1. Những nguyên tắc trong quản lý dự án tinh gọn:

Trong quyển sách Learn Thinking của James P. Womack và Daniel T. Jones xuất bản năm 1996 đã giới thiệu về năm nguyên tắc có thể áp dụng trong quản lý dự án tinh gọn.

  • Xác định giá trị: Trước hết cần hiểu giá trị của sản phẩm theo quan điểm của khách hàng dựa trên nhu cầu của khách hàng đối với sản phẩm và dịch vụ đó. Xác định và tập trung vào những gì khách hàng sẵn sàng trả.
  • Phân tích luồng giá trị: Vòng đời sản phẩm từ nguyên liệu thô đến thành phẩm phải thể hiện chuỗi hoạt động giá trị để phản ánh trạng thái của quá trình nhằm phân tích lãng phí và giá trị.
  • Xây dựng dòng giá trị bằng cách loại bỏ lãng phí: Sau khi đã phân tích luồng giá trị, cần nâng cao quy trình sản xuất, loại bỏ lãng phí.
  • Thiết lập nguyên tắc kéo: Khi luồng giá trị được cải thiện thì thời gian giao hàng cũng được cải thiện. Theo cách này, doanh nghiệp sẽ không sản xuất trước cho đến khi có đơn đặt hàng vì vậy không cần phải lưu trữ một số lượng lớn sản phẩm.
  • Tìm kiếm sự hoàn hảo: Cải tiến liên tục trong hệ thống tinh gọn là quá trình theo đuổi sự hoàn hảo, bởi sự cải tiến là vô tận, không ngừng đưa ra những câu hỏi để đảm bảo tất cả hoạt động đều có giá trị của riêng nó.

2. Lợi ích từ quản lý dự án tinh gọn:

 Giảm lãng phí: Bằng việc nhận diện và loại bỏ 8 lãng phí giúp doanh nghiệp để kiểm soát lượng chi phí hiệu quả, tinh gọn trong quản lý dự án giúp đưa mọi thứ về tối đa hoá lợi nhuận. Điều này cũng làm giảm chi phí hoạt động của doanh nghiệp.

 Tăng năng suất: Việc tinh gọn trong dự án sẽ giảm thời gian, nhân lực,.. trong quá trình hoạt động nên giúp tăng năng suất, giảm thiểu sai lỗi để có thể đảm bảo được chất lượng đầu ra. Hơn nữa, còn có thể cải thiện sự hài lòng của khách hàng bởi vì lean tập trung vào giảm lãng phí, gia tăng giá trị và nâng cao chất lượng sản phẩm.


 Văn hoá luôn cải tiến: Quản lý dự án tinh gọn đòi hỏi cần có tư duy tinh gọn nên phải không ngừng cải tiến trong quá trình sản xuất để sản xuất nhanh hơn và hiệu quả hơn. Mỗi cá nhân trong doanh nghiệp sẽ không ngừng cải tiến để tạo ra giá trị gia tăng cho tổ chức.


 Sự hài lòng của nhân viên: Quản lý dự án tinh gọn giúp đạt những kết quả tốt tạo động lực để nhân viên cải thiện sự tăng trưởng trong sản xuất, nâng cao tinh thần làm việc và phát triển đội nhóm vì tinh gọn sẽ trao cơ hội cho cả cá nhân và đội nhóm.