ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP

Chúng tôi không chỉ là đơn vị cung cấp khoá học.

Chúng tôi là đơn vị cung cấp giải pháp đào tạo và phát triển.

BỘ CÔNG CỤ TRONG XÂY DỰNG TƯ DUY – THE GROWTH MINDSET TOOLKIT

Thời lượng: 02 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người
 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi tham gia khóa học, người tham gia sẽ:
– Hiểu được tầm quan trọng của tư duy tinh gọn (Lean) trong cuộc sống và công việc
– Hiểu và áp dụng các công cụ cơ bản trong xây dựng tư duy tinh gọn
– Nhận diện và loại bỏ các loại lãng phí trong tư duy, hành động, hoạt động trong công việc hiện tại
– Góp phần xây dựng văn hóa tinh gọn trong tổ chức

 • NỘI DUNG CHÍNH

Phần 1: Tổng quan về Lean
– Định nghĩa về Lean (Tinh gọn) 
– Tầm quan trọng của tư duy tinh gọn đối với cá nhân và tổ chức
– Các nguyên tắc khi xây dựng tư duy tinh gọn
– Vuợt qua những khó khăn thường gặp khi xây dựng tư duy tinh gọn

Phần 2: Nhận diện và loại bỏ lãng phí trong tư duy và công việc
– Định nghĩa về lãng phí trong tư duy (Thinking)
– Định nghĩa về lãng phí trong nhiệm vụ (Tasks)
– Định nghĩa về lãng phí trong công việc (Things)
– Nhận diện và loại bỏ lãng phí trong tư duy; nhiệm vụ; công việc

Phần 3: Mang lại nhiều giá trị gia tăng cho khách hàng
– Thực hiện Gemba
– Thực hiện SIPOC trong công việc hiện tại
– Xác định các công việc mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng
– Xây dựng các hành động để giảm những công việc không mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng

(*) Nội dung trên có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ John&Partners để được tư vấn.

LIÊN HỆ

Thời lượng: 02 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người
 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Sau khi tham gia khóa học, nguời tham gia sẽ:
– Hiểu về định nghĩa và tầm quan trọng của tư duy phản biện
– Nắm được những câu hỏi quan trọng và cốt lõi trong xây dựng tư duy phản biện
– Nắm được những kiến thức, công cụ và phương pháp tư duy để hình thành tư duy phản biện

 • NỘI DUNG CHÍNH
Phần 1: Tổng quan về tư duy phản biện
– Định nghĩa về tư duy phản biện
– Tầm quan trọng của tư duy phản biện đối với cá nhân và tổ chức
– Tôn trọng sự khác biệt
– Những ngộ nhận thường gặp khi xây dựng tư duy phản biện

Phần 2: Xây dựng tư duy chủ động
– Tầm quan trọng của tư duy chủ động đối với cá nhân và tổ chức
– Xây dựng tư duy chủ động:
* Đề xuất (Proposal)
* Kiến nghị (Recommendation)
* Giải pháp (Solution)
– Các câu hỏi quan trọng trong xây dựng tư duy chủ động: Why (Tại sao), What If (Điều gì nếu), What Else (Còn gì nữa không)

Phần 3: Tư duy phản biện trong tranh luận
– Tầm quan trọng của tranh luận trong tổ chức
– Phân biệt giữa tranh luận tích cực và tiêu cực trong tổ chức
– Áp dụng tư duy phản biện trong tranh luận
– Vượt qua những sai lầm thường gặp trong khi tranh luận

Phần 4: Tư duy phản biện trong giải quyết vấn đề
– Khi “vấn đề” có thực sự là “vấn đề”?
– Áp dụng tư duy phản biện trong phương pháp “5Whys” 
– Áp dụng tư duy phản biện trong phương pháp “Biểu đồ xương cá” 
– Áp dụng kỹ thuật sáu chiếc mũ tư duy trong giải quyết vấn đề 

(*) Nội dung trên có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ John&Partners để được tư vấn.

LIÊN HỆ

Thời lượng: 02 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi tham gia khóa học, người tham gia sẽ:
– Hiểu rõ tầm quan trọng và sự cần thiết của việc quản trị sự thay đổi đối với với cấp quản lý từ đó tạo dựng tư duy thay đổi, tích cực đón nhận sự thay đổi, dẫn dắt và quản trị sự thay đổi trong tổ chức và phòng ban của doanh nghiệp
– Hiểu và biết cách vận dụng các bước trong tiến trình thay đổi vào thực tế tại doanh nghiệp
– Hiểu và biết cách vận dụng các nguyên tắc trong quản trị sự thay đổi dành cho cấp quản lý
– Hiểu và biết cách áp dụng một số công cụ và kỹ thuật trong quản trị sự thay đổi vào thực tế tại doanh nghiệp
 • NỘI DUNG CHÍNH

Phần 1: Định nghĩa sự thay đổi
– Thay đổi là gì? Tại sao cần phải thay đổi?
– Đặc điểm, phân loại và quy luật của sự thay đổi
– Tầm quan trọng của thay đổi: Chúng ta đang chịu áp lực bởi điều gì?

Phần 2: Các bước trong quản trị sự thay đổi
– Các bước trong tiến trình quản trị sự thay đổi
– Mô hình quản trị sự thay đổi

Phần 3: Các nguyên tắc trong quản trị sự thay đổi dành cho cấp quản lý
– Giao việc và ủy quyền
– Khen thưởng/Phạt đúng cách
– Làm gương
– Vượt qua áp lực
– Tạo động lực

Phần 4: Công cụ và kỹ thuật trong quản trị sự thay đổi
– Ma trận phân tích người liên quan
– Biểu đồ Quyền lực/ Thái độ
– Vượt qua sự phản kháng
– Xây dựng trung tâm của sự thay đổi

(*) Nội dung trên có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ John&Partners để được tư vấn.

LIÊN HỆ

Thời lượng: 02 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi tham gia khóa học, người tham gia sẽ:
– Hiểu rõ tầm quan trọng và sự cần thiết của việc quản trị sự thay đổi đối với mỗi cá nhân
– Xây dựng được tư duy tích cực để đón nhận các sự thay đổi trong tổ chức
– Xây dựng phong cách làm việc chủ động để vượt qua các sự thay đổi trong tổ chức
 • NỘI DUNG CHÍNH

Phần 1: Định nghĩa sự thay đổi
– Thay đổi là gì?
– Tại sao cần phải thay đổi?
– Đặc điểm, phân loại và quy luật của sự thay đổi
– Tầm quan trọng của thay đổi: Chúng ta đang chịu áp lực bởi điều gì?

Phần 2: Chia sẻ và thảo luận quyển sách “Ai lấy miếng pho mát của tôi?

Phần 3: 07 bước thay đổi của mỗi cá nhân
– Nhận diện sự thay đổi
– Học cách chấp nhận sự thay đổi
– Theo dõi những thay đổi
– Thích ứng với sự thay đổi một cách nhanh chóng
– Thay đổi
– Tận hưởng
– Tạo ảnh hưởng

Phần 4: Xây dựng phong cách làm việc chủ động để vượt qua sự thay đổi
– Trở thành nhân viên cấp độ 5 trong tổ chức
– Trở thành người tạo ảnh hưởng trong quản trị sự thay đổi của tổ chức
– Xây dựng tư duy không ngừng học hỏi qua các công việc/nhiệm vụ được giao
– Các yếu tố để bạn luôn là sự lựa chọn của tổ chức

(*) Nội dung trên có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ John&Partners để được tư vấn.

LIÊN HỆ

Thời lượng: 02 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi tham gia khóa học, người tham gia sẽ:
– Hiểu rõ tầm quan trọng và sự cần thiết của tư duy cải tiến liên tục trong công việc và trong đời sống cá nhân
– Xây dựng được tư duy cải tiến liên tục trong công việc và trong đời sống cá nhân
– Hiểu và áp dụng công cụ cải tiến liên tục trong công việc và trong đời sống cá nhân
 • NỘI DUNG CHÍNH

Phần 1: Tổng quan về cải tiến liên tục
– Định nghĩa về cải tiến liên tục (Kaizen)
– Tầm quan trọng của tư duy cải tiến liên tục đối với mỗi cá nhân
– Sự khác nhau giữa cải tiến liên tục (Kaizen) và sáng tạo (Innovation)
– Vượt qua những sai lầm thường gặp khi xây dựng tư duy cải tiến liên tục

Phần 2: Xây dựng tư duy cải tiến liên tục
– Hiểu về: Fixed mindset và Growth mindset (Tư duy cầu tiến và Tư duy bảo thủ)
– Bạn đang có tư duy nào: Cầu tiến hay bảo thủ?
– Những câu hỏi quan trọng trong xây dựng tư duy cải tiến liên tục
– Vượt qua sự cầu toàn của bản thân để xây dựng tư duy cải tiến liên tục
– Tích cực đón nhận sự phản hồi tích cực 
– Hiểu về thử và sai đúng cách trong xây dựng tư duy cải tiến liên tục

Phần 3: Phương pháp để áp dụng tư duy cải tiến liên tục trong công việc
– Phân tích SIPOC cho công việc/nhiệm vụ hiện tại
– Nhận diện những công việc/nhiệm vụ hiện tại tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng
– Nhận diện những lãng phí trong công việc/nhiệm vụ hiện tại
– Áp dụng bộ câu hỏi: Why (Tại sao)/What if (Điều gì nếu)/What else (Còn gì nữa)
– Thử và sai sự cải tiến nhỏ để công việc tốt hơn
– Đánh giá kết quả trước và sau cải tiến (dù rất nhỏ) để tạo động lực cho bản thân

(*) Nội dung trên có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ John&Partners để được tư vấn.

LIÊN HỆ

Thời lượng: 02 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi tham gia khóa học, người tham gia sẽ:
– Hiểu rõ tầm quan trọng tư duy sáng tạo có giá trị trong công việc
– Xây dựng được tư duy sáng tạo có giá trị trong công việc
– Hiểu và áp dụng công cụ sáng tạo có giá trị trong công việc
– Hiểu rõ tầm quan trọng của việc thiết kế giải pháp cho vấn đề
– Hiểu và áp dụng các bước trong thiết kế giải pháp cho vấn đề
 • NỘI DUNG CHÍNH

Phần 1: Tổng quan về sáng tạo có giá trị
– Định nghĩa về sáng tạo (Innovation)
– Sự sáng tạo trong doanh nghiệp
– Ma trận sáng tạo
– Định nghĩa về sáng tạo có giá trị (Value innovation)
– Các nguyên tắc để xây dựng sự sáng tạo có giá trị trong doanh nghiệp

Phần 2: Tư duy sáng tạo có giá trị
– Định nghĩa về ý tưởng
– Ý tưởng đến từ đâu?
– Đánh giá ý tưởng sáng tạo có giá trị
* Các yếu tố bên trong
* Các yếu tố bên ngoài
* Chi phí

Phần 3: SCAMPER – Công cụ cho sáng tạo
– Thay thế (Substitute)
– Kết hợp (Combine)
– Thích ứng (Adapt)
– Sửa đổi (Modify)
– Đưa vào (Put to another use)
– Loại bỏ (Eliminate)
– Đảo ngược/Tái cấu trúc (Reverse/Rearrange)

Phần 4: Thiết kế giải pháp cho vấn đề – Design thinking
– Định nghĩa về design thinking
– Đặc điểm của design thinking
 * Lấy khách hàng làm trung tâm
 * Tạo ra sản phẩm mẫu
 * Hướng đến hành động
 * Làm việc nhóm
 * Lặp lại cho đến khi tối ưu
– Các bước trong design thinking
 * Bước 1: Thấu hiểu vấn đề
 * Bước 2: Xác định vấn đề
 * Bước 3: Sáng tạo giải pháp
 * Bước 4: Làm thử
 * Bước 5: Kiểm tra và đánh giá

(*) Nội dung trên có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ John&Partners để được tư vấn.

LIÊN HỆ

Thời lượng: 02 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi tham gia khóa học, người tham gia sẽ:
– Hiểu rõ tầm quan trọng tư duy chủ động trong công việc
– Dung hòa giữa tư duy của người làm thuê và người làm chủ (boss)
– Hiểu và áp dụng tư duy làm việc của nhân viên cấp độ 5
– Gắn kết sự nghiệp của cá nhân và sự phát triển của tổ chức
 • NỘI DUNG CHÍNH

Phần 1: Tư duy của người làm thuê và người làm chủ (Boss)
– Những tư duy khiến bạn mãi là người làm thuê/nhân viên
– Những tư duy khiến bạn trở thành người quản lý/người làm chủ
– Hiểu về những khó khăn của người làm chủ (Boss)
– Vì sao bạn cần phải có tư duy của người làm chủ trong công việc?
– Xây dựng tâm thế của người làm thuê với tư duy của người làm chủ

Phần 2: Để trở thành người nhân viên cấp độ 5
– Vì sao phải trở thành người nhân viên cấp độ 5?
– Nhân viên cấp độ 1: Chờ đến khi được nói đến
– Nhân viên cấp độ 2: Hỏi rồi mới làm
– Nhân viên cấp độ 3: Đề nghị, sau đó thực hiện kết quả hành động
– Nhân viên cấp độ 4: Hành động nhưng phải có lời khuyên
– Nhân viên cấp độ 5: Chủ động hành động và cập nhật thường xuyên
– Phương pháp đưa giải pháp để trở thành người nhân viên cấp độ 5
– Vượt qua những sai lầm thường gặp để trở thành người nhân viên cấp độ 5

Phần 3: Gắn kết sự nghiệp của cá nhân và sự phát triển của tổ chức
– Các giai đoạn của chuyển đổi cá nhân
– Các đặc điểm trong các giai đoạn của chuyển đổi cá nhân
– Thực hiện kế hoạch phát triển cá nhân (IDP)
– Gắn kết kế hoạch phát triển cá nhân và tổ chức
– Hiểu về định nghĩa nhân tài trong tổ chức
– Mô hình niềm tin
– Chuỗi gắn kết

(*) Nội dung trên có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ John&Partners để được tư vấn.

LIÊN HỆ

BỘ CÔNG CỤ TRONG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC – THE STRATEGIC PLANNING TOOLKIT

Thời lượng: 05 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

 • MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi tham gia chương trình, người tham gia sẽ:
– Hiểu về chiến lược và tầm quan trọng của việc quản trị chiến lược 
– Hiểu về mô hình Operational Excellence và tư duy tinh gọn trong doanh nghiệp
– Hiểu về Hoshin – Kanri và tầm quan trọng của việc sử dụng hệ thống Hoshin – Kanri trong xây dựng chiến lược doanh nghiệp 
– Nắm được các khái niệm quan trọng trong hệ thống Hoshin – Kanri
– Được hướng dẫn xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi
– Được hướng dẫn xây dựng các chiến lược cạnh tranh và kinh doanh
– Được hướng dẫn xây dựng các mục tiêu, kế hoạch triển khai chiến lược
– Được hướng dẫn xây dựng các chỉ số KPIs để đo lường và đánh giá 
 • NỘI DUNG CHÍNH

Phần 1: Đào tạo nhận thức về Hoshin – Kanri (02 ngày)
1. Định nghĩa về chiến lược
2. Tầm quan trọng của quản trị chiến lược
3. Giới thiệu về mô hình Operational Excellence (Tối ưu hoá cấu trúc vận hành doanh nghiệp)
4. Tầm quan trọng của tư duy tinh gọn
– Hiểu về tinh gọn
– Hiểu về doanh nghiệp tinh gọn
– Tầm quan trọng của tư duy tinh gọn
5. Xây dựng hệ thống Hoshin – Kanri 
– Định nghĩa về Hoshin – Kanri
– Các khái niệm quan trọng trong hệ thống Hoshin – Kanri
– Quy trình xây dựng Hoshin – Kanri
Phần 2: Workshop Hoshin – Kanri (03 ngày)
– Hướng dẫn xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của công ty
– Hướng dẫn xây dựng các chiến lược cạnh tranh và kinh doanh của công ty
– Hướng dẫn xây dựng mục tiêu chiến lược và dự án chiến lược của công ty
– Phương pháp đánh giá và duy trì

(*) Nội dung trên có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ John&Partners để được tư vấn.

