MASTER PLAN PUBLIC 2020

JP_Master Plan Public 2020_LongJP_Master Plan Public 2020_MediumJP_Master Plan Public 2020_ShortJP_Master Plan Public 2020_Special

  • Thời gian tổ chức có thể thay đổi tùy theo tình hình lớp thực tế
  • Học viên đăng ký trước ngày khai giảng 10 ngày: Ưu đãi 3%
  • Đăng kí theo nhóm 3 người trở lên: Ưu đãi 5% cho cả nhóm

Tải đầy đủ chương trình Đào tạo Public năm 2020 TẠI ĐÂY