Văn hóa doanh nghiệp truyền tải chiến lược công ty, thúc đẩy sự phát triển, truyền cảm hứng cho nhân viên, đồng nhất giá trị doanh nghiệp. Đồng thời, VHDN như keo sơn gắn kết nhân viên, tăng hiệu quả và chất lượng công việc.
Vì vậy, việc duy trì VHDN là việc cần thiết cho tất cả doanh nghiệp. Ngoài việc duy trì, doanh nghiệp cần phát triển, nâng cao nó sao cho phù hợp với thời đại và mang tính khác biệt, mặt khác vẫn phù hợp với mục tiêu và chiến lược lâu dài của doanh nghiệp. Cũng giống như việc duy trì thương hiệu riêng cho doanh nghiệp.


Những yếu tố quan trọng trong việc duy trì VHDN:


1️⃣ Khả năng lãnh đạo – Người lãnh đạo luôn giữ vai trò quan trọng trong việc sáng lập, thay đổi và duy trì văn VHDN. Phẩm chất của người lãnh đạo là yếu tố chủ chốt vì họ là người xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu của công ty nên cách cư xử, hành vi và phong cách lãnh đạo quyết định việc duy trì văn hóa của công ty.


2️⃣ Tuyển dụng đúng người – Ngoài những yếu tố như khả năng làm việc hay kinh nghiệm làm việc có phù hợp với vị trí hay không, thì còn phải tìm hiểu định hướng, tư tưởng của họ có phù hợp với mục tiêu, định hướng văn hóa của công ty. Con người là nhân tố quyết định và thực thi VHDN, nên cần quan tâm đến việc họ có phù hợp hay không, để có thể gắn bó lâu dài với công ty cũng như công việc.


3️⃣ Hòa nhập tổ chức – Mặc dù sẽ có những định hướng và hướng đi chung với VHDN nhưng cũng cần cho họ thời gian hòa nhập, tìm hiểu sâu hơn bởi đâu ai có thể giống hệt với định hướng mà công ty đưa ra. Quá trình này là cơ hội sàng lọc nhân viên, nếu họ không phù hợp với văn hóa tổ chức, họ sẽ tự loại bỏ mình ra khỏi tổ chức.


4️⃣ Luôn giữ được sự khác biệt trong VHDN – Ngày nay, sản phẩm hay doanh thu không còn là lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp mà nét đặc trưng trong VHDN có thể mang lại thương hiệu hay độ nhận biết cho doanh nghiệp đó.