LIÊN HỆ

Thời lượng: 01 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi tham gia khóa học, người tham gia sẽ:
– Hiểu đúng về OGSM và lợi ích của OGSM
– Nắm bắt được tiến trình, các công cụ, phương pháp trong quá trình thực hiện OGSM
– Biết cách thiết lập khung OGSM
 • NỘI DUNG CHÍNH

Phần 1: Tổng quan về OGSM
– Hiểu đúng ý nghĩa của O – G – S – M
* Objective : Xác định mục tiêu chính (chung)
* Goals: Xác định các mục đích (chỉ tiêu) cụ thể
* Strategies: Xác định các chiến lược hay giải pháp
* Measurements: Xác định các chỉ số đánh giá đo lường
– Tầm quan trọng của OGSM
– Tại sao cần và khi nào cần OGSM?
– OGSM dành cho ai?
– Vượt qua những sai lầm thường gặp khi triển khai OGSM
Phần 2: Phương pháp xây dựng OGSM
– Bước 1: Thực hành xây dựng các mục tiêu chính (chung)
– Bước 2: Thực hành xây dựng các mục đích (chỉ tiêu) cụ thể
– Bước 3: Thực hành xây dựng các chiến lược hay giải pháp
– Bước 4: Thực hành xây dựng các chỉ số đánh giá đo lường

(*) Nội dung trên có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ John&Partners để được tư vấn.

LIÊN HỆ

Thời lượng: 03 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi tham gia khóa học, người tham gia sẽ:
– Hiểu và đủ về văn hoá doanh nghiệp
– Tránh những sai lầm thường gặp khi xây dựng và triển khai văn hoá doanh nghiệp
– Nắm được các bước xây dựng văn hoá doanh nghiệp
– Biết cách đánh giá bộ 3 quan trọng trong văn hoá doanh nghiệp: Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi
– Hiểu được các nguyên tắc trong xây dựng các chương trình/hành động triển khai và duy trì văn hoá doanh nghiệp

 • NỘI DUNG CHÍNH

Phần 1: Tổng quan về văn hoá doanh nghiệp
– Định nghĩa về văn hoá doanh nghiệp
– Tầm quan trọng của văn hoá doanh nghiệp đối với sự phát triển của tổ chức
– Vai trò của mỗi vị trí trong doanh nghiệp đối với việc xây dựng và phát triển văn hoá doanh nghiệp
– Khi nào cần xây dựng văn hóa doanh nghiệp
Phần 2: Xây dựng và triển khai văn hoá doanh nghiệp
– Các bước xây dựng và triển khai văn hoá doanh nghiệp
– Vượt qua các sai lầm thường gặp khi xây dựng văn hóa doanh nghiệp
– Phương pháp xây dựng bộ 3 quan trọng trong văn hoá doanh nghiệp “Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi”
– Phương pháp xây dựng và triển khai Bộ quy tắc ứng xử “COC – Code of Conducts” từ các giá trị cốt lõi
– Các nguyên tắc trong xây dựng các chương trình/hoạt động triển khai văn hoá doanh nghiệp
– Phương pháp duy trì các hoạt động trong quá trình xây dựng văn hoá doanh nghiệp

(*) Nội dung trên có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ John&Partners để được tư vấn.

LIÊN HỆ

BỘ CÔNG CỤ TRONG TỐI ƯU HỆ THỐNG VẬN HÀNH – THE OPERATIONS MANAGEMENT TOOLKIT

Nội dung khóa học có thể áp dụng ở các lĩnh vực: Sản xuất; Dịch vụ; Thương mại; Ngân hàng; Bệnh viện; Xây dựng; F&B;….Vui lòng liên hệ John&Partners để chúng tôi thiết kế nội dung và đưa ra những chia sẻ, bài tập tình huống,…phù hợp nhất với lĩnh vực của doanh nghiệp.

Thời lượng: 02 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi tham gia khóa học, người tham gia sẽ:
– Hiểu đúng về Lean Six (6) Sigma
– Hiểu về tầm quan trọng của Lean 6 Sigma trong công việc 
– Nắm bắt tổng quan các công cụ cơ bản trong Lean 6 Sigma

 • NỘI DUNG CHÍNH

Phần 1: Tổng quan về Lean 6 Sigma
– Định nghĩa về Lean
– Định nghĩa về 6 Sigma
– Lợi ích khi áp dụng Lean và 6 Sigma trong tổ chức
– Vượt qua những sai lầm thường gặp khi áp dụng Lean và 6 Sigma trong tổ chức
Phần 2: Tổng quan về các công cụ cơ bản trong Lean 6 Sigma
1. Nhận diện và loại bỏ 8+1 loại lãng phí trong doanh nghiệp
2. 5S và quản lý trực quan
3. DMAIC
4. SIPOC
5. VOC
6. CTQ
7. Kanban
8. Poke – Yoke
9. 5 Whys
10. Biểu đồ xương cá

(*) Nội dung trên có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ John&Partners để được tư vấn.

LIÊN HỆ

Nội dung khóa học có thể áp dụng ở các lĩnh vực: Sản xuất; Dịch vụ; Thương mại; Ngân hàng; Bệnh viện; Xây dựng; F&B;….Vui lòng liên hệ John&Partners để chúng tôi thiết kế nội dung và đưa ra những chia sẻ, bài tập tình huống,…phù hợp nhất với lĩnh vực của doanh nghiệp.

Thời lượng: 03 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 người

 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi tham gia khóa học, người tham gia sẽ:
– Hiểu được định nghĩa và tầm quan trọng của Lean Six (6) Sigma
– Nắm bắt và áp dụng các công cụ trong từng bước theo vòng tròn DMAIC trong các dự án cải tiến
 • NỘI DUNG CHÍNH

A. Đào tạo (3 ngày)
Phần 1: Giới thiệu
– Lịch sử và nguyên tắc của Lean và Six Sigma
– Định nghĩa Lean và Six Sigma
– Vai trò của Lean và Six Sigma
– Mức độ trong Sigma
– Tính toán mức Sigma
– Vòng tròn DMAIC (Xác định – Đo lường – Phân tích – Cải tiến – Kiểm soát)
– Quá trình cắt giảm lãng phí và liên kết với sự hài lòng của khách hàng
Phần 2: Công cụ trong bước “Xác định”
– Điều lệ dự án
– VOC (Tiếng nói của khách hàng)
– CTQ (Đặc tính quan trọng về chất lượng)
– SIPOC (Nhà cung cấp – đầu vào – quy trình – đầu ra – khách hàng)
– VSM (Dòng chảy giá trị)
Phần 3: Công cụ trong bước “Đo lường”
– Thu thập dữ liệu
– OEE – Hiệu suất thiết bị tổng thể
– Đo lường năng lực hiện tại của quy trình
Phần 4: Công cụ trong bước “Phân tích”
– Phân tích quá trình
– 5 lần hỏi “Tại sao”
– Biểu đồ xương cá
– Biểu đồ Pareto
– Biểu đồ phân tán
Phần 5: Công cụ trong bước “Cải tiến”
– Kaizen
– SMED – Đổi sản phẩm nhanh
– Đo lường năng lực mới của quy trình
Phần 6: Công cụ trong bước “Kiểm soát”
– Kế hoạch kiểm soát quy trình (công cụ)
– Tiêu chuẩn công việc
– Ngăn ngừa lỗi Poka-Yoke

(*) Nội dung trên có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ John&Partners để được tư vấn.

B. Hướng dẫn kèm cặp (Coaching) thực hiện dự án cải tiến tại doanh nghiệp sau khóa học (Thời lượng thực hiện dự án không bao gồm trong 03 ngày đào tạo trên)
– Kết quả đạt được: 
* Các dự án đều phải là dự án cải tiến dựa trên nguồn lực hiện có của doanh nghiệp
* 1 dự án cải tiến ở cấp đai vàng thực hiện thành công sẽ tiết kiệm cho doanh nghiệp khoảng từ 125.000.000 VNĐ – 500.000.000 VNĐ (5.000 USD – 20.000 USD)
* Các dự án không cần đầu tư chi phí mua sắm hoặc đầu tư rất ít
* Tạo những chiến thắng ngắn hạn trong xây dựng văn hóa cải tiến liên tục, tiết kiệm hiệu quả dựa trên các dự án cải tiến được thực hiện tại doanh nghiệp
* Thực hành các công cụ đã học trong khóa học
* Giải quyết những khó khăn khi thực hành các công cụ đã học trong khóa học
– Quy trình thực hiện dự án theo DMAIC
– Số lượng người trong 1 dự án bao gồm: 1 trưởng nhóm dự án và 2–3 thành viên dự án
– Tổng thời gian thực hiện 1 dự án: 1 – 3 tháng
– Chuyên gia sẽ đến doanh nghiệp để hướng dẫn/kèm cặp trực tiếp thực hiện dự án trong từng bước: D-M-A-I-C

LIÊN HỆ

Nội dung khóa học có thể áp dụng ở các lĩnh vực: Sản xuất; Dịch vụ; Thương mại; Ngân hàng; Bệnh viện; Xây dựng; F&B;….Vui lòng liên hệ John&Partners để chúng tôi thiết kế nội dung và đưa ra những chia sẻ, bài tập tình huống,…phù hợp nhất với lĩnh vực của doanh nghiệp.

Thời lượng: 10 ngày | Ngôn ngữ : Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên : 10 – 15 người
(*) Yêu cầu đối với người tham gia học: Phải có Lean Six (6) Sigma đai vàng.

 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi tham gia khóa học, người tham gia sẽ:
– Thấu hiểu các vấn đề của tổ chức
– Áp dụng phương pháp lựa chọn các dự án Lean 6 Sigma hiệu quả
– Quản lý dự án cải tiến Lean 6 Sigma đai xanh
– Hiểu và áp dụng các công cụ tại các bước D-M-A-I-C trong dự án Lean 6 Sigma đai xanh
 • NỘI DUNG CHÍNH

A. Chương trình đào tạo (10 ngày)
Phần 1: Nền tảng về Lean 6 Sigma
1. Giới thiệu và hiểu các vấn đề của tổ chức
– Hiểu về các vấn đề của tổ chức
– Để các vấn đề của tổ chức trở thành cơ hội trong cải tiến
2. Tổng quan về Lean 6 Sigma
– Giới thiệu về Lean 6 Sigma
– Giới thiệu về hệ thống đai trong Lean 6 Sigma
– Lợi ích của việc áp dụng Lean 6 Sigma trong tổ chức
– Vượt qua những sai lầm thường gặp khi áp dụng Lean 6 Sigma trong tổ chức
– Giới thiệu về vòng tròn DMAIC
– Giới thiệu về Operational Excellence
Phần 2: Các công cụ trong bước “Xác định”
1. Cách lựa chọn dự án
– Những vấn đề có thể giải quyết bằng Lean 6 Sigma
– Hướng dẫn cách lựa chọn dự án
– Ước tính tiềm năng tiết kiệm
– Cấu trúc của 1 dự án cải tiến
2. Các công cụ trong bước “Xác định”
– Đi thực địa với Gemba
– VSM – Sơ đồ chuỗi giá trị
– Ma trận VOC/CTQ – Tiếng nói khách hàng/Đặc tính quan trọng về chất lượng
– Ma trận RACI
– Xây dựng kế hoạch truyền thông
Phần 3: Các công cụ trong bước “Đo lường”
– Phương pháp phân tích cơ bản
– Phương pháp lấy mẫu
– Biểu đồ tần suất
– Ma trận Hiệu quả & Hiệu lực
– Ma trận Nguyên nhân & Hậu quả
– MSA – Phân tích hệ thống đo lường
– Đo lường năng lực hiện tại của quy trình
Phần 4: Các công cụ trong bước “Phân tích”
– FMEA – Phân tích các dạng lỗi và ảnh hưởng
– Hypothesis testing – Kiểm định giả thuyết
– Chi-square – Kiểm định chi bình phương
– Correlation & Regression – Phân tích tương quan và hồi quy
– ANOVA – Phân tích phương sai
– Các công cụ phân tích trong Lean
Phần 5: Các công cụ trong bước “Cải tiến”
– DOE – Thiết kế và phân tích thử nghiệm
– Các công cụ cải tiến trong Lean
– Đo lường năng lực mới của quy trình
Phần 6: Các công cụ trong bước “Kiểm soát”
– SPC – Kiểm soát quá trình bằng thống kê

(*) Nội dung trên có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ John&Partners để được tư vấn.

B. Hướng dẫn kèm cặp (Coaching) thực hiện dự án cải tiến tại doanh nghiệp sau khóa học (Thời lượng thực hiện dự án không bao gồm trong 10 ngày đào tạo trên)
– Kết quả đạt được: 
* Thực hiện 2 dự án cải tiến tại doanh nghiệp
* Các dự án đều phải là dự án cải tiến dựa trên nguồn lực hiện có của doanh nghiệp
* 1 dự án cải tiến ở cấp đai xanh thực hiện thành công sẽ tiết kiệm cho doanh nghiệp khoảng từ 500.000.000 VNĐ – 1.250.000.000 VNĐ (20.000 USD – 50.000 USD)
* Các dự án không cần đầu tư chi phí mua sắm hoặc đầu tư rất ít
* Tạo những chiến thắng ngắn hạn trong xây dựng văn hóa cải tiến liên tục, tiết kiệm hiệu quả dựa trên các dự án cải tiến được thực hiện tại doanh nghiệp
* Thực hành các công cụ đã học trong khóa học
* Giải quyết những khó khăn khi thực hành các công cụ đã học trong khóa học
– Quy trình thực hiện dự án theo DMAIC
– Số lượng người trong 1 dự án bao gồm: 1 trưởng nhóm dự án và 3 – 5 thành viên dự án
– Tổng thời gian thực hiện 1 dự án: 6 – 12 tháng
– Chuyên gia sẽ đến doanh nghiệp để hướng dẫn/kèm cặp trực tiếp thực hiện dự án trong từng bước: D-M-A-I-C

LIÊN HỆ

Nội dung khóa học có thể áp dụng ở các lĩnh vực: Sản xuất; Dịch vụ; Thương mại; Ngân hàng; Bệnh viện; Xây dựng; F&B;….Vui lòng liên hệ John&Partners để chúng tôi thiết kế nội dung và đưa ra những chia sẻ, bài tập tình huống,…phù hợp nhất với lĩnh vực của doanh nghiệp.

Thời lượng: 12 ngày | Ngôn ngữ : Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên : 5-10 người
(*) Yêu cầu đối với người tham gia học: Phải có Lean Six (6) Sigma đai xanh.

 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi tham gia khóa học, người tham gia sẽ:
– Thấu hiểu các vấn đề của tổ chức
– Lựa chọn các dự án Lean 6 Sigma triển khai hiệu quả cho doanh nghiệp
– Quản lý chương trình Lean 6 Sigma tại doanh nghiệp
– Hiểu và áp dụng các công cụ tại các bước D-M-A-I-C trong dự án Lean 6 Sigma đai đen
 • NỘI DUNG CHÍNH

A. Chương trình đào tạo (12 ngày)
Phần 1: Ôn tập về Lean 6 Sigma
1. Hiểu các vấn đề của tổ chức
– Các vấn đề của tổ chức 
– Để các vấn đề của tổ chức trở thành cơ hội trong cải tiến
2. Ôn tập về Lean 6 Sigma
– DFSS – Thiết kế theo 6 Sigma
– Pull system – Hệ thống kéo
– Kaizen events – Sự kiện Kaizen
– Các công cụ trong chuẩn hóa công việc
– Tính toán chi phí khi chất lượng không đạt 
– Giới thiệu về Operational Excellence
Phần 2: Quản trị sự thay đổi
– Thay đổi là gì? Tại sao cần phải thay đổi?
– Đặc điểm, phân loại và quy luật của sự thay đổi
– Tầm quan trọng của thay đổi: Chúng ta đang chịu áp lực bởi điều gì?
– Các nguyên tắc trong quản trị sự thay đổi dành cho cấp quản lý
* Tạo những chiến thắng ngắn hạn
* Tạo tính khẩn cấp
* Giao việc và ủy quyền
* Khen thưởng/Phạt đúng cách
* Làm gương
* Vượt qua áp lực
* Tạo động lực
– Công cụ và kỹ thuật trong quản trị sự thay đổi
* Ma trận phân tích người liên quan
* Biểu đồ Quyền lực/ Thái độ
* Vượt qua sự phản kháng
* Xây dựng trung tâm của sự thay đổi
Phần 3: Các công cụ trong bước “Xác định”
1. Cách lựa chọn dự án
– Ôn tập về cách lựa chọn dự án cải tiến
– Ôn tập về ước tính tiềm năng tiết kiệm
– Ôn tập về cấu trúc của 1 dự án cải tiến
2. Các công cụ trong bước “Xác định”
– VOC – Tiếng nói của khách hàng
– VOP – Tiếng nói của quy trình
– VOE – Tiếng nói của nhân viên
– VOB – Tiếng nói của doanh nghiệp
– Theory of constraints – Lý thuyết về các ràng buộc
– QFD – Triển khai chức năng chất lượng
Phần 4: Các công cụ trong bước “Đo lường”
– Thu thập dữ liệu
– MSA – Phân tích hệ thống đo lường
– Ma trận: Hiệu quả/Hiệu lực
– Ma trận phân tích những người liên quan
– Ma trận: Thách thức/Cơ hội
– Đo lường năng lực hiện tại của quy trình
Phần 5: Các công cụ trong bước “Phân tích”
– FMEA – Phân tích các dạng lỗi và ảnh hưởng
– Hypothesis testing – Kiểm định giả thuyết
– Chi-square – Kiểm định chi bình phương
– Correlation & Regression- Phân tích tương quan và hồi quy
– ANOVA – Phân tích phương sai
– Các công cụ phân tích trong Lean
Phần 6: Các công cụ trong bước “Cải tiến”
– DOE – Thiết kế và phân tích thử nghiệm
– Các công cụ cải tiến trong Lean
– Đo lường năng lực mới của quy trình
Phần 7: Các công cụ trong bước “Kiểm soát”
– SPC – Kiểm soát quá trình bằng thống kê
– TPM – Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể
Phần 8: Quản lý dự án cải tiến
– Quản lý các bên liên quan trong dự án
– Quản lý giao tiếp trong dự án
– Quản lý tiến độ trong dự án
– Quản lý nguồn nhân lực trong dự án
– Quản lý rủi ro trong dự án
– Quản lý dự án trên 01 trang giấy (OPPM)

(*) Nội dung trên có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ John&Partners để được tư vấn.

