TEAM BUILDING

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và gắn kết đội ngũ thông qua team building.

DOANH NGHIỆP MUỐN

  • Chương trình team building truyền tải thông điệp mong muốn
  • Chương trình team building với các trò chơi kết hợp giữa vận động trí tuệ và vận động chân tay
  • Chương trình team building mang lại trải nghiệm cho nhân viên với chi phí thấp

CHÚNG TÔI CÓ THỂ

  • Tổ chức chương trình team building kết hợp trò chơi lớn + đúc kết thông điệp
  • Tổ chức chương trình team building trong nhà và ngoài trời
  • Tổ chức chương trình team building ấn tượng, lắng động, thách thức, vui vẻ và truyền tải tri thức

Bạn đang cần một chương trình team building hiệu quả, hãy để John&Partners cùng bạn làm nên điều đó.

YÊU CẦU DỊCH VỤ