STARTUP JOURNEY – HÀNH TRÌNH KHỞI NGHIỆP

Hành Trình Khởi Nghiệp

Con đường khởi nghiệp sáng tạo dành cho doanh nghiệp Việt

“Chúng tôi không đưa cho bạn một mớ kiến thức rồi bạn đọc xong để đấy. Chúng tôi đồng hành cùng bạn – những Startup tiềm năng và đang bồi dưỡng thực lực, tiến vào thương trường, thực sự xắn tay làm bất cứ điều gì để có thể tồn tại và sống sót trên

HÀNH TRÌNH KHỞI NGHIỆP

Cuốn sách không dành cho những người ý tưởng thì nhiều, hứng thú thì cao nhưng lại… không muốn xắn tay vào. Chỉ khi bạn

XẮN TAY VÀO

CHẤP NHẬN THỬ VÀ SAI

CHẤP NHẬN THẤT BẠI

CHẤP NHẬN LÀM LẠI

khi đó những gì chúng tôi mang đến mới thực sự hữu dụng. Khi đó, bạn mới được gọi là Khởi Nghiệp.”

KHỞI NGHIỆP LÀ GIAN KHÓ,

NHƯNG ĐÓ LÀ HÀNH TRÌNH CỦA ĐAM MÊ