Quản trị tinh gọn đề cập đến một kỹ thuật được phát triển với mục đích giảm thiểu lãng phí và tối đa hóa giá trị của sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng, mà không ảnh hưởng đến chất lượng. Nó tập trung vào việc cung cấp giá trị cho khách hàng. Một số công cụ được hệ thống quản trị tinh gọn triển khai để liên kết giá trị của khách hàng với quy trình và con người. Để thực hiện tốt quản trị tinh gọn, chúng ta cần nắm rõ 5 nguyên tắc sau:

1. Xác định giá trị của sản phẩm/dịch vụ

Giá trị là những gì mà khách hàng sẵn sàng chi trả và phải được xác định theo nhu cầu của khách hàng theo từng loại sản phẩm/dịch vụ. Có nhiều kỹ thuật để xác định giá trị của sản phẩm/dịch vụ từ cách nhìn nhận của khách hàng như phỏng vấn, khảo sát và nghiên cứu thị trường.

2. Xác định dòng chảy giá trị

Ở nguyên tắc này, doanh nghiệp cần xác định các mục tiêu để đạt được giá trị của sản phẩm/dịch vụ. Từ đó, doanh nghiệp có thể liệt kê được những hoạt động cần thiết và loại bỏ những hoạt động không cần thiết gây lãng phí.

3. Thiết lập dòng chảy công việc

Sau khi loại bỏ các lãng phí ra khỏi dòng chảy giá trị thì nguyên tắc này sẽ giúp sắp xếp các bước một cách trôi chảy mà không bị gián đoạn hoặc chậm trễ. Ngoài ra, việc loại bỏ những lãng phí vẫn được diễn ra trong nguyên tắc này.

4. Nguyên tắc kéo

Hàng tồn kho được xem là một trong những lãng phí lớn nhất. Nhiều doanh nghiệp dự trữ nguyên vật liệu theo nhu cầu được dự đoán trong khi quản trị tinh gọn sử dụng nguyên tắc kéo, nghĩa là chỉ tạo ra các sản phẩm/dịch vụ tại thời điểm cần thiết với số lượng cần thiết. Nguyên tắc kéo được thực hiện dựa trên nhu cầu của khách hàng. Để thực hiện được việc này đòi hỏi doanh nghiệp phải tiến hành nghiên cứu thị trường cực kì chính xác. Ngoài ra, tất cả các quy trình phải được sắp xếp hợp lý để tránh mất thời gian để nâng cao hiệu quả làm việc.

5. Tìm kiếm sự hoàn hảo

Ngăn chặn sự lãng phí được thực hiện thông qua 4 nguyên tắc trên nhưng nguyên tắc “Tìm kiếm sự hoàn hảo” là quan trọng. Vì ý nghĩa cốt lõi của quản trị tinh gọn đó là cải tiến quy trình liên tục. Mỗi nhân viên của doanh nghiệp cần hướng tới sự hoàn hảo trong khi cung cấp sản phẩm/dịch vụ dựa trên nhu cầu của khách hàng.

5 nguyên tắc quản trị tinh gọn cho phép các nhà quản trị nhận ra sự thiếu hiệu quả trong hệ thống vận hành doanh nghiệp và mang lại nhiều giá trị hơn cho khách hàng. Bằng cách thực hiện tất cả 5 nguyên tắc, doanh nghiệp có thể duy trì tính cạnh tranh, tăng giá trị cho khách hàng, giảm lãng phí và tăng lợi nhuận.

Tham khảo từ nguồn: asme.org