Để hiểu rõ bản chất của văn hóa doanh nghiệp, Edgar H. Schein – Giáo sư danh dự về khoa học quản trị tại Đại học MIT – đã đi sâu các quan niệm về văn hóa doanh nghiệp (VHDN), theo ông có thể chia VHDN thành ba cấp độ khác nhau, chỉ tính hữu hình của giá trị doanh nghiệp.

Cấp độ 1️⃣: Các giá trị hữu hình của doanh nghiệp 
Chỉ những điều rất dễ nhìn thấy được nhưng khó có thể lý giải. Thường thì đây là sản phẩm thuộc về doanh nghiệp, những gì chúng ta nhìn thấy hay cảm nhận như văn phòng, cách ứng xử trong công ty, sự sáng tạo trong thẩm mỹ, phong thái làm việc, trang phục,… Cấp độ này được hình thành chủ yếu do tính chất công việc, có thể dễ nhìn thấy, thể hiện được quan điểm của người lãnh đạo nhưng yếu tố trong cấp độ 1 dễ thay đổi và không thể hiện rõ nét giá trị thực của doanh nghiệp.

Cấp độ 2️⃣: Các niềm tin và giá trị
Bao gồm các mục tiêu, tầm nhìn, sứ mệnh và chiến lược của doanh nghiệp. Hầu như doanh nghiệp nào cũng có những nguyên tắc, quy định và mục tiêu riêng để vận hành và những giá trị trong cấp độ này được công bố ra ngoài. Nhưng các giá trị trong cấp độ 2 là những giá trị trừu tượng nên rất dễ hiểu nhầm, hay thực hiện sai hướng. Vì vậy, cần giúp nhân viên hiểu rõ, thực hiện đúng giúp nâng cao năng suất lao động, làm đúng ngay từ đầu sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí.

Cấp độ 3️⃣: Những quan niệm chung
Suy nghĩ, nhận thức, những điều được mặc nhiên công nhận trong doanh nghiệp. Dù trong văn hóa doanh nghiệp hay văn hóa xã hội cũng sẽ xuất hiện quan niệm chung, được mọi người công nhận, khó có thể thay đổi và ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người. Không dễ dàng để hình thành những quan niệm chung, đã làm được việc này nghĩa là những thành viên có sự gắn kết, chia sẻ và hành động theo quan điểm chung đó.


Theo Edgar H.SChein.