B. Hướng dẫn kèm cặp (Coaching) thực hiện dự án cải tiến tại doanh nghiệp sau khóa học (Thời lượng thực hiện dự án không bao gồm trong 12 ngày đào tạo trên)
– Kết quả đạt được: 
* Người thực hiện dự án hiểu và quản lý các chương trình cải tiến trong doanh nghiệp
* Thực hiện 1 dự án cải tiến tại doanh nghiệp
* Các dự án đều phải là dự án cải tiến dựa trên nguồn lực hiện có của doanh nghiệp
* 1 dự án cải tiến ở cấp đai đen thực hiện thành công sẽ tiết kiệm cho doanh nghiệp khoảng từ 1.250.000.000 VNĐ – 2.500.000.000 VNĐ (50.000 USD – 100.000 USD)
* Các dự án không cần đầu tư chi phí mua sắm hoặc đầu tư rất ít
* Tạo những chiến thắng ngắn hạn trong xây dựng văn hóa cải tiến liên tục, tiết kiệm hiệu quả dựa trên các dự án cải tiến được thực hiện tại doanh nghiệp
* Thực hành các công cụ đã học trong khóa học
* Giải quyết những khó khăn khi thực hành các công cụ đã học trong khóa học
– Quy trình thực hiện dự án theo DMAIC
– Số lượng người trong 1 dự án bao gồm: 1 trưởng nhóm dự án và 5 – 10 thành viên dự án
– Tổng thời gian thực hiện 1 dự án: 6 – 12 tháng
– Chuyên gia sẽ đến doanh nghiệp để hướng dẫn/kèm cặp trực tiếp thực hiện dự án trong từng bước: D-M-A-I-C

LIÊN HỆ

Nội dung khóa học có thể áp dụng ở các lĩnh vực: Sản xuất; Dịch vụ; Thương mại; Ngân hàng; Bệnh viện; Xây dựng; F&B;….Vui lòng liên hệ John&Partners để chúng tôi thiết kế nội dung và đưa ra những chia sẻ, bài tập tình huống,…phù hợp nhất với lĩnh vực của doanh nghiệp.

Thời lượng: 03 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20

 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi tham gia khóa học, người tham gia sẽ:
– Hiểu được định nghĩa và tầm quan trọng của Operational Excellence – Lean Six (6) Sigma
– Hiểu được sự cần thiết của việc nắm được định nghĩa, lý do của các hoạt động cơ bản trong Operational Excellence 
– Hiểu được công cụ triển khai chiến lược dành cho lãnh đạo 
– Nắm được các thông tin quan trọng trong lộ trình triển khai Operational Excellence trong tại tổ chức 
– Nhận diện các vấn đề/cơ hội cải tiến trong tổ chức khi tham gia quá trình chơi trò chơi: Mô phỏng thực hành Operational Excellence (Operational Excellence simulation)
 • NỘI DUNG CHÍNH

Phần 1: Tổng quan về Operational Excellence (OE)
– Định nghĩa về OE
– Lợi ích của OE đối với tổ chức và lãnh đạo
– Tại sao vị trí lãnh đạo cần biết về OE?
– Hệ thống đai trong OE
– Vị trí nào cần đai gì trong hệ thống đai OE? Tại sao?
– Các yếu tố trong OE gắn với vị trí lãnh đạo
Phần 2: Bộ công cụ Operational Excellence dành cho lãnh đạo
2.1 Giới thiệu các công cụ dùng để tạo chiến thắng ngắn hạn:
* Lean và các loại lãng phí thường gặp dành cho lãnh đạo
* 5S và quản lý trực quan dành cho lãnh đạo
* Kaizen dành cho lãnh đạo
* Kanban dành cho lãnh đạo
* Poka-Yoke dành cho lãnh đạo
2.2 Giới thiệu công cụ triển khai chiến lược dành cho lãnh đạo:
* Hoshin-Kanri
Phần 3: Hiểu về lộ trình triển khai Operational Excellence (OE) trong tổ chức
– Các định nghĩa cần nắm trong lộ trình triển khai OE
– Các hoạt động cần có trong lộ trình triển khai OE
– Mục tiêu cần đạt được trong lộ trình triển khai OE
– Tỷ lệ OE đai vàng, đai xanh, đai đen cần có trong khi triển khai OE? Và lý do vì sao?
– Các dự án cải tiến triển khai cần có những yếu tố nào?
Phần 4: Mô phỏng thực hành Operational Excellence dựa trên trò chơi (OE simulation)
– Thông quan trò chơi sẽ mang đến cho học viên khái niệm cơ bản và dễ hiểu nhất về OE cùng với các phương pháp loại bỏ những lãng phí, thông qua một hoạt động mô phỏng thực hành từ quy trình, hoạt động, sản xuất.

(*) Nội dung trên có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ John&Partners để được tư vấn.

LIÊN HỆ

Nội dung khóa học có thể áp dụng ở các lĩnh vực: Sản xuất; Dịch vụ; Thương mại; Ngân hàng; Bệnh viện; Xây dựng; F&B;….Vui lòng liên hệ John&Partners để chúng tôi thiết kế nội dung và đưa ra những chia sẻ, bài tập tình huống,…phù hợp nhất với lĩnh vực của doanh nghiệp.

Thời lượng: 03 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi tham gia khóa học, người tham gia sẽ:
– Hiểu được định nghĩa và tầm quan trọng của Operational Excellence – Lean Six (6) Sigma
– Hiểu được sự cần thiết của việc nắm được định nghĩa, lý do của các hoạt động cơ bản trong Operational Excellence 
– Hiểu được một số khái niệm/công cụ cần thiết trong Lean 6 Sigma dành cho quản lý cấp trung
– Nhận diện các vấn đề/cơ hội cải tiến trong tổ chức khi tham gia quá trình chơi trò chơi: Mô phỏng thực hành Operational Excellence (Operational Excellence simulation)
 • NỘI DUNG CHÍNH

Phần 1: Tổng quan về Operational Excellence (OE) – Lean 6 Sigma
– Định nghĩa về Operational Excellence
– Định nghĩa về Lean và 6 Sigma
– Lợi ích của OE đối với tổ chức và vị trí quản lý cấp trung
– Tại sao vị trí quản lý cấp trung cần biết OE?
– Hệ thống đai trong OE
– Vị trí nào cần đai gì trong hệ thống đai OE? Tại sao?
– Các yếu tố trong OE gắn với vị trí quản lý cấp trung
Phần 2: Một số khái niệm/công cụ cần thiết trong Lean 6 Sigma dành cho quản lý cấp trung
– Đi thực địa với Gemba dành cho quản lý cấp trung
– SIPOC dành cho quản lý cấp trung
– Nhận diện các loại lãng phí trong doanh nghiệp
– 5S và quản lý trực quan dành cho quản lý cấp trung
– Ma trận VOC/CTQ – Tiếng nói khách hàng/Đặc tính quan trọng về chất lượng dành cho quản lý cấp trung
– Kaizen dành cho quản lý cấp trung
– Vòng tròn DMAIC (Xác định – Đo lường – Phân tích – Cải tiến – Kiểm soát)
Phần 3: Mô phỏng thực hành Operational Excellence dựa trên trò chơi (OE simulation)
– Thông quan trò chơi sẽ mang đến cho học viên khái niệm cơ bản và dễ hiểu nhất về OE cùng với các phương pháp loại bỏ những lãng phí, thông qua một hoạt động mô phỏng thực hành từ quy trình, hoạt động, sản xuất.

(*) Nội dung trên có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ John&Partners để được tư vấn.

LIÊN HỆ

Nội dung chương trình có thể áp dụng ở các lĩnh vực: Sản xuất; Dịch vụ; Thương mại; Ngân hàng; Bệnh viện; Xây dựng; F&B;….Vui lòng liên hệ John&Partners để chúng tôi thiết kế nội dung và đưa ra những chia sẻ, bài tập tình huống,…phù hợp nhất với lĩnh vực của doanh nghiệp.

Thời lượng: 02 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

 • MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

– Chương trình “Mô phỏng thực hành Operational Excellence (OE Simulation & Gamification)” mong muốn mang đến cho học viên khái niệm cơ bản và dễ hiểu nhất về Operational Excellence cùng với các phương pháp loại bỏ những lãng phí, thông qua một hoạt động mô phỏng thực hành từ quy trình, hoạt động, sản xuất. Với hoạt động mô phỏng thực hành, người tham gia sẽ hiểu về các công cụ cơ bản trong Operational Excellence một cách dễ dàng thông qua 1 trò chơi lớn xuyên suốt chương trình
– Chuyên gia/Điều phối chương trình của John&Partners sẽ đúc kết các ý nghĩa, định nghĩa về các công cụ thông qua từng vòng chơi/trò chơi.Thông qua đó để người tham gia có thể nhận ra được những sai lầm, khó khăn thường gặp khi áp dụng mà trước đó trong công việc họ không nhận ra được

 • KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi tham gia chương trình, người tham gia sẽ:
– Nắm được các công cụ cơ bản cần thiết trong Operational Excellence và cách vận dụng nó trong công việc
– Hiểu được những khó khăn của các bên liên quan để cùng hỗ trợ cùng nâng cao hiệu quả trong công việc hơn sau chương trình

(*) Nội dung trên có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ John&Partners để được tư vấn.

LIÊN HỆ

Nội dung khóa học có thể áp dụng ở các lĩnh vực: Sản xuất; Dịch vụ; Thương mại; Ngân hàng; Bệnh viện; Xây dựng; F&B;….Vui lòng liên hệ John&Partners để chúng tôi thiết kế nội dung và đưa ra những chia sẻ, bài tập tình huống,…phù hợp nhất với lĩnh vực của doanh nghiệp.

Thời lượng: 02 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi tham gia khóa học, người tham gia sẽ:
– Hiểu đúng về Lean 
– Hiểu được tầm quan trọng của Lean đối với cá nhân và tổ chức
– Nhận diện và loại bỏ các loại lãng phí trong công việc
– Nắm bắt tổng quan các công cụ cơ bản trong Lean để nâng cao hiệu suất trong công việc

 • NỘI DUNG CHÍNH

Phần 1: Tổng quan về Lean
– Định nghĩa về Lean
– Lợi ích khi áp dụng Lean đối với cá nhân và tổ chức
Phần 2: Nhận diện 8 + 1 loại lãng phí
– Nhận diện lãng phí do vận chuyển
– Nhận diện lãng phí do tồn kho
– Nhận diện lãng phí do thừa quy trình
– Nhận diện lãng phí do chờ đợi
– Nhận diện lãng phí do sản xuất dư thừa
– Nhận diện lãng phí do sản phẩm lỗi
– Nhận diện lãng phí do thao tác thừa
– Nhận diện lãng phí do không sử dụng nguồn lực
– Nhận diện lãng phí do không sử dụng công nghệ
Phần 3: Tổng quan về các công cụ cơ bản trong Lean
– 5S và quản lý trực quan
– SIPOC
– VOC
– CTQ
– Kanban
– Poke – Yoke
– Kaizen
(*) Nội dung trên có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ John&Partners để được tư vấn.

LIÊN HỆ

Nội dung khóa học có thể áp dụng ở các lĩnh vực: Sản xuất; Dịch vụ; Thương mại; Ngân hàng; Bệnh viện; Xây dựng; F&B;….Vui lòng liên hệ John&Partners để chúng tôi thiết kế nội dung và đưa ra những chia sẻ, bài tập tình huống,…phù hợp nhất với lĩnh vực của doanh nghiệp.

Thời lượng: 05 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi tham gia khóa học, người tham gia sẽ:
– Hiểu đúng về Lean 
– Hiểu được tầm quan trọng của Lean đối với cá nhân và tổ chức
– Nhận diện và loại bỏ các loại lãng phí trong công việc
– Nắm bắt tổng quan các công cụ cơ bản trong Lean để nâng cao hiệu suất trong công việc

 • NỘI DUNG CHÍNH

A. Đào tạo (05 ngày)
Phần 1: Tổng quan về Lean
– Định nghĩa về Lean
– Lợi ích khi áp dụng Lean đối với cá nhân và tổ chức
Phần 2: Mô phỏng thực hành Lean
– Chương trình “Mô phỏng thực hành Lean (Lean Simulation & Gamification)” mang đến cho học viên khái niệm cơ bản và dễ hiểu nhất về Lean cùng với các phương pháp loại bỏ những lãng phí, thông qua một hoạt động mô phỏng thực hành từ quy trình, hoạt động, sản xuất. Với hoạt động mô phỏng thực hành, người tham gia sẽ hiểu về các công cụ cơ bản trong Lean một cách dễ dàng thông qua 1 trò chơi lớn xuyên suốt chương trình
Phần 3: Xây dựng lộ trình Lean
– VSM – Sơ đồ chi tiết chuỗi giá trị
– Phân tích hiện trạng hiện tại
– Phân tích hiện trạng trong tương lai
– Sử dụng sơ đồ chi tiết chuỗi giá trị để xác định các dự án cải tiến (Lean)
– Sắp xếp ưu tiên và lựa chọn dự án
– Xây dựng lộ trình Lean
Phần 4: Các bước trong quản lý dự án cải tiến (Lean)
– Bước 1: Xác định
* Thiết lập kỳ vọng
* Xác định trạng thái hiện tại
* Xác định vấn đề cần giải quyết
* Giải quyết vấn đề với báo cáo A3
– Bước 2: Đo lường
* Đi thực địa Gemba
* Thu thập dữ liệu
* Ma trận nguyên nhân/kết quả
– Bước 3: Phân tích
* 5 lần hỏi “Tại sao”
* Biểu đồ xương cá
* Biểu đồ Pareto
* Phân tích trạng thái hiện tại/trạng thái trong tương lai
– Bước 4: Cải tiến
* Đi thực địa để xác minh DOE
* Triển khai những cải tiến
– Bước 5: Kiểm soát
* Thiết lập những tiêu chuẩn công việc
* Đánh giá trạng thái trong tương lai
* Hoàn thành kế hoạch hành động, báo cáo A3 và các giấy tờ liên quan

(*) Nội dung trên có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ John&Partners để được tư vấn.

B. Hướng dẫn kèm cặp (Coaching) thực hiện dự án cải tiến tại doanh nghiệp sau khóa học (Thời lượng thực hiện dự án không bao gồm trong 05 ngày đào tạo trên)
– Kết quả đạt được: 
* Các dự án đều phải là dự án cải tiến dựa trên nguồn lực hiện có của doanh nghiệp
* 1 dự án cải tiến thực hiện thành công sẽ tiết kiệm cho doanh nghiệp khoảng từ 125.000.000 VNĐ – 250.000.000 VNĐ (5.000 USD – 10.000 USD)
* Các dự án không cần đầu tư chi phí mua sắm hoặc đầu tư rất ít
* Tạo những chiến thắng ngắn hạn trong xây dựng văn hóa cải tiến liên tục, tiết kiệm hiệu quả dựa trên các dự án cải tiến được thực hiện tại doanh nghiệp
* Thực hành các công cụ đã học trong khóa học
* Giải quyết những khó khăn khi thực hành các công cụ đã học trong khóa học
– Quy trình thực hiện dự án theo DMAIC
– Số lượng người trong 1 dự án bao gồm: 1 trưởng nhóm dự án và 2–3 thành viên dự án
– Tổng thời gian thực hiện 1 dự án: 1 – 3 tháng
– Chuyên gia sẽ đến doanh nghiệp để hướng dẫn/kèm cặp trực tiếp thực hiện dự án trong từng bước: D-M-A-I-C

LIÊN HỆ

Nội dung khóa học có thể áp dụng ở các lĩnh vực: Văn phòng; Sản xuất; Dịch vụ; Thương mại; Ngân hàng; Bệnh viện; Xây dựng; F&B;….Vui lòng liên hệ John&Partners để chúng tôi thiết kế nội dung và đưa ra những chia sẻ, bài tập tình huống,…phù hợp nhất với lĩnh vực của doanh nghiệp.

