải nhận thấy rằng việc quản lý con người sẽ khó khăn hơn việc quản lý những máy móc. Mỗi nhân viên đều có các ưu, nhược điểm của bản thân, cách xử lý công việc cũng như năng lực làm việc cũng không giống nhau. Do đó, để hoàn thành tốt các mục tiêu của chiến lược doanh nghiệp, nhà quản lý cần đưa ra các kế hoạch đào tạo để đội ngũ nhân viên có đủ kỹ năng để thực hiện các mục tiêu.

Ngoài ra, chiến lược tuyển dụng nhân sự cũng cần dựa trên chiến lược doanh nghiệp. Ví dụ như một doanh nghiệp đang áp dụng chiến lược khác biệt hóa thì sẽ rất cần các nhân tố mới và tài năng để tạo ra sự khác biệt. Vì vậy, doanh nghiệp buộc phải mở rộng nguồn nhân lực và đồng thời phải đưa ra các giải pháp để giữ các tài năng tại doanh nghiệp của mình.