Xây Dựng Năng Lực Coaching Dành Cho Quản Lý Cấp Trung

  • Liên hệ

  • Đăng ký bằng cách bấm nút Liên Hệ và để lại đầy đủ thông tin. Chuyên viên John&Partners sẽ gọi lại cho bạn trong vòng 24h.

Thông tin sản phẩm

Thời lượng học: 4 ngày.

NỘI DUNG KHÓA HỌC GỒM :

Ngày 1:                           

          Giới thiệu về Coaching – Huấn luyện

                    Tầm quan trọng của coach.

                    Sự khác nhau giữa coaching và đào tạo.

                    Những yếu tố để coaching thành công.

                    Nhận biết được thời điểm tốt để sử dụng coaching.

           Vai trò của người quản lý gắn với coaching.

                    Sự ảnh hưởng của cách phong cách quản lý.

                    Vai trò của người quản lý gắn với coaching.

                    Quản lý theo phương pháp coaching.

                    Sự thay đổi đến từ người coaching.

Ngày 2:

                    Làm thế nào để tạo ra thấu hiểu khách hàng.

                    Phát hiện và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thực sự.

                    Vai trò chiến lược của phân khúc thị trường.

                    Xác định khách hàng mục tiêu.

                    Xây dựng một đề xuất giá trị chiến thắng.

                    Biến thấu hiểu khách hàng vào các giải pháp kỹ thuật.

           Xây dựng từ năng lực hiện tại đến mô hình mong muốn

                    Xác định nhu cầu học tập.

                    Xác định phong cách học tập cá nhân.

                    Xác định các rào cản đối với việc tiếp thu kiến thức.

                    Phương pháo để khuyến khích nhân viên học tập.

                    Các bước để lấp đầy khoảng cách.

           Quy trình coaching

                    Phương pháp xây dựng sự cam kết trước khi coaching.

                    Những nguyên tắc khi coaching.

                    Kỹ năng coaching.

                    Các bước trong coaching.

Ngày 3:                           

           Xây dựng kỹ năng trong coaching

                    Kỹ năng xây dựng niềm tin.

                    Kỹ năng lắng nghe.

                    Kỹ năng đặt câu hỏi.

                    Kỹ năng phản hồi.

                    Kỹ năng đặt vấn đề.

                    Kỹ năng khơi gợi sự sáng tạo.

           Công cụ và kỹ thuật sử dụng trong coaching.

                    Phương pháp xử lý các tình huống khó trong khi coaching.

                    Phương pháp vượt qua sự kháng cự của nhân viên.

                    Xây dựng điểm mạnh của cá nhân trong coaching.

                    Phương pháp kích hoạt điểm mạnh của nhân viên.

Ngày 4:

            Theo dõi sau coaching và xây dựng kế hoạch hành động

                    Xây dựng và duy trì văn hoá coaching.

                    Phương pháp lập kế hoạch hành động.

                    Hướng dẫn kế hoạch hành động đến nhân viên.

                    Theo dõi và quản lý việc triển khai kế hoạch hành đồng.

                    Kỹ năng khen thưởng và tôn vinh.

             Thực hành - Rút kinh nghiệm  - Học hỏi lẫn nhau.               


Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : 0908 000 462 (Ms.Trang)

Bình luận

body { color: #b30000;}