Thời lượng: 02 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi tham gia khóa học, người tham gia sẽ:
– Hiểu được các kiến thức nền tảng về 5S và lợi ích của 5S
– Ứng dụng 5S và quản lý trực quan vào trong công việc hàng ngày của mình
– Thấu hiểu đúng các nguyên tắc trong 5S
– Phối hợp giữa 5S và Quản lý trực quan để mang lại hiệu quả cao trong công việc

 • NỘI DUNG CHÍNH

Phần 1: Tổng quan về 5S và quản lý trực quan
1. Tổng quan về 5S
– Định nghĩa về 5S
– Những điểm nên làm và không nên làm
– Áp dụng 5S nhằm để loại bỏ lãng phí
– Áp dụng 5S trong xây dựng nền tảng cho doanh nghiệp tinh gọn
– Những lợi ích của 5S
– Các nguyên tắc về 5S trong các bước:
+ S1: Sàng lọc (Seiri)
+ S2: Sắp xếp (Seiton)
+ S3: Sạch sẽ (Seiso)
+ S4: Săn sóc (Seiketsu)
+ S5: Sẵn sàng (Shitzuke)
2. Tổng quan về quản lý trực quan
– Định nghĩa về quản lý trực quan
– Các nguyên tắc trong quản lý trực quan
Phần 2: Phương pháp để triển khai 5S và Quản lý trực quan
– Kết hợp giữa 5S và quản lý trực quan
– Phương pháp triển khai 5S và quản lý trực quan
– Phương pháp đánh giá 5S và Quản lý trực quan
– Phương pháp duy trì 5S và Quản lý trực quan
– Các yếu tố quan trọng để triển khai thành công

(*) Nội dung trên có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ John&Partners để được tư vấn.

LIÊN HỆ

Nội dung khóa học có thể áp dụng ở các lĩnh vực: Sản xuất; Dịch vụ; Thương mại; Ngân hàng; Bệnh viện; Xây dựng; F&B;….Vui lòng liên hệ John&Partners để chúng tôi thiết kế nội dung và đưa ra những chia sẻ, bài tập tình huống,…phù hợp nhất với lĩnh vực của doanh nghiệp.

Thời lượng: 02 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi tham gia khoá học, người tham gia sẽ:
– Hiểu đúng về Kaizen và các quy tắc trong Kaizen
– Nắm được các thành tố quan trọng trong Kaizen
– Nắm và áp dụng các bước thực hiện Kaizen trong doanh nghiệp
– Nắm được các lãng phí trong doanh nghiệp để cải tiến
– Hiểu về SIPOC và biết phân tích SIPOC trong doanh nghiệp
 • NỘI DUNG CHÍNH

Phần 1: Tổng quan về Lean
– Định nghĩa về Lean
– Lợi ích khi áp dụng Lean đối với cá nhân và tổ chức
Phần 2: Nhận diện 8 + 1 loại lãng phí
– Nhận diện lãng phí do vận chuyển
– Nhận diện lãng phí do tồn kho
– Nhận diện lãng phí do thừa quy trình
– Nhận diện lãng phí do chờ đợi
– Nhận diện lãng phí do sản xuất dư thừa
– Nhận diện lãng phí do sản phẩm lỗi
– Nhận diện lãng phí do thao tác thừa
– Nhận diện lãng phí do không sử dụng nguồn lực
– Nhận diện lãng phí do không sử dụng công nghệ
Phần 3: Kaizen
– Hiểu về Kaizen
– Sự khác nhau giữa “Kaizen – cải tiến liên tục” và “Innovation – Sáng tạo”
– Các quy tắc trong Kaizen
– Những thành tố quan trọng của Kaizen:
* Hướng đến khách hàng
* Hệ thống góp ý
* Hướng đến “Không khiếm khuyết”
* Kỷ luật tại nơi làm việc
* Chu trình kiểm soát chất lượng
* Hoạt động của những nhóm nhỏ
* JIT – Just In Time
* Cải tiến chất lượng
* Cải tiến năng suất
* Phát triển sản phẩm mới
* Kiểm soát chất lượng toàn diện
– Các bước thực hiện Kaizen
– Phương pháp đo lường kết quả thực hiện Kaizen
– Tránh những sai lầm thường gặp khi triển khai Kaizen

(*) Nội dung trên có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ John&Partners để được tư vấn.

LIÊN HỆ

Nội dung chương trình có thể áp dụng ở các lĩnh vực: Sản xuất; Dịch vụ; Thương mại; Ngân hàng; Bệnh viện; Xây dựng; F&B;….Vui lòng liên hệ John&Partners để chúng tôi thiết kế nội dung và đưa ra những chia sẻ, bài tập tình huống,…phù hợp nhất với lĩnh vực của doanh nghiệp.

Thời lượng: 07 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

 • MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi tham gia chương trình, người tham gia sẽ:
– Hiểu đúng về Kaizen và các quy tắc trong Kaizen
– Được trải qua các bước trong sự kiện Kaizen
– Nắm và áp dụng các công cụ trong Lean trong công việc
– Nắm được các lãng phí trong doanh nghiệp để cải tiến

 • NỘI DUNG CHÍNH

Phần 1: Xác định cơ hội để cải tiến (01 ngày)
– SIPOC cho chuỗi công việc hiện tại
– Phân loại các loại hình công việc trong chuỗi công việc
– Cần làm gì với từng loại hình công việc?
– Nhận diện 8 + 1 loại lãng phí
Phần 2: Chuẩn bị trước sự kiện (01 ngày)
– Xác định danh sách các cơ hội để cải tiến
– Xác định mục tiêu, kết quả cần đạt được, vai trò người tham gia, phạm vi của sự kiện thông qua 5W1H
– Gặp các bên liên quan của sự kiện
– Xây dựng điều lệ cho nhóm
– Kiểm tra không gian, dụng cụ, tài liệu..liên quan để đảm bảo sự kiện diễn ra thành công
Phần 3: Trong sự kiện (05 ngày)
Ngày 1: Xác định
* Ôn tập về tư duy Lean
* Ôn tập về các nguyên tắc, các thành tố quan trọng trong Kaizen
* Thiết lập kỳ vọng
* Xác định trạng thái hiện tại
* Xác định vấn đề cần giải quyết
* Giải quyết vấn đề với báo cáo A3
Ngày 2: Đo lường
* Đi thực địa Gemba
* Thu thập dữ liệu
* VSM – Quản lý chuỗi giá trị
* Mô tả trạng thái trong tương lai
* Ma trận nguyên nhân/kết quả
Ngày 3: Phân tích
* 5 lần hỏi “Tại sao”
* Biểu đồ xương cá
* Biểu đồ Pareto
* Phân tích trạng thái hiện tại/trạng thái trong tương lai
Ngày 4: Cải tiến
* Đi thực địa để xác minh DOE
* Triển khai những cải tiến
* Mô phỏng quy trình mới
Ngày 5: Kiểm soát
* Thiết lập những tiêu chuẩn công việc
* Đánh giá trạng thái trong tương lai
* Hoàn thành kế hoạch hành động, báo cáo A3 và các giấy tờ liên quan
* Đóng sự kiện

(*) Nội dung trên có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ John&Partners để được tư vấn.

LIÊN HỆ

Nội dung khóa học có thể áp dụng ở các lĩnh vực: Sản xuất; Dịch vụ; Thương mại; Ngân hàng; Bệnh viện; Xây dựng; F&B;….Vui lòng liên hệ John&Partners để chúng tôi thiết kế nội dung và đưa ra những chia sẻ, bài tập tình huống,…phù hợp nhất với lĩnh vực của doanh nghiệp.

Thời lượng: 02 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi tham gia khóa học, người tham gia sẽ:
– Hiểu và áp dụng tư duy giảm lãng phí trong doanh nghiệp
– Nhận diện và loại bỏ các loại lãng phí thường gặp
– Nâng cao hiệu quả công việc thông qua việc giảm những lãng phí không đáng có trong công việc hiện tại

 • NỘI DUNG CHÍNH

Phần 1: Tư duy về lãng phí trong doanh nghiệp
– Định nghĩa về lãng phí
– Vì sao có lãng phí trong doanh nghiệp?
– Nhận diện và loại bỏ lãng phí cần đến từ ai?
Phần 2: Phân tích chuỗi công việc hiện tại
– SIPOC cho chuỗi công việc hiện tại
– Phân loại các loại hình công việc trong chuỗi công việc
– Cần làm gì với từng loại hình công việc?
Phần 3: Nhận diện và loại bỏ các loại lãng phí thường gặp
– Nhận diện và cách khắc phục lãng phí do tồn kho
– Nhận diện và cách khắc phục lãng phí do thừa quy trình
– Nhận diện và cách khắc phục lãng phí do chờ đợi
– Nhận diện và cách khắc phục lãng phí do sản xuất dư thừa
– Nhận diện và cách khắc phục lãng phí do sản phẩm lỗi
– Nhận diện và cách khắc phục lãng phí do thao tác thừa
– Nhận diện và cách khắc phục lãng phí do không sử dụng nguồn lực
– Nhận diện và cách khắc phục lãng phí do không sử dụng công nghệ

(*) Nội dung trên có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ John&Partners để được tư vấn.

LIÊN HỆ

Nội dung chương trình có thể áp dụng ở các lĩnh vực: Sản xuất; Dịch vụ; Thương mại; Ngân hàng; Bệnh viện; Xây dựng; F&B;….Vui lòng liên hệ John&Partners để chúng tôi thiết kế nội dung và đưa ra những chia sẻ, bài tập tình huống,…phù hợp nhất với lĩnh vực của doanh nghiệp.

Thời lượng: 02 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi tham gia khoá học, người tham gia sẽ:
– Hiểu được tầm quan trọng của quản lý chất lượng
– Hiểu và biết cách áp dụng các công cụ trong 7QC

 • NỘI DUNG CHÍNH

1. Phiếu kiểm soát (Check sheets)
– Định nghĩa về phiếu kiểm soát
– Các dạng phiếu kiểm soát
– Phương pháp áp dụng phiếu kiểm soát
– Chi tiết của phiếu kiểm soát
– Các lưu ý khi sử dụng phiếu kiểm soát
2. Biểu đồ Pareto
– Định nghĩa về biểu đồ Pareto
– Phương pháp áp dụng biểu đồ Pareto
– Các lưu ý khi sử dụng biểu đồ Pareto
3. Biểu đồ tần suất (Histogram)
– Định nghĩa về biểu đồ tần suất
– Phương pháp áp dụng biểu đồ tần suất
– Các lưu ý khi sử dụng biểu đồ tần suất
4. Biểu đồ phân bố (Stratification)
– Định nghĩa về biểu đồ phân bố
– Phương pháp áp dụng biểu đồ phân bố
– Các lưu ý khi sử dụng biểu đồ phân bố
5. Biểu đồ phân tán (Scatter)
– Định nghĩa về biểu đồ phân tán
– Phương pháp áp dụng biểu đồ phân tán
– Các lưu ý khi sử dụng biểu đồ phân tán
6. Biểu đồ xương cá (Cause and Effect)
– Định nghĩa về biểu đồ xương cá
– Phương pháp áp dụng biểu đồ xương cá
– Các lưu ý khi sử dụng biểu đồ xương cá
7. Biểu đồ kiểm soát (Control)
– Định nghĩa về biểu đồ kiểm soát
– Phương pháp áp dụng biểu đồ kiểm soát
– Các lưu ý khi sử dụng biểu đồ kiểm soát
YÊU CẦU BẮT BUỘC: Tất cả người tham gia cần có máy tính (laptop) đã cài sẵn Excel, các số liệu thực tế

—————
Ngoài ra, John&Partners còn cung cấp khoá học về “7 công cụ quản lý chất lượng mới” như sau:
1. Biểu đồ cây (Tree Diagram)
2. Biểu đồ Ma trận (Matrix Diagram)
3. Biểu đồ mũi tên (Arrow Diagram)
4. Biểu đồ phân tích dữ liệu ma trận (Matrix Data Analysis Chart)
5. Biểu đồ quá trình ra quyết định (PDPC Chart)
6. Biểu đồ quan hệ (Relation Diagram)
7. Biểu đồ tương đồng (Affinity Diagram)
—————

(*) Nội dung trên có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ John&Partners để được tư vấn.

LIÊN HỆ

Nội dung chương trình có thể áp dụng ở các lĩnh vực: Sản xuất; Dịch vụ; Thương mại; Ngân hàng; Bệnh viện; Xây dựng; F&B;….Vui lòng liên hệ John&Partners để chúng tôi thiết kế nội dung và đưa ra những chia sẻ, bài tập tình huống,…phù hợp nhất với lĩnh vực của doanh nghiệp.

Thời lượng: 02 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi tham gia khóa học, người tham gia sẽ:
– Hiểu về dữ liệu và tầm quan trọng của dữ liệu
– Hiểu và áp dụng dữ liệu hiệu quả vào trong thống kê phân tích
– Nắm và áp dụng các công cụ cơ bản trong SPC

 • NỘI DUNG CHÍNH

1. Dữ liệu
– Định nghĩa
– Vai trò của dữ liệu
– Phân loại
– Những tác động của dữ liệu
– Sai số của dữ liệu
– Mối quan hệ giữa dữ liệu
– Chất lượng của dữ liệu
– Phương pháp và cách tiếp cận trong thống kê, phân tích dữ liệu
2. Lưu đồ (Flow Charts)
– Tổng quan về lưu đồ
– Các ký hiệu sử dụng trong lưu đồ
– Phương pháp áp dụng
– Các lưu ý khi sử dụng
– Bài tập nhóm
3. Phiếu kiểm soát (Check sheets)
– Tổng quan
– Phương pháp áp dụng
– Chi tiết của bảng kiểm soát
– Các dạng phiếu kiểm soát
– Các lưu ý khi sử dụng phiếu kiểm soát
– Ví dụ
– Bài tập nhóm
4. Biểu đồ nhân quả (Cause & Effect Diagram)
– Tổng quan
– Lợi ích khi sử dụng biểu đồ nhân quả
– Các bước để tạo nên biểu đồ nhân quả
– Lưu ý quan trọng khi sử dụng biểu đồ nhân quả
– Bài tập nhóm
5. Biểu đồ Pareto (Pareto chart)
– Tổng quan
– Phương pháp áp dụng biểu đồ Pareto
– Ví dụ
– Bài tập nhóm
6. Biểu đồ phân tán (Scatter Diagram)
– Định nghĩa về biểu đồ phân tán
– Phương pháp áp dụng biểu đồ phân tán
– Các lưu ý khi sử dụng biểu đồ phân tán
– Ví dụ
– Bài tập nhóm
7. Phân phối chuẩn và biểu đồ tần suất (Histogram Diagram)
– Hiểu về phân phối chuẩn
– Một số đặc điểm của phân phối chuẩn
– Phương pháp xác định Ti & Ci
– Một số ứng dụng của phân phối chuẩn
– Tổng quan về biểu đồ tần suất
– Phương pháp áp dụng biểu đồ tần suất
– Ví dụ
– Bài tập nhóm
8. Biểu đồ kiểm soát (Control Chart)
– Tổng quan
– Phương pháp chọn loại biểu đồ kiểm soát
– Phương pháp vẽ biểu đồ kiểm soát
– Cách đánh giá và sử dụng biểu đồ kiểm soát
– Bài tập nhóm
9. Giới thiệu về 6 Sigma
– 6 Sigma là gì?
– Các tỷ lệ sai lỗi theo khoảng sigma
– Phương pháp DMAIC
10. Một số biểu đồ hữu dụng khác giúp phân tích và kiểm soát bằng hình ảnh
– Biểu đồ hình cột
– Biểu đồ đường kẻ
– Biểu đồ hình tròn
– Biểu đồ mạng nhện
YÊU CẦU: Tất cả học viên có máy tính đã cài sẵn Minitab, MS Excel, MS Visio
(*) Nội dung trên có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ John&Partners để được tư vấn.

