Nhằm mục tiêu phát triển thành một trong các đơn vị hàng đầu trong ngành công nghiệp ô tô cũng như trở thành tập đoàn đa ngành tại Việt Nam, Trường Hải – THACO đã xây dựng và quyết tâm duy trì áp dụng các phương pháp quản lý, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng, quản lý trực quan, 5S, loại bỏ lãng phí, giải quyết vấn đề, Kaizen,… nhằm đáp ứng nhu cầu về chất lượng và an toàn của ngành công nghiệp sản xuất, loại bỏ những lãng phí không đáng có và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Trong suốt quá trình thực hiện các phương pháp Thaco gặp không ít những khó khăn và có cả những phương pháp phải từ bỏ trong giai đoạn nhất định, nhưng qua những lần khó khăn và thất bại đã đem lại cho doanh nghiệp nhiều bài học cũng như động lực để xây dựng hệ thống hiệu quả hơn.

Vấn đề lớn và cần giải quyết cấp thiết trong quá trình triển khai những công cụ cải tiến đó là nhân viên thiếu quyết tâm khi thực hiện, đội ngũ lãnh đạo đã hành động để khắc phục vấn đề đó bằng chương trình “3 thấu” nhằm giúp nhân viên thay đổi nhận thức trước, rồi tiếp đến là thay đổi hành động.

  • Thấu 1: Làm vì chính mình
  •  Thấu 2: Làm thật
  •  Thấu 3: Nhận thức về đạo đức trong công việc

Khi nhân viên của họ nhận ra những điều này thì họ mới có thể nổ lực hết mình, trước tiên là vì bản thân họ, xong tiếp đến đó là sự thay đổi tích cực cho cả tổ chức. Ông Đỗ Minh Tâm – Giám đốc Công ty Cơ khí – Thaco đã từng khẳng định rằng “Năng lực và quyết tâm của lãnh đạo cùng với nỗ lực tham gia của mọi người”, đây là yếu tố then chốt dẫn đến thành công trong các chương trình cải tiến tại Thaco – Trường Hải.