Tạ Thị Thanh Thủy Villa Sông Sài Gòn

  • Liên hệ

  • Tôi cảm thấy may mắn vì tôi đã lựa chọn sáng suốt về phía John&Partners. Tôi đã lựa chọn rất nhiều công ty Đào tạo và cuối cùng đã lựa chọn công ty John&Partner

Thông tin sản phẩm

Tôi cảm thấy may mắn vì tôi đã lựa chọn sáng suốt về phía John&Partners. Tôi đã lựa chọn rất nhiều công ty Đào tạo và cuối cùng đã lựa chọn công ty John&Partners và sau những chia sẻ của các nhân viên của tôi. Tôi rất cảm động và cảm thấy rất cảm ơn công ty John&Partners vì trước khi có những buổi đào tạo như thế này thì tôi đã có những buổi gặp trao đổi rất kỹ với John&Partners vì sao mà Công ty Villa Sông Sài Gòn cần có những buổi đào tạo như thế này và có những điểm gì mà muốn John&Partners đem lại cho các bạn.
Từ các chia sẻ của các bạn hầu hết tất cả các việc trao đổi đã đạt được. Ví dụ: Làm việc nhóm. chia sẻ công việc cho nhân viên, những quy trình làm việc, Lãnh đạo, những phương pháp để giải quyết những vấn đề không hiểu nhau trong công ty. Cảm ơn John&Partners rất nhiều.

Tạ Thị Thanh Thủy

Director of Operations, Villa Sông Sài Gòn.

Bình luận

body { color: #b30000;}