LIÊN HỆ

Thời lượng: 02 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi tham gia khóa học, người tham gia sẽ:
– Hiểu đúng về Lean 
– Hiểu được tầm quan trọng của Lean đối với cá nhân và tổ chức
– Nhận diện và loại bỏ lãng phí trong tư duy và công việc
– Hiểu và triển khai 5S – Quản lý trực quan trong văn phòng nhằm nâng cao hiệu suất làm việc

 • NỘI DUNG CHÍNH

Phần 1: Tổng quan về Lean
– Định nghĩa về Lean
– Lợi ích khi áp dụng Lean đối với cá nhân và tổ chức

Phần 2: Nhận diện và loại bỏ lãng phí trong tư duy và công việc
– Định nghĩa về lãng phí trong tư duy (Thinking)
– Định nghĩa về lãng phí trong nhiệm vụ (Tasks)
– Định nghĩa về lãng phí trong công việc (Things)
– Nhận diện và loại bỏ lãng phí trong tư duy; nhiệm vụ; công việc

Phần 3: 5S và quản lý trực quan dành cho khối văn phòng
1. Tổng quan về 5S
– Định nghĩa về 5S
– Những điểm nên làm và không nên làm
– Những lợi ích của 5S
– Các nguyên tắc về 5S trong các bước:
+ S1: Sàng lọc (Seiri)
+ S2: Sắp xếp (Seiton)
+ S3: Sạch sẽ (Seiso)
+ S4: Săn sóc (Seiketsu)
+ S5: Sẵn sàng (Shitzuke)
2. Tổng quan về quản lý trực quan
– Định nghĩa về quản lý trực quan
– Các nguyên tắc trong quản lý trực quan
– Phương pháp triển khai 5S và quản lý trực quan
– Phương pháp đánh giá 5S và Quản lý trực quan
– Phương pháp duy trì 5S và Quản lý trực quan
– Các yếu tố quan trọng để triển khai thành công

(*) Nội dung trên có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ John&Partners để được tư vấn.

LIÊN HỆ

Nội dung khóa học có thể áp dụng ở các lĩnh vực: Sản xuất; Dịch vụ; Thương mại; Ngân hàng; Bệnh viện; Xây dựng; F&B;….Vui lòng liên hệ John&Partners để chúng tôi thiết kế nội dung và đưa ra những chia sẻ, bài tập tình huống,…phù hợp nhất với lĩnh vực của doanh nghiệp.

Thời lượng: 03 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi tham gia khóa học, người tham gia sẽ:
– Hiểu về quản lý dự án theo tư duy tinh gọn
– Nắm bắt được các yếu tố cần quản lý trong quản lý dự án
– Nắm bắt các công cụ và phương pháp trong việc quản lý từng hạng mục trong dự án: Quản lý phạm vi dự án, Quản lý chi phí, Quản lý tiến độ, Quản lý chất lượng, Quản lý rủi ro,…
– Áp dụng tư duy tinh gọn trong quản lý dự án
 • NỘI DUNG CHÍNH

Phần 1: Tổng quan về dự án
– Dự án và những đặc tính của một dự án
– Vòng đời dự án
– Những thách thức trong quản lý dự án
Phần 2: Quản lý phạm vi dự án
– Xác định phạm vi dự án
– Ma trận quản lý phạm vi công việc
Phần 3: Quản lý tiến độ dự án
– Quản lý thông tin tiến độ dự án
– Công cụ phân tích tiến độ dự án
– Phương pháp tính toán tiến độ dự án
Phần 4: Quản lý chi phí dự án theo tư duy tinh gọn
– Tư duy tinh gọn là gì?
– Các chỉ số tài chính cần quan tâm trong quản lý dự án
– Đánh giá các chỉ số tài chính
– Nhận diện và loại bỏ những lãng phí trong quản lý chi phí dự án
Phần 5: Quản lý chất lượng dự án theo tư duy 6 Sigma
– Xác định những hạng mục cần có trong quản lý chất lượng
– Định nghĩa về 6 Sigma
– Áp dụng tư duy 6 Sigma trong quản lý chất lượng
– Kế hoạch chất lượng dự án
– Vai trò của kiểm soát chất lượng dự án
– Vai trò của đảm bảo chất lượng dự án
Phần 6: Quản lý nguồn nhân lực dự án theo tư duy tinh gọn
– Xác định nguồn nhân lực cần cho dự án
– Ma trận Kỹ năng/Ý chí trong phân công công việc
– Ma trận RACI trong phân công công việc
Phần 7: Quản lý rủi ro dự án
– Rủi ro trong quản lý dự án
– Mô hình quản lý rủi ro
– Kế hoạch phòng ngừa rủi ro
– Biểu mẫu đánh giá rủi ro và ma trận đáp ứng rủi ro
Phần 8: Quản lý dự án trên một trang giấy

(*) Nội dung trên có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ John&Partners để được tư vấn.

LIÊN HỆ

>

BỘ KHÓA HỌC DÀNH CHO LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ – THE LEADERSHIP AND MANAGEMENT TOOLKIT

Thời lượng: 03 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người
 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Sau khi tham gia khóa học, người tham gia sẽ:
– Hiểu được tầm quan trọng của lãnh đạo theo tình huống
– Tự đánh giá phong cách lãnh đạo và xây dựng phong cách lãnh đạo của bản thân một cách linh hoạt và hiệu quả
– Hiểu đúng về phong cách lãnh đạo trong thời đại mới
– Hiểu đúng về các phong cách lãnh đạo theo tình huống
– Hiểu đúng về phân loại nhân viên để lãnh đạo hiệu quả
– Hiểu và áp dụng các bước trong lãnh đạo theo tình huống
– Hiểu được tầm quan trọng của trí tuệ cảm xúc đối lãnh đạo
– Ứng dụng trí tuệ cảm xúc trong lắng nghe, phản hồi và giải quyết vấn đề

 • NỘI DUNG CHÍNH

Phần 1: Lãnh đạo trong thời đại mới
– Sự khác nhau giữa lãnh đạo và quản lý
– Phong cách lãnh đạo trong thời đại mới
* Cách phong cách lãnh đạo phổ biến
* Đặc tính của lãnh đạo thành công
* Đặc tính của nhân viên trong thời đại mới
* Đặc tính của lãnh đạo trong thời đại mới
– Xây dựng phong cách lãnh đạo phù hợp với đặc tính cá nhân
Phần 2: Lãnh đạo theo tình huống
– Yêu cầu đối với lãnh đạo theo tình huống
* Các loại hành vi lãnh đạo theo tình huống
* Các phong cách lãnh đạo theo tình huống
+ S1: Cầm tay chỉ việc
+ S2: Hướng dẫn kèm cặp
+ S3: Hỗ trợ
+ S4: Trao quyền
– Xác định nhân tài trong tổ chức
– Xác định khả năng (Ability) của nhân viên
– Xác định năng lực (Capacity) của nhân viên
– Cấp độ phát triển nhân viên
– Phân loại nhân viên trong tổ chức
* D1: Năng lực thấp – Cam kết cao
* D2: Năng lực thấp – Cam kết thấp
* D3: Năng lực trung/cao – Cam kết biến đổi
* D4: Năng lực trung/cao – Cam kết cao
– Mức độ sẵn sàng của nhân viên
* R1: Mức độ sẵn sàng cấp độ 1
* R2: Mức độ sẵn sàng cấp độ 2
* R3: Mức độ sẵn sàng cấp độ 3
* R4: Mức độ sẵn sàng cấp độ 4
– Các bước trong lãnh đạo theo tình huống
* Bước 1: Xây dựng mô tả công việc
* Bước 2: Xác định mức độ phát triển của từng nhiệm vụ
* Bước 3: Xác định phong cách lãnh đạo
* Bước 4: Xây dựng ma trận bàn giao
* Bước 5: Giám sát và kiểm soát
Phần 3: Lãnh đạo bằng sức mạnh của trí tuệ cảm xúc
– Trí tuệ cảm xúc là gì?
– Tầm quan trọng của trí tuệ cảm xúc đối với lãnh đạo
– Đồng cảm và cảm thông (Empathy and sympathy)
– Trí tuệ cảm xúc nơi làm việc
– Kiểm soát cảm xúc của bạn
– Ứng dụng trí tuệ cảm xúc trong lắng nghe và phản hồi
– Ứng dụng trí tuệ cảm xúc trong giải quyết vấn đề

(*) Nội dung trên có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ John&Partners để được tư vấn.

LIÊN HỆ

Thời lượng: 04 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người
 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Sau khi tham gia khóa học, người tham gia sẽ:
– Hiểu được tầm quan trọng của lãnh đạo bản thân
– Tự đánh giá phong cách lãnh đạo và xây dựng phong cách lãnh đạo của bản thân một cách linh hoạt và hiệu quả
– Hiểu đúng về vai trò lãnh đạo và phân biệt vai trò quản lý và vai trò lãnh đạo
– Hiểu và áp dụng một số mô hình lãnh đạo kinh điển
– Hiểu và áp dụng một số phương pháp lãnh đạo với vai trò tạo ảnh hưởng, gắn kết
– Hiểu và áp dụng các công cụ và mô hình quan trọng cần nắm bắt khi tạo động lực cho nhân viên
– Hiểu và áp dụng các công cụ quan trọng trong giao việc và uỷ quyền
– Hiểu và áp dụng OKR trong tổ chức

 • NỘI DUNG CHÍNH

Phần 1: Lãnh đạo bản thân
– Vì sao cần lãnh đạo bản thân?
– Thấu hiểu bản thân với mô hình DISC

Phần 2: Lãnh đạo đội nhóm
– Sự khác nhau giữa lãnh đạo và quản lý
– Lãnh đạo là gì?
– Mức độ hành vi của lãnh đạo?
– Phong cách lãnh đạo
– Phong cách lãnh đạo hiện đại
– Lãnh đạo cấp độ 5
– Các đặc tính của lãnh đạo
– Các năng lực thiết yếu
– Hiểu chu trình phát triển đội nhóm để lãnh đạo hiệu quả
* Forming – Hình thành
* Storming – Xung đột
* Norming – Thích nghi
* Performing – Hiệu quả
* Outstanding – Vượt trội
– Giao tiếp dành cho lãnh đạo
* Tầm quan trọng của giao tiếp dành cho lãnh đạo
* 09 nguyên tắc của lãnh đạo khi giao tiếp
* Nguyên tắc phản hồi dành cho lãnh đạo
* Kỹ thuật lắng nghe dành cho lãnh đạo
– Kỹ năng tạo động lực
* Tầm quan trọng của tạo động lực đối với cấp lãnh đạo
* Phương pháp tạo động lực cho chính bản thân
* Phương pháp tạo động lực cho nhân viên
* Phương pháp cây gậy và củ cà rốt
* Phương pháp KHÔNG sử dụng cây gậy và củ cà rốt
* Phương pháp tạo những chiến thắng ngắn hạn
* Phương pháp gắn giá trị của cá nhân nhân viên và tổ chức
– Giao việc và ủy quyền
* Tại sao cần giao việc và ủy quyền?
* Lộ trình giao việc và ủy quyền
* Giao việc và ủy quyền với ma trận Ý chí – Kỹ năng

Phần 3: Lãnh đạo tổ chức
– Hiểu đúng về OKR? Sự khác nhau giữa OKR và KPI
– Hiểu về các thành phần trong OKR
– Các nguyên tắc cơ bản trong OKR
– Thiết lập mục tiêu và kết quả đạt được trong OKR
– Từ mục tiêu công ty đến mục tiêu của phòng ban và mục tiêu của cá nhân
– Sử dụng biểu mẫu và công cụ quản lý OKR hiệu quả
– Vượt qua những lỗi thường gặp khi triển khai

(*) Nội dung trên có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ John&Partners để được tư vấn.

LIÊN HỆ

Thời lượng: 03 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người
 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC 
Sau khi tham gia khóa học, người tham gia sẽ:
– Hiểu được phong cách quản lý của bản thân
– Xây dựng tư duy cần thiết dành cho người làm quản lý cấp trung
– Hiểu được tầm quan trọng của vị trí, vai trò, trách nhiệm của quản lý cấp trung
– Xây dựng được các kỹ năng cần thiết dành cho vị trí quản lý cấp trung
– Triển khai mục tiêu của bộ phận quản lý theo chiến lược của tổ chức

 • NỘI DUNG CHÍNH

Phần 1: Tổng quan về quản lý cấp trung
– Thấu hiểu bản thân với mô hình DISC
– Chân dung của người quản lý cấp trung: Vai trò – Trách nhiệm – Tố chất
– Tầm quan trọng của vị trí quản lý cấp trung

Phần 2: Kỹ năng quản lý nhóm làm việc
– Tầm quan trọng của quản lý nhóm làm việc
– Hiểu về các giai đoạn của nhóm làm việc để quản lý hiệu quả
– Hiểu về các kiểu nhân viên để quản lý nhóm làm việc hiệu quả

Phần 3: Kỹ năng giao việc và ủy quyền
– Tầm quan trọng của giao việc và ủy quyền
– Các bước trong uỷ quyền và giao việc
– Phương pháp lựa chọn phương pháp uỷ quyền và giao việc phù hợp
– Giám sát, đánh giá hiệu quả và điều chỉnh khi uỷ quyền và giao việc

Phần 4: Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
– Tầm quan trọng của kỹ năng giải quyết vấn đề của người quản lý
– Xác định đúng vấn đề
– Xây dựng tư duy độc lập
– Xây dựng tư duy đa góc nhìn
– Quy trình giải quyết vấn đề và ra quyết định
– Ma trận ra quyết định – Tập trung và ảnh hưởng
– Vượt qua những lỗi thường gặp trong khi ra giải quyết vấn đề và quyết định

Phần 5: Xây dựng mục tiêu cho bộ phận quản lý theo chiến lược của tổ chức
– Tầm quan trọng của thiết lập mục tiêu bộ phận đối với vị trí quản lý cấp trung
– Mối quan hệ giữa tầm nhìn và mục tiêu
– Lưu đồ hình thành mục tiêu cụ thể
– Thiết lập mục tiêu với SMART và SMARTER
– Xác lập thứ tự ưu tiên với ma trận khẩn cấp – quan trọng
– Lên kế hoạch triển khai theo công cụ 5W1H2C1M
– Phương pháp đo lường mức độ hoàn thành mục tiêu đã thiếp lập
– Các biện pháp giám sát, hỗ trợ để đảm bảo mục tiêu đã thiết lập được hoàn thành theo mong đợi

(*) Nội dung trên có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ John&Partners để được tư vấn.

