Việc đào tạo và phát triển nhân lực luôn là thách thức của các doanh nghiệp hiện nay. Đối với nhiều doanh nghiệp lớn, đào tạo cho nhân viên là một quy trình bắt buộc và được đầu tư lớn. Ngược lại, một số doanh nghiệp nhỏ, kế hoạch đào tạo nhân sự lại không được xem trọng.
Vì các vấn đề về kinh tế và phát triển kinh doanh mà nhiều ban lãnh đạo doanh nghiệp đã siết chặt các nguồn lực phục vụ cho việc đào tạo nội bộ. Hầu hết các doanh nghiệp đều có các bộ phần quản lý và lên kế hoạch đào tạo nhưng mục đích đào tạo thì chính các bộ phận nhân sự còn khá mơ hồ. Đây là nguyên nhân lớn dẫn đến việc đào tạo nhân viên mới và cũ không đạt được hiệu quả cao. Việc lên kế hoạch đào tạo và phát triển nhân sự có vai trò sau:
1️⃣ Đáp ứng các mục tiêu chiến lược, các kế hoạch phát triển kinh doanh của một doanh nghiệp trong ngắn hạn & dài hạn.
2️⃣ Xây dựng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn giỏi, đáp ứng nhu cầu ổn định nhân viên trong dài hạn, giữ chân và phát triển sự nghiệp cho đội ngũ nhân viên.
3️⃣ Giải quyết các vấn đề mâu thuẫn phát sinh một các tiêu cực trong doanh nghiệp, có thể xảy ra trong quá trình đào tạo và phát triển nhân lực. Giải quyết những vấn đề xung đột giữa nội bộ nhân viên hoặc giữa nhân viên với ban lãnh đạo doanh nghiệp.
4️⃣ Kế hoạch đào tạo nhân sự phù hợp sẽ giúp cho nhân sự phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng. Các khóa đào tạo nội bộ còn được coi là một đãi ngộ dành cho nhân viên có cống hiến cho doanh nghiệp. Nó giúp nhân viên chuẩn bị được những kỹ năng cần thiết để có thể đảm nhận những vị trí cao hơn trong doanh nghiệp.
5️⃣ Đào tạo nhân sự được coi là phương pháp hỗ trợ nhân viên thực hiện công việc của mình tốt hơn. Đào tạo nhân sự được thực hiện khi nhân viên không đáp ứng được kỳ vọng của doanh nghiệp hoặc khi đảm nhận một công việc hoàn toàn mới.

Nguồn hình ảnh: internet