TƯ VẤN

Mang dự án trên bàn giấy của bạn đi vào thực tế và thành công

DOANH NGHIỆP MUỐN

 • Tối ưu hoá nguồn nhân lực hiện tại

 • Tinh gọn hiệu quả hệ thống vận hành hiện tại

 • Tối ưu quy trình làm việc hiện tại

 • Xây dựng môi trường làm việc hiệu quả cao

 • Chất lượng sản phẩm – dịch vụ ổn định

 • Giảm những lãng phí không mong muốn

 • Xây dựng văn hoá cải tiến liên tục

 • Xây dựng văn hóa sáng tạo

CHÚNG TÔI CÓ THỂ

 • Tư vấn tối ưu hoá cấu trúc vận hành toàn diện (tái cấu trúc)

 • Tư vấn xây dựng văn hoá doanh nghiệp

 • Tư vấn xây dựng và triển khai chiến lược

 • Tư vấn tối ưu hoá nguồn nhân lực

 • Tư vấn xây dựng văn hoá cải tiến – Kaizen

 • Tư vấn tối ưu hoá quy trình làm việc

 • Tư vấn nghiên cứu tiền khả thi (Pre-FS)

 • Tư vấn nghiên cứu khả thi (FS)

 • Tư vấn thiết lập và triển khai các công cụ Lean 6 Sigma trong nhà máy (5S và quản lý trực quan; SPC; TPM;…)

PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA CHÚNG TÔI

 • Lean (Giảm lãng phí)

 • 6 Sigma (Ổn định chất lượng)

 • Tối ưu chuỗi giá trị

 • Môi trường làm việc hiệu quả cao

 • Sáng tạo có giá trị

PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI CỦA CHÚNG TÔI

SỰ KHÁC BIỆT CỦA CHÚNG TÔI TRONG TƯ VẤN

PHẠM VI TƯ VẤN

 • Cách tiếp cận vấn đề dựa trên số liệu và dẫn chứng

 • Triển khai hai chiều: từ trên xuống và từ dưới lên

 • Áp dụng công cụ tiên tiến và hiệu quả

 • Am hiểu nguồn nhân lực và văn hoá Việt Nam

 • Tôn trọng lịch sử hình thành và phát triển của doanh nghiệp

 • Sản xuất

 • Dịch vụ

 • Thương mại

 • Đầu tư

Bạn cần tư vấn để tối ưu hoá doanh nghiệp của mình

YÊU CẦU DỊCH VỤ