LIÊN HỆ

Thời lượng: 15 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 10 – 15 người
 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC 
Sau khi tham gia khóa học, người tham gia sẽ:
– Hiểu được vai trò – trách nhiệm của người làm giám đốc sản xuất
– Lộ trình để trở thành người giám đốc sản xuất
– Hiểu và áp dụng các kiến thức trong quản lý sản xuất
– Hiểu và áp dụng các kiến thức trong quản lý chất lượng
– Hiểu và áp dụng các kiến thức trong quản lý máy móc và thiết bị
– Hiểu và áp dụng các kiến thức trong quản lý nguồn nhân lực sản xuất
– Hiểu và áp dụng các kỹ năng cần thiết dành cho giám đốc sản xuất

 • NỘI DUNG CHÍNH

Phần 1: Tổng quan về giám đốc sản xuất
– Thấu hiểu bản thân với mô hình DISC
– Chân dung của giám đốc sản xuất: Vai trò – Trách nhiệm
– Lộ trình để trở thành người giám đốc sản xuất chuyên nghiệp

Phần 2: Quản lý sản xuất
– Hiểu về các môi trường sản xuất
– Hiểu về các quy trình sản xuất
– Phương pháp hoạch định chiến lược sản xuất
– Hiểu về kỹ thuật dự báo và quản lý nhu cầu
– Phương pháp hoạch định năng lực sản xuất
– Phương pháp hoạch định nguyên vật liệu tối ưu
– Phương pháp lập kế hoạch sản xuất
– Các hình thức bố trí mặt bằng sản xuất tối ưu
– Phương pháp điều độ sản xuất tối ưu

Phần 3: Mô hình quản lý sản xuất tiên tiến
– Lean
– 6 Sigma
– SIPOC
– VSM
– Nhận diện và loại bỏ 9 loại lãng phí
– VOC
– CTQ
– 5S và quản lý trực quan
– Kaizen
– JIT
– Kanban
– Poka-Yoke

Phần 3: Quản lý chất lượng
– Khái niệm về kế hoạch chất lượng
– Các yếu tố trong kế hoạch chất lượng
– Phương pháp lập kế hoạch chất lượng
– Phương pháp triển khai kế hoạch chất lượng
– Cấu trúc của hệ thống quản lý chất lượng
– Tiêu chuẩn của hệ thống quản lý chất lượng
– Phương pháp triển khai hệ thống quản lý chất lượng

Phần 4: Quản lý máy móc và thiết bị
– Hiểu về các tổn thất lớn trong vận hành
– Hiểu về chỉ số đánh giá hiệu suất thiết bị (OEE)
– Các phương pháp để tăng hiệu suất hoạt động của máy móc và thiết bị
– Hiểu về bảo trì năng suất toàn diện (TPM)
– Ngân sách bảo trì
– Ngân sách phụ tùng bảo trì

Phần 5: Quản lý nguồn nhân lực và văn hóa doanh nghiệp
– Đánh giá hiệu quả của hệ thống đánh giá hiệu quả công việc
– Các chỉ số quan trọng cần nắm trong quá trình tuyển dụng
– Hiểu về các hoạt động trong xây dựng đội ngũ kế thừa
– Hiểu về các hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
– Hiểu về các hoạt động xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Phần 6: Nâng cao năng lực lãnh đạo
1. Lãnh đạo bản thân
– Vì sao cần lãnh đạo bản thân?
– Thấu hiểu bản thân với mô hình DISC
2. Quản lý nhóm làm việc
– Lãnh đạo là gì?
– Mức độ hành vi của lãnh đạo?
– Phong cách lãnh đạo
– Phong cách lãnh đạo hiện đại
– Lãnh đạo cấp độ 5
– Các đặc tính của lãnh đạo
– Các năng lực thiết yếu
– Hiểu chu trình phát triển đội nhóm để lãnh đạo hiệu quả
3. Giao tiếp dành cho lãnh đạo
– Tầm quan trọng của giao tiếp dành cho lãnh đạo
– 09 nguyên tắc của lãnh đạo khi giao tiếp
– Nguyên tắc phản hồi dành cho lãnh đạo
– Kỹ thuật lắng nghe dành cho lãnh đạo
4. Kỹ năng tạo động lực
– Tầm quan trọng của tạo động lực đối với cấp lãnh đạo
– Phương pháp tạo động lực cho chính bản thân
– Phương pháp tạo động lực cho nhân viên
– Phương pháp tạo những chiến thắng ngắn hạn
– Phương pháp gắn giá trị của cá nhân nhân viên và tổ chức
5. Giao việc và ủy quyền
– Tại sao cần giao việc và ủy quyền?
– Lộ trình giao việc và ủy quyền
– Giao việc và ủy quyền với ma trận Ý chí – Kỹ năng

(*) Nội dung trên có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ John&Partners để được tư vấn.

LIÊN HỆ

Thời lượng: 17 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 10 – 15 người
 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC 
Sau khi tham gia khóa học, người tham gia sẽ:
– Nắm được nền tảng về Lean 6 Sigma
– Nắm và được thực hành các công cụ trong bước “Xác định” trong dự án cải tiến cấp đai xanh
– Nắm và được thực hành các công cụ trong bước “Đo lường” trong dự án cải tiến cấp đai xanh
– Nắm và được thực hành các công cụ trong bước “Phân tích” trong dự án cải tiến cấp đai xanh
– Nắm và được thực hành các công cụ trong bước “Cải tiến” trong dự án cải tiến cấp đai xanh
– Nắm và được thực hành các công cụ trong bước “Kiểm soát” trong dự án cải tiến cấp đai xanh
– Hiểu và áp dụng các kỹ năng cần thiết dành cho giám đốc cải tiến

 • NỘI DUNG CHÍNH

Phần 1: Nền tảng về Lean 6 Sigma
1. Giới thiệu và hiểu các vấn đề của tổ chức
– Hiểu về các vấn đề của tổ chức
– Để các vấn đề của tổ chức trở thành cơ hội trong cải tiến
2. Tổng quan về Lean 6 Sigma
– Giới thiệu về Lean 6 Sigma
– Lợi ích của việc áp dụng Lean 6 Sigma trong tổ chức
– Vượt qua những sai lầm thường gặp khi áp dụng Lean 6 Sigma trong tổ chức
– Giới thiệu về vòng tròn DMAIC
– Giới thiệu về Operational Excellence

Phần 2: Các công cụ trong bước “Xác định”
1. Cách lựa chọn dự án
– Những vấn đề có thể giải quyết bằng Lean 6 Sigma
– Hướng dẫn cách lựa chọn dự án
– Ước tính tiềm năng tiết kiệm
– Cấu trúc của 1 dự án cải tiến
2. Các công cụ trong bước “Xác định”
– Đi thực địa với Gemba
– VSM – Sơ đồ chuỗi giá trị
– Ma trận VOC/CTQ – Tiếng nói khách hàng/Đặc tính quan trọng về chất lượng
– Ma trận RACI
– Xây dựng kế hoạch truyền thông cho dự án

Phần 3: Các công cụ trong bước “Đo lường”
– Phương pháp phân tích cơ bản
– Phương pháp lấy mẫu
– Biểu đồ tần suất
– Ma trận Hiệu quả & Hiệu lực
– Ma trận Nguyên nhân & Hậu quả
– MSA – Phân tích hệ thống đo lường
– Đo lường năng lực hiện tại của quy trình

Phần 4: Các công cụ trong bước “Phân tích”
– FMEA – Phân tích các dạng lỗi và ảnh hưởng
– Hypothesis testing – Kiểm định giả thuyết
– Chi-square – Kiểm định chi bình phương
– Correlation & Regression – Phân tích tương quan và hồi quy
– ANOVA – Phân tích phương sai
– Các công cụ phân tích trong Lean

Phần 5: Các công cụ trong bước “Cải tiến”
– DOE – Thiết kế và phân tích thử nghiệm
– Các công cụ cải tiến trong Lean
– Đo lường năng lực mới của quy trình

Phần 6: Các công cụ trong bước “Kiểm soát”
– SPC – Kiểm soát quá trình bằng thống kê

Phần 7: Cải tiến liên tục và sáng tạo trong doanh nghiệp
– Định nghĩa về cải tiến liên tục (Kaizen)
– Sự khác nhau giữa cải tiến liên tục (Kaizen) và sáng tạo (Innovation)
– Các quy tắc trong Kaizen
– Những thành tố quan trọng của Kaizen
– Các bước thực hiện Kaizen
– Phương pháp đo lường kết quả thực hiện Kaizen
– Tránh những sai lầm thường gặp khi triển khai Kaizen

Phần 8: Nâng cao năng lực lãnh đạo
1. Lãnh đạo bản thân
– Vì sao cần lãnh đạo bản thân?
– Thấu hiểu bản thân với mô hình DISC
2. Quản lý nhóm làm việc
– Lãnh đạo là gì?
– Mức độ hành vi của lãnh đạo?
– Phong cách lãnh đạo
– Phong cách lãnh đạo hiện đại
– Lãnh đạo cấp độ 5
– Các đặc tính của lãnh đạo
– Các năng lực thiết yếu
– Hiểu chu trình phát triển đội nhóm để lãnh đạo hiệu quả
3. Giao tiếp dành cho lãnh đạo
– Tầm quan trọng của giao tiếp dành cho lãnh đạo
– 09 nguyên tắc của lãnh đạo khi giao tiếp
– Nguyên tắc phản hồi dành cho lãnh đạo
– Kỹ thuật lắng nghe dành cho lãnh đạo
4. Kỹ năng tạo động lực
– Tầm quan trọng của tạo động lực đối với cấp lãnh đạo
– Phương pháp tạo động lực cho chính bản thân
– Phương pháp tạo động lực cho nhân viên
– Phương pháp tạo những chiến thắng ngắn hạn
– Phương pháp gắn giá trị của cá nhân nhân viên và tổ chức
5. Giao việc và ủy quyền
– Tại sao cần giao việc và ủy quyền?
– Lộ trình giao việc và ủy quyền
– Giao việc và ủy quyền với ma trận Ý chí – Kỹ năng

(*) Nội dung trên có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ John&Partners để được tư vấn.

LIÊN HỆ

BỘ CÔNG CỤ TRONG XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC HIỆU QUẢ CAO – HIGH PERFORMANCE WORKPLACE TOOLKIT

Thời lượng: 02 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi tham gia khóa học, người tham gia sẽ:
– Hiểu đúng về hướng dẫn kèm cặp (Coaching) và chu trình phát triển năng của con người
– Biết cách xây dựng niềm tin trước khi coaching
– Nắm bắt được quy trình coaching: trước – trong – sau
– Trang bị và thực hành một kỹ năng thiết yếu trong coaching và các mô hình coaching kinh điển và hiệu quả
 • NỘI DUNG CHÍNH

Phần 1: Xây dựng nền tảng phát triển năng lực coaching
– Chu trình phát triển năng lực: ASK
– Tìm hiểu về coaching
+ Khái niệm
+ Lợi ích: Đối với nhân viên, người quản lý và công ty
+ Đặc điểm
+ Các kỹ năng cần có khi coaching
+ 7 nguyên tắc trong coaching

Phần 2: Xây dựng niềm tin và mối quan hệ
– Xác định giá trị cốt lõi bản thân nhằm tạo tin tưởng và làm gương trong lãnh đạo
– Xây dựng mối quan hệ thông qua cách đối nhân xử thế

Phần 3: Quy trình coaching
– Xác định nhu cầu
– Lập kế hoạch
– Thực hiện
– Theo dõi và phản hồi

Phần 4: Các kỹ năng cần thiết trong coaching
– Giao tiếp: Giao tiếp thuyết phục và giải quyết vấn đề
– Lắng nghe: 4 cấp độ lắng nghe
– Đặt câu hỏi: Câu hỏi đóng và câu hỏi mở
– Phản hồi tích cực

Phần 5: Các công cụ coaching: ISAC, CARI, LETA, GROW (Hiểu và thực hành nhanh các công cụ)

(*) Nội dung trên có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ John&Partners để được tư vấn.

LIÊN HỆ

Thời lượng: 03 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi tham gia khóa học, người tham gia sẽ:
– Hiểu về đào tạo và cách học của “người trưởng thành” để biết cách sử dụng các phương pháp đào tạo hiệu quả
– Nắm được chân dung của một người giảng viên chuyên nghiệp: vai trò, trách nhiệm
– Nắm được toàn bộ quy trình đào tạo: trước – trong – sau
– Các kỹ năng cần thiết đối với người giảng viên chuyên nghiệp

 • NỘI DUNG CHÍNH

Phần 1: Tổng quan về đào tạo
– Định nghĩa đào tạo
– Các loại hình đào tạo trong doanh nghiệp
– Chân dung của một người giảng viên chuyên nghiệp
– Hiểu về cách học của người trưởng thành
– Các phương pháp đào tạo hiện đại ngày nay

Phần 2: Phát triển chương trình đào tạo theo ADDIE (A – Analysis: Phân tích; D – Design: Thiết kế; D – Development: Phát triển;
I – Implementation: Triển khai; E – Evaluation: Đánh giá)

– ADD – Chuẩn bị trước chương trình đào tạo
+ Phương pháp phân tích nhu cầu đào tạo (Training Need Analysis – TNA)
+ Hiểu về đối tượng học viên tham dự
+ Xác định về mục tiêu cần đạt được
+ Phương pháp lên kế hoạch triển khai chương trình
+ Chuẩn bị trước chương trình: bài giảng, tài liệu phát kèm, công cụ, dụng cụ, phòng, lịch đào tạo,…
– I – Trong chương trình đào tạo
+ Các kỹ thuật “phá băng” đầu buổi đào tạo
+ Phương pháp/kỹ năng đào tạo
+ Vượt qua những tình huống khó
– E – Sau chương trình đào tạo
+ Phương pháp đánh giá và đo lường kết quả sau đào tạo theo mô hình của Kirkpatrick
+ Hoạt động theo dõi sau chương trình

Phần 3: Các kỹ năng cần thiết dành cho giảng viên
– Kỹ năng lắng nghe
+ Tầm quan trọng của lắng nghe đối với giảng viên
+ Nguyên tắc lắng nghe của giảng viên
– Kỹ năng phản hồi
+ Tầm quan trọng của phản hồi đối với giảng viên
+ Nguyên tắc phản hồi của giảng viên

(*) Nội dung trên có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ John&Partners để được tư vấn.

LIÊN HỆ

Thời lượng: 01 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi tham gia khóa học, người tham gia sẽ:
– Hiểu về sức mạnh của việc tạo động lực
– Thấu hiểu đặc tính, tâm lý nhân viên để tạo động lực hiệu quả
– Tránh những sai lầm thường gặp khi tạo động lực
– Nắm được các công cụ, phương pháp trong tạo động lực
 • NỘI DUNG CHÍNH

Phần 1: Tổng quan về tạo động lực
– Tầm quan trọng của tạo động lực
– Sức mạnh của tạo động lực
– Các sai lầm thường gặp khiến việc tạo động lực chưa hiệu quả

Phần 2: Xây dựng kỹ năng tạo động lực
– Hiểu về các kiểu nhân viên để tạo động lực hiệu quả
– Thấu hiểu tâm lý nhân viên – Các giai đoạn chuyển tiếp cá nhân
Công cụ trong tạo động lực
+ Tháp nhu cầu Maslow
+ Thuyết kỳ vọng
Các phương pháp trong tạo động lực
+ Phản hồi và khen thưởng
+ Luân chuyển công việc
+ Tạo thắng lợi ngắn hạn
+ Gắn giá trị cá nhân vào tổ chức
+ Giao việc và ủy quyền
– Vượt qua những sai lầm thường gặp trong tạo động lực

(*) Nội dung trên có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ John&Partners để được tư vấn.

LIÊN HỆ

Thời lượng: 02 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi tham gia khóa học, người tham gia sẽ:
– Hiểu được tầm quan trọng của trang phục và biết cách lựa chọn trang phục một cách chuyên nghiệp đối với nam và nữ
– Nắm được những lễ nghi cơ bản và quan trọng trong giao tiếp để tạo nên hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp: cách trao danh thiếp, bắt tay, chào hỏi,…
– Nắm được những nguyên tắc cơ bản trên bàn tiệc
– Thực hành các bài tập để trải nghiệm và ghi nhớ

 • NỘI DUNG CHÍNH
Phần 1: Trang phục
– Tầm quan trọng của trang phục
– Trang phục công việc
a) Đối với nữ
+ Áo
+ Suit
+ Váy/Đầm
+ Trang điểm
+ Túi xách
+ Sơn móng tay
+ Giày
+ Tóc
+ Mắt kính
+ Nước hoa
+ Đồng hồ
b) Đối với nam
+ Áo
+ Quần
+ Vest
+ Thắt lưng
+ Vớ/Giày
+ Cà vạt
+ Kẹp cà vạt
+ Mắt kính
+ Túi xách
+ Nước hoa
+ Đồng hồ
Phần 2: Tác phong chuyên nghiệp
– Chào hỏi
+ Khi gặp nhau lần đầu tiên
+ Khi gặp nhau các lần khác nhau
+ Thứ tự
– Gọi tên
+ Theo địa vị/học vị/chức vụ
+ Theo tuổi tác
+ Phụ nữ có gia đình
– Giới thiệu
+ Nguyên tắc
+ Gặp lần đầu
+ Thứ tự giới thiệu
+ Khi giới thiệu phụ nữ
+ Giới thiệu với người cùng tuổi/cùng giới thiệu
+ Khi được giới thiệu
+ Khi ngồi vào bàn
– Bắt tay
+ Quy trình bắt tay
+ Các nguyên tắc trong khi bắt tay
+ Khi bắt tay 2 vợ chồng
+ Những điều cần tránh trong khi bắt tay
– Danh thiếp
+ Thông tin trên danh thiếp
+ Quy trình nhận danh thiếp
+ Quy trình trao danh thiếp
+ Các điều cần tránh khi trao danh thiếp

Phần 3: Trên bàn tiệc
– Cách mặc trang phục phù hợp
– Cách sử dụng dĩa, muỗng, nĩa
– Cách sử dụng khăn
– Cách sử dụng rượu
– Cách sử dụng ly
– Các lưu ý đối với các loại tiệc

(*) Nội dung trên có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ John&Partners để được tư vấn.

LIÊN HỆ

Thời lượng: 02 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Sau khi tham gia khóa học, người tham gia sẽ:
– Hiểu đúng về giao việc và uỷ quyền
– Nắm được các công cụ quan trọng trong giao việc và uỷ quyền
– Nắm được các kỹ năng cần thiết trong giao việc và uỷ quyền
– Tránh những sai lầm thường gặp trong giao việc và uỷ quyền

 • NỘI DUNG CHÍNH

Phần 1: Tổng quan về giao việc và ủy quyền
– Định nghĩa giao việc
– Định nghĩa về ủy quyền
– Tầm quan trọng của giao việc và ủy quyền
– Những sai lầm cần tránh khi giao việc và ủy quyền
– Lý do những nhà quản lý không giao việc và uỷ quyền công việc

Phần 2: Xây dựng kỹ năng giao việc và ủy quyền
– Phân loại công việc để giao đúng người, đúng việc
– Xác định ma trận Will – Skill để giao việc
– Lộ trình giao việc và ủy quyền
– Các công cụ trong giao việc và ủy quyền
– Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Phần 3: Các kỹ năng cần thiết trong giao việc và ủy quyền
– Kỹ năng lắng nghe
+ Tầm quan trọng của lắng nghe trong giao việc và ủy quyền
+ Nguyên tắc lắng nghe trong giao việc và ủy quyền
– Kỹ năng phản hồi
+ Tầm quan trọng của phản hồi trong giao việc và ủy quyền
+ Nguyên tắc phản hồi trong giao việc và ủy quyền
– Công nhận khen thưởng
+ Tầm quan trọng của công nhận khen thưởng trong giao việc và ủy quyền
+ Nguyên tắc trong công nhận khen thưởng trong giao việc và ủy quyền
– Đặt câu hỏi
+ Tầm quan trọng của đặt câu hỏi trong giao việc và ủy quyền
+ Nguyên tắc trong đặt câu hỏi trong giao việc và ủy quyền

(*) Nội dung trên có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ John&Partners để được tư vấn.

LIÊN HỆ

Thời lượng: 02 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi tham gia khóa học, người tham gia sẽ:
– Hiểu đúng về vấn đề và các loại vấn đề
– Xây dựng thái độ tích cực khi giải quyết vấn đề
– Nắm được quy trình giải quyết vấn đề hiệu quả
– Hiểu và thực hành một số công cụ và phương pháp quan trọng trong giải quyết các vấn đề
– Hiểu và thực hành một số công cụ và phương pháp quan trọng trong khi ra quyết định
 • NỘI DUNG CHÍNH

Phần 1: Giải quyết vấn đề
– Hiểu đúng về “vấn đề”
– Các loại vấn đề thường gặp
– Thái độ tiếp nhận khi gặp vấn đề
– Nguyên tắc giải quyết vấn đề: Yếu tố con người; Thái độ; Hệ thống; Tổ chức
– Quy trình giải quyết vấn đề hiệu quả
– Các phương pháp và công cụ giải quyết vấn đề
+ Ma trận Quan trọng – Khẩn cấp
+ Kỹ thuật vận não công Brainstorming
+ Flow Chart
+ 5 whys
– Áp dụng tư duy logic và tư duy sáng tạo trong giải quyết vấn đề

Phần 2: Ra quyết định
– Chọn lựa giải pháp
+ Tính hiệu lực
+ Tính hiệu quả
+ Tính khả thi
– Thực hiện giải pháp
+ Lập kế hoạch thực hiện
+ Tính trách nhiệm với giải pháp
– Những sai lầm thường gặp khi ra quyết định
– Phương pháp ra quyết định khi làm việc theo nhóm
– Các phong cách ra quyết định
– Xây dựng phương án thay thế và phòng ngừa rủi ro cho các quyết định

(*) Nội dung trên có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ John&Partners để được tư vấn.

LIÊN HỆ

Thời lượng: 01 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi tham gia khóa học, người tham gia sẽ:
– Hiểu được nguồn gốc của sự căng thẳng
– Nắm và xử lý các tình huống căng thẳng khi chăm sóc khách hàng
– Biết cách điều chỉnh và sắp xếp thời gian phù hợp để giảm bớt sự căng thẳng
– Biết cách lập kế hoạch tạo cân bằng cho cuộc sống và công việc
 • NỘI DUNG CHÍNH

Phần 1: Tổng quan về sự căng thẳng
– Nguồn gốc của sự căng thẳng
– Xây dựng mối quan hệ đôi bên cùng có lợi
– Xác định mức độ tin tưởng
– Xây dựng lòng tin – uy tín & sự tôn trọng

Phần 2: Xử lý tình huống căng thẳng
– Giao tiếp tích cực
– Phản đối không làm mất mặt
– Khôi phục mối quan hệ

Phần 3: Quản lý căng thẳng
– Đánh giá mức độ cân bằng giữa cuộc sống và công việc
– Xác định các lĩnh vực có thể điều chỉnh và sắp xếp thời gian phù hợp
– Lập kế hoạch tạo cân bằng cho cuộc sống và công việc

(*) Nội dung trên có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ John&Partners để được tư vấn.

LIÊN HỆ

Thời lượng: 02 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi tham gia khóa học, người tham gia sẽ:
– Hiểu về tư duy trong bán hàng và chân dung người bán hàng chuyên nghiệp
– Hiểu được phong cách bán hàng của bản thân để bán hàng hiệu quả
– Cung cấp các phương pháp, công cụ hiệu quả trong bán hàng
– Nắm bắt được một số phương pháp và cách thức chăm sóc khách hàng hiệu quả nhằm gia tăng mối quan hệ với khách hàng
 • NỘI DUNG CHÍNH

Phần 1: Chân dung người bán hàng
– Hình mẫu một người bán hàng chuyên nghiệp
– Hiểu về tính chất của ngành
– Những nguyên nhân dẫn đến thất bại trong công việc
– Các yếu tố để trở thành người bán hàng thành công
+ Am hiểu về sản phẩm, dịch vụ
+ Những kỹ năng chuyên nghiệp cần có
+ Hiểu về thị truờng
+ Xây dựng ý tưởng bán hàng
+ Xây dựng tư duy trong bán hàng
+ Làm việc nhóm trong bán hàng
– Những động lực để theo đuổi công việc
– Những khó khăn cần vượt qua

Phần 2: Xây dựng kỹ năng bán hàng
– Quy trình tiếp cận khách hàng
– Nhận biết phong cách bán hàng phù hợp bản thân
– Nắm bắt tâm lý khách hàng
– Phương pháp giới thiệu sản phẩm/dịch vụ
+ Trực tiếp
+ Gián tiếp
– Kỹ thuật chốt bán hàng

Phần 3: Xây dựng mối quan hệ với khách hàng
– Vì sao cần xây dựng mối quan hệ với khách hàng?
– Đánh giá chất lượng mối quan hệ với khách hàng
– Mối quan hệ từ sự hài lòng của khách hàng đến khách hàng trung thành và doanh thu
– Chiến lược xây dựng mối quan hệ với khách hàng
– Các giai đoạn trong vòng đời của mối hệ với khách hàng
– Xây dựng mạng lưới khách hàng và mối quan hệ lâu dài

(*) Nội dung trên có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ John&Partners để được tư vấn.

LIÊN HỆ

Thời lượng: 01 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi tham gia khóa học, người tham gia sẽ:
– Hiểu đúng về làm việc nhóm và tầm quan trọng của làm việc nhóm
– Xác định và tránh những nguyên nhân khiến làm việc nhóm không hiệu quả
– Xây dựng thái độ tích cực khi làm việc nhóm
– Hiểu và thực hành một số kỹ năng để làm việc nhóm hiệu quả

 • NỘI DUNG CHÍNH

Phần 1: Tổng quan về làm việc nhóm
– Tầm quan trọng và lợi ích của làm việc nhóm
– Xây dựng thái độ tích cực trong làm việc nhóm
– Các nguyên tắc thiết yếu trong làm việc nhóm
– Những nguyên nhân khiến làm việc nhóm không hiệu quả
– Các giai đoạn trong làm việc nhóm
Phần 2: Kỹ năng làm việc nhóm
– Kỹ năng giao tiếp trong làm việc nhóm
+ Giao tiếp nội bộ
+ Giao tiếp giữa các nhóm
– Giải quyết mâu thuẫn trong làm việc nhóm
+ Những nguyên nhân gây mâu thuẫn trong làm việc nhóm
+ Quy trình giải quyết mâu thuẫn trong nhóm
– Một số nguyên tắc quan trọng khi giải quyết mâu thuẫn trong làm việc nhóm
– Kỹ năng lắng nghe trong làm việc nhóm
+ Tầm quan trọng của lắng nghe khi làm việc nhóm
+ Các nguyên tắc trong khi lắng nghe
– Kỹ năng phản hồi trong làm việc nhóm
+ Tầm quan trọng phản hồi trong nhóm làm việc
+ Các nguyên tắc phản hồi khi làm việc nhóm

(*) Nội dung trên có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ John&Partners để được tư vấn.

LIÊN HỆ

Thời lượng: 02 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi tham gia khóa học, người tham gia sẽ:
– Hiểu về tầm quan trọng của giao tiếp
– Xây dựng sự chuyên nghiệp trong giao tiếp
– Xây dựng sự tự tin trong giao tiếp
– Hiểu và áp dụng kỹ năng phản hồi trong giao tiếp
– Hiểu và áp dụng các nguyên tắc trong giao tiếp qua điện thoại, email, văn bản
– Hiểu và áp dụng các nguyên tắc trong giao tiếp phi ngôn ngữ

 • NỘI DUNG CHÍNH

Phần 1: Tổng quan về giao tiếp
– Thực hiện và đánh giá kết quả bài kiểm tra DISC
– Bản chất của giao tiếp
– Tầm quan trọng của giao tiếp
– Những nguyên nhân khiến làm việc nhóm không hiệu quả
– Sự chuyên nghiệp trong giao tiếp khi không đồng quan điểm
– Sự chuyên nghiệp trong giao tiếp khi gặp những tình huống ngoài mong đợi

Phần 2: Xây dựng sự tự tin trong giao tiếp
– Xác định rõ mục tiêu giao tiếp để xây dựng sự tự tin
– Phương pháp mở đầu: Khi không có gì để giao tiếp
– Phương pháp tạo thiện cảm ban đầu để xây dựng sự tự tin trong giao tiếp
– Tìm hiểu kỹ người mà bạn sẽ tiếp xúc để tự tin trong giao tiếp
– Phương pháp đánh giá của thái độ của đối phương để có sự giao tiếp phù hợp
– Xây dựng điểm mạnh của bản thân thành sự tự tin trong giao tiếp
– Những phương pháp đơn giản để xây dựng sự tự tin trong giao tiếp
– Những nguyên tắc giao tiếp nổi bật và quan trọng trong “Đắc nhân tâm”

Phần 3: Kỹ năng phản hồi hiệu quả trong giao tiếp
– Tầm quan trọng của phản hồi trong giao tiếp
– Đánh giá tình huống để đưa ra phản hồi hiệu quả
– Các nguyên tắc khi phản hồi

Phần 4: Giao tiếp qua điện thoại
– Khi bạn là người nhận cuộc gọi
– Khi bạn là người gọi
– Vượt qua những rào cản khi giao tiếp qua điện thoại

Phần 5: Các nguyên tắc quan trọng trong giao tiếp qua email, văn bản
– Nội dung
– Chính tả
– Cách trình bày

Phần 6: Giao tiếp phi ngôn ngữ
– Giọng điệu
– Tốc độ nói
– Ngôn ngữ cơ thể
– Ngoại hình

(*) Nội dung trên có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ John&Partners để được tư vấn.

LIÊN HỆ

Thời lượng: 02 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

– Hiểu về thuyết trình và các yếu tố cơ bản của một bài thuyết trình thành công
– Nắm bắt được những yếu tố quan trọng trong suốt quá trình trước, trong và sau khu thực hiện bài thuyết trình
– Các kỹ thuật tăng hiệu quả trong thuyết trình để bài thuyết trình sinh động, thuyết phục
 • NỘI DUNG CHÍNH

Phần 1: Tổng quan về thuyết trình
– Thế nào là một bài thuyết trình hiệu quả
– Các yếu tố cơ bản của một bài thuyết trình thành công:
+ Xây dựng nội dung
+ Thiết kế
+ Kỹ năng
Phần 2: Quy trình thực hiện bài thuyết trình hiệu quả
– Trước khi thuyết trình:
+ Xác định rõ mục tiêu buổi thuyết trình
+ Xác định đối tượng người nghe
+ Thu thập các thông tin về đặc tính của người nghe
+ Chuẩn bị về nội dung xây dựng bài thuyết trình hiệu quả
+ Chuẩn bị tâm lý khi thuyết trình
– Thực hiện bài thuyết trình:
+ Phương pháp tạo mở đầu thu hút và ấn tượng
+ Thuyết trình hiệu quả các nội dung chính
+ Kiểm soát các câu hỏi và tiến trình của buổi thuyết trình
+ Kết thúc ấn tượng
– Sau khi thuyết trình:
+ Phương pháp đánh giá và cải tiến bài thuyết trình
Phần 3: Tăng hiệu quả trong khi thuyết trình
– Phương pháp phản hồi trong khi thuyết trình
– Khuyến khích sự tham gia của người nghe – thiết lập giao tiếp hai chiều
– Phương pháp nhấn mạnh những nội dung quan trọng
– Một số “mẹo” để thuyết trình hiệu quả
– Kiểm soát thời gian hiệu quả trong khi thuyết trình
– Sử dụng yếu tố phi ngôn từ trong thuyết trình
+ Linh hoạt điều chỉnh ngữ điệu
+ Liên hệ ánh mắt
+ Cử chỉ trong khi thuyết trình
+ Cách thức sử dụng ngôn ngữ cơ thể

(*) Nội dung trên có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ John&Partners để được tư vấn.

LIÊN HỆ

Thời lượng: 01 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi tham gia khóa học, người tham gia sẽ:
– Nhận diện được những yếu tố gây lãng phí thời gian
– Hiểu và thực hành các công cụ giúp quản lý thời gian hiệu quả
– Biết cách phân chia các công việc hiệu quả
– Biết cách lập kế hoạch cơ bản để quản lý thời gian hiệu quả
 • NỘI DUNG CHÍNH

Phần 1: Tổng quan về quản lý thời gian
– Tầm quan trọng của quản lý thời gian
– Nhận diện những “kẻ cắp” thời gian
– Phân tích và đánh giá phương pháp quản lý thời gian hiện tại

Phần 2: Các công cụ hiệu quả trong quản lý thời gian
– Công cụ TO DO LIST
– Ma trận Quan trọng – Khẩn cấp
– Phương pháp Pareto (Nguyên tắc 80/20)
– Xây dựng lịch làm việc cá nhân
– Áp dụng công nghệ trong quản lý thời gian
– Lập kế hoạch để quản lý thời gian hiệu quả
– Phương pháp loại bỏ những nguyên nhân gây lãng phí thời gian

(*) Nội dung trên có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ John&Partners để được tư vấn.

LIÊN HỆ

Thời lượng: 02 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

– Sau khi tham gia khóa học, người tham gia sẽ:
– Hiểu về xung đột và xây dựng thái độ tích cực khi tiếp nhận các xung đột
– Nắm được quá trình giải quyết xung đột
– Hiểu và thực hành một số công cụ trong tìm ra nguyên nhân gốc rễ của xung đột
– Giới thiệu các kỹ năng thiết yếu khi giải quyết xung đột
 • NỘI DUNG CHÍNH

Phần 1: Xung đột và vai trò của người quản lý
– Xung đột là gì?
– Nguồn gốc của xung đột
– Xung đột có “lợi” hay có “hại”
– Xây dựng thái độ tích cực đối với xung đột
– Vai trò của người quản lý trong việc quản lý xung đột
– Phân loại xung đột
– Các điều cần tránh khi giải quyết xung đột

Phần 2: Giải quyết xung đột
– Các bước giải quyết xung đột
– Kỹ năng lắng nghe trong giải quyết xung đột
– Kỹ năng phản hồi trong giải quyết xung đột
– Quản lý cảm xúc trong giải quyết xung đột
– Phương pháp xác định “nguồn gốc xung đột” trong giải quyết xung đột
– Xây dựng các tư duy trong giải quyết xung đột

Phần 3: Các công cụ tìm nguyên nhân gốc rễ của xung đột
– Kỹ thuật vận não công Brainstorming
– Flow Chart
– 5 whys
– Biểu đồ xương cá

(*) Nội dung trên có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ John&Partners để được tư vấn.

LIÊN HỆ

Thời lượng: 02 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

– Hiểu về tầm quan trọng của lập kế hoạch và tránh những sai lầm thường gặp khi lập kế hoạch
– Hiểu và thực hành các công cụ quan trọng trong lập kế hoạch
– Biết cách quản lý thời gian trong lập kế hoạch để đảm bảo kế hoạch đúng như đã hoạch định
 • NỘI DUNG CHÍNH

– Tầm quan trọng của lập kế hoạch
– Những sai lầm thường gặp khi lập kế hoạch
– Các công cụ quan trọng trong lập kế hoạch
+ SMARTER
+ Ma trận khẩn cấp – quan trọng
+ Phân tích nguồn lực bằng 5M
+ Ma trận trách nhiệm RASCI
+ 5W1H2C1M
– Kỹ năng quản lý thời gian
+ Nhận diện và loại bỏ những việc gây lãng phí thời gian
+ Các công cụ quản lý thời gian hiệu quả
+ Loại bỏ những sự gián đoạn khi thực hiện công việc

LIÊN HỆ

Thời lượng: 02 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi tham gia khóa học, người tham gia sẽ:
– Hiểu về đàm phán và tầm quan trọng của kỹ năng đàm phán
– Nắm được quy trình trong đàm phán
– Nắm được các phương pháp, công cụ trong đàm phán
– Nắm được các chiến lược và chiến thuật trong đàm phán
 • NỘI DUNG CHÍNH

Phần 1: Tổng quan về đàm phán
– Hiểu đúng về đàm phán: Khái niệm; Mục đích; Đặc điểm
– Hiểu về các kiểu đàm phán
– Vượt qua các lỗi sai thường gặp trong đàm phán
– Thái độ/quan điểm trong đàm phán

Phần 2: Chuẩn bị đàm phán
– Những yếu tố cần quan tâm trong khi đàm phán
– Kỹ năng giao tiếp trong đàm phán
– Xác định mục tiêu
– Thu thập thông tin chi tiết
– Đánh giá đối tác

Phần 3: Tiến hành đàm phán
– Các bước trong đàm phán
– Các bước để đạt được thỏa thuận trong đàm phán
– Chiến lược đàm phán
– Chiến thuật đàm phán
– Quản lý mối quan hệ

Phần 4: Kết thúc đàm phán
– Lựa chọn cách kết thúc đàm phán
– Phương pháp đi đến kết thúc đàm phán
– Đánh giá kết quả đàm phán
– Rút kinh nghiệm sau khi đàm phán

(*) Nội dung trên có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ John&Partners để được tư vấn.

LIÊN HỆ

Thời lượng: 02 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

– Sau khi tham gia khóa học, người tham gia sẽ:
– Nắm được những kỹ năng cần thiết của người quản lý cuộc họp
– Biết cách hoạch định và chuẩn bị cuộc họp
– Biết cách điều phối tiến trình trong cuộc họp
– Cách thức xử lý xung đột trong các cuộc họp
 • NỘI DUNG CHÍNH

Phần 1: Tổng quan về hội họp
– Khái quát về hội họp
– Tầm quan trọng của các cuộc họp trong tổ chức
– Các hình thức hội họp
– Vượt qua các sai lầm thường gặp trong các cuộc họp

Phần 2: Chuẩn bị trước cuộc họp
– Xác định mục tiêu họp
– Xác định thành phần dự họp
– Xây dựng nội dung họp
– Chọn cách thức trình bày
– Cách xác định thời gian và địa điểm tổ chức
– Cách xác định ngân sách cho cuộc họp
– Chuẩn bị công cụ, dụng cụ hỗ trợ trong cuộc họp
– Chuẩn bị hình ảnh cá nhân

Phần 3: Trong cuộc họp
– Phá băng và vượt qua nỗi sợ hãi
– Xây dựng các nguyên tắc trong cuộc họp
– Phương pháp kiểm soát không khí họp
– Kỹ năng đặt câu hỏi và phản hồi trong cuộc họp
– Kiểm soát các tính huống khó
– Một số công cụ trong giải quyết vấn đề trong cuộc họp
– Một số công cụ trong giải quyết xung đột trong cuộc họp
– Tóm tắt các thông tin

Phần 4: Sau cuộc họp
– Tổng kết và theo dõi các hành động sau cuộc họp
– Đánh giá và rút kinh nghiệm cuộc họp

(*) Nội dung trên có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ John&Partners để được tư vấn.

LIÊN HỆ

Thời lượng: 02 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi tham gia khóa học, người tham gia sẽ:
– Tối ưu quá trình phỏng vấn: trước, trong, sau bằng một số kỹ thuật để buổi phỏng vấn hiệu quả và chọn được ứng viên phù hợp
– Nắm được các yếu tố cần lưu ý trong quy trình tuyển dụng của doanh nghiệp
– Nắm được các kỹ năng cần thiết của người phỏng vấn trong quá trình phỏng vấn ứng viên để đánh giá đúng người – đúng việc
– Nắm được các hình thức hỗ trợ nhân viên hoà nhập với doanh nghiệp trong quá trình hội nhập
 • NỘI DUNG CHÍNH

Phần 1: Trước phỏng vấn
– Phân tích vị trí tuyển dụng và xác định tiêu chuẩn của ứng viên
– Xác định kênh tìm kiếm ứng viên hiệu quả nhất
– Kỹ năng sơ vấn và lọc hồ sơ ứng viên

Phần 2: Phỏng vấn và đánh giá ứng viên
– Các phương pháp phỏng vấn hiện đại
– Các kỹ thuật đánh giá hành vi và đánh giá năng lực ứng viên
– Cách thức đặt câu hỏi để đánh giá đúng ứng viên
– Xử lý các tình huống trong quá trình phỏng vấn

Phần 3: Về quy trình tuyển dụng
– Xây dựng chính sách tuyển dụng của doanh nghiệp
– Kỹ năng xây dựng nguồn tìm kiếm ứng viên
– Xây dựng kịch bản của buổi phỏng vấn
– Đánh giá ứng viên

Phần 4: Hỗ trợ nhân viên mới hòa nhập với các thành viên trong tổ chức
– Theo dõi và hỗ trợ trong quá trình phỏng vấn các vòng tiếp theo
– Hỗ trợ quá trình nhận việc
– Hỗ trợ quá trình hội nhập, thử việc

(*) Nội dung trên có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ John&Partners để được tư vấn.

LIÊN HỆ

Thời lượng: 02 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi tham gia khóa học, người tham gia sẽ:
– Thấu hiểu được bản chất của việc chăm sóc khách hàng và dịch vụ khách hàng
– Biết cách thức tạo ấn tượng với khách hàng
– Biết cách xử lý các khiếu nại của khách hàng
 • NỘI DUNG CHÍNH

Phần 1: Hiểu về chăm sóc khách hàng
– Mô tả dịch vụ khách hàng
– Xác định mong đợi của khách hàng
– Cam kết cung cấp dịch vụ khách hàng tuyệt vời
– Các hình thức chăm sóc khách hàng cơ bản hiện nay

Phần 2: Tập trung vào khách hàng
– Tạo ấn tượng đầu tiên tích cực
– Xác định và đáp ứng nhu cầu từ khách hàng
– Tạo ấn tượng tích cực cuối cùng

Phần 3: Xử lý khiếu nại
– Giúp khách hàng dễ dàng khiếu nại
– Các khiếu nại thường gặp và quy trình xử lý
– Một số phương pháp giúp xoa dịu và khiến khách hàng hài lòng

Phần 4: Giải quyết vấn đề cho khách hàng
– Đối phó với những khách hàng khó chịu và khó tính
– Cung cấp dịch vụ khách hàng tuyệt vời
– Tập trung vào vấn đề của khách hàng và mang tới những giá trị gia tăng khiến khách hàng hài lòng

(*) Nội dung trên có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ John&Partners để được tư vấn.

LIÊN HỆ

BỘ KHÓA HỌC DÀNH CHO NHÀ MÁY

Thời lượng: 05 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi tham gia khóa học, người tham gia sẽ:
– Hiểu về vai trò, trách nhiệm của người quản lý sản xuất
– Nắm được cách lập kế hoạch sản xuất tối ưu
– Nắm được cách nâng cao năng suất lao động
– Hiểu được các công cụ quản lý chất lượng cơ bản
– Được trang bị các công cụ cơ bản trong quản lý sản xuất tiên tiến
– Được trang bị các kỹ năng làm việc chuyên nghiệp cần thiết
 • NỘI DUNG CHÍNH

Phần 1: Tổng quan về sản xuất và quản lý sản xuất
– Hiểu về bộ phận sản xuất
– Mối quan hệ giữa bộ phận sản xuất và các bộ phận khác
– Vai trò và trách nhiệm của người quản lý sản xuất

Phần 2: Lập kế hoạch sản xuất
– Tầm quan trọng của việc lập kế hoạch sản xuất
– Khi nào sử dụng phương thức Planning (Hoạch định) và Scheduling (Kế hoạch)?
– Quy trình lập kế hoạch sản xuất hiệu quả
– Một vài công cụ trong lập kế hoạch sản xuất
– Cách thức đo lường hiệu quả của kế hoạch sản xuất

Phần 3: Quản lý năng suất
– Hiểu về cách tính năng suất
– Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất
– Quản lý năng suất hiện đại
– Các biện pháp làm tăng năng suất

Phần 4: Quản lý chất lượng
– Các khái niệm về chất lượng
– Hiểu về quản lý chất lượng
– Hiểu về kiểm soát và đảm bảo chất lượng
– Vai trò của các bộ phận trong việc quản lý chất lượng
– Hiểu về các công cụ trong quản lý chất lượng

Phần 5: Một số công cụ quản lý sản xuất tiên tiến
– 5S và quản lý trực quan
– SIPOC
– VOC
– CTQ
– Kanban
– Poke – Yoke
– Kaizen

Phần 6: Các kỹ năng làm việc chuyên nghiệp cần thiết
1. Kỹ năng quản lý nhóm làm việc
– Tầm quan trọng của quản lý nhóm làm việc
– Hiểu về các giai đoạn của nhóm làm việc để quản lý hiệu quả
– Hiểu về các kiểu nhân viên để quản lý nhóm làm việc hiệu quả
2. Kỹ năng giao việc và ủy quyền
– Tầm quan trọng của giao việc và ủy quyền
– Các bước trong uỷ quyền và giao việc
– Phương pháp lựa chọn phương pháp uỷ quyền và giao việc phù hợp
– Giám sát, đánh giá hiệu quả và điều chỉnh khi uỷ quyền và giao việc
3. Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
– Tầm quan trọng của kỹ năng giải quyết vấn đề của người quản lý
– Xác định đúng vấn đề
– Xây dựng tư duy độc lập
– Xây dựng tư duy đa góc nhìn
– Quy trình giải quyết vấn đề và ra quyết định
– Ma trận ra quyết định – Tập trung và ảnh hưởng
– Vượt qua những lỗi thường gặp trong khi ra giải quyết vấn đề và quyết định

(*) Nội dung trên có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ John&Partners để được tư vấn.

LIÊN HỆ

Thời lượng: 02 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi tham gia khóa học, người tham gia sẽ:
– Hiểu được tầm quan trọng của việc lập kế hoạch sản xuất
– Nắm được quy trình lập kế hoạch sản xuất
– Nắm được phương pháp điều độ sản xuất
– Hiểu được các nguồn lực ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất
– Được trang bị các công cụ cơ bản trong lập kế hoạch sản xuất

 • NỘI DUNG CHÍNH

Phần 1: Tổng quan kế hoạch sản xuất
– Tầm quan trọng của việc lập kế hoạch sản xuất
– Khi nào sử dụng phương thức Planning (Hoạch định) và Scheduling (Kế hoạch)?
– Các yếu tố cần lưu ý khi lập kế hoạch sản xuất
– Những sai lầm thường gặp khi lập kế hoạch sản xuất

Phần 2: Quy trình lập kế hoạch sản xuất
– Quy trình lập kế hoạch sản xuất hiệu quả
– Các thông tin cần có trong kế hoạch sản xuất
– Những lưu ý trong từng bước của kế hoạch sản xuất

Phần 3: Điều độ kế hoạch sản xuất
– Các thông tin đầu vào cần có khi nhận đơn hàng sản xuất
– Hệ thống Pull – Push (Kéo – Đẩy) trong lập kế hoạch sản xuất
– Công cụ sắp xếp thứ tự ưu tiên trong điều độ sản xuất
– Những lưu ý trong điều độ sản xuất

Phần 4: Các nguồn lực trong kế hoạch sản xuất
– Nguồn nhân lực
+ Định mức nguồn nhân lực cần có trong kế hoạch sản xuất
+ Tối ưu nguồn nhân lực
+ Vượt qua những rủi ro có thể xảy ra đối với nguồn nhân lực trong kế hoạch sản xuất
– Máy móc, thiết bị
+ Tính toán hiệu suất máy móc, thiết bị
+ Các nguyên tắc trong bố trí máy móc, thiết bị hiệu quả
+ Vượt qua những rủi ro có thể xảy ra đối với máy móc, thiết bị trong kế hoạch sản xuất
– Nguyên vật liệu
+ Tính toán nguyên vật liệu đầu vào
+ Tính toán mức tồn kho an toàn
+ Vượt qua những rủi ro có thể xảy ra đối với nguyên vật liệu trong kế hoạch sản xuất

Phần 5: Các công cụ trong lập kế hoạch sản xuất
– Gantt
– Perth
– Pivot table trong Excel

(*) Nội dung trên có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ John&Partners để được tư vấn.

LIÊN HỆ

Thời lượng: 05 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi tham gia khóa học, người tham gia sẽ:
– Hiểu được ý nghĩa của 05 công cụ cốt lõi trong IATF16949
– Nắm được các bước trong hoạch định chất lượng trước khi sản xuất sản phẩm
– Nắm được các bước trong phân tích hình thức và tác động của các hình thức sai lỗi tiềm ẩn
– Nắm được cách tính toán trong hệ thống đo lường MSA
– Nắm được các công cụ/phương pháp trong kiểm soát quá trình bằng phương pháp thống kê
– Nắm được các thông tin trong quá trình phê duyệt sản xuất
 • NỘI DUNG CHÍNH

– Phần 1: Tổng quan về 05 công cụ cốt lõi trong IATF16949
– Phần 2: Hoạch định chất lượng trước khi sản xuất sản phẩm – Advanced Product Quality Planning (APQP)
– Phần 3: Phân tích hình thức và tác động của các hình thức sai lỗi tiềm ẩn – Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)
– Phần 4: Phân tích hệ thống đo lường – Measurement Systems Analysis (MSA)
– Phần 5: Kiểm soát quá trình bằng phương pháp thống kê – Statistical Process Control (SPC)
– Phần 6: Quá trình phê duyệt sản xuất – Product Part Approval Process (PPAP)

(*) Nội dung trên có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ John&Partners để được tư vấn.

LIÊN HỆ

Thời lượng: 03 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi tham gia khóa học, người tham gia sẽ:
– Hiểu đúng về Lean (Tinh gọn) 
– Hiểu được tầm quan trọng của Lean đối với cá nhân và tổ chức
– Nắm bắt tổng quan các công cụ trong mô hình sản xuất tinh gọn để nâng cao hiệu quả làm việc

 • NỘI DUNG CHÍNH

Phần 1: Tổng quan về Lean
– Định nghĩa về Lean
– Lợi ích khi áp dụng Lean đối với cá nhân và tổ chức
Phần 2: Tổng quan các công cụ trong mô hình sản xuất tinh gọn
1. 8 + 1 lãng phí: Nhận diện các loại lãng phí đang kìm hãm lợi nhuận trong doanh nghiệp
2. PDCA (Lập kế hoạch – Thực hiện – Kiểm tra – Cải tiến): Chu trình cải tiến liên tục
3. 5S và quản lý trực quan: Sắp xếp một không gian làm việc hiệu quả với tiêu chí: Dễ tìm – dễ lấy – dễ thấy – dễ sử dụng
4. Kaizen: Cải tiến liên tục với việc áp dụng những thay đổi nhỏ, hàng ngày nhưng mang lại những kết quả lớn theo thời gian
5. Kanban: Quản lý nhiệm vụ/công việc/tiến độ/… hiệu quả bằng trực quan
6. SIPOC: Xác định chuỗi giá trị của công việc ở thượng tầng để mang lại nhiều giá trị gia tăng hơn cho khách hàng/công đoạn kế tiếp
7. VSM: Xác định chuỗi giá trị của công việc chi tiết để mang lại nhiều giá trị gia tăng hơn cho khách hàng/công đoạn kế tiếp
8. VOC/CTQ: Chuyển đổi nhu cầu của khách hàng thành đặc tính quan trọng về chất lượng
9. JIT: “Đúng sản phẩm – đúng số lượng – đúng nơi – đúng thời điểm cần thiết”
10. Poka-Yoke: Ngăn ngừa những lỗi phát sinh gây ra do con người
11. 5Whys
12. Biểu đồ xương cá
13. Biểu đồ Pareto
14. Lưu đồ
15. Hệ thống kéo
16. Đi thực địa Gemba

(*) Nội dung trên có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ John&Partners để được tư vấn.

LIÊN HỆ