SPC - Quản Lý Quy Trình Bằng Thống Kê Phân Tích (Statistical Process Control)

  • Liên hệ

  • Đăng ký bằng cách bấm nút Liên Hệ và để lại đầy đủ thông tin. Chuyên viên John&Partners sẽ gọi lại cho bạn trong vòng 24h.

Thông tin sản phẩm

Thời lượng học: 4 ngày.

NỘI DUNG KHÓA HỌC GỒM :

Ngày 1:

   Các phương pháp đồ thị.

   Phân tích hệ thống đo lường.

   Năng lực quy trình.

   Kiểm định giả thuyết.

   Tương quan và hồi quy.

   Kiểm soát quy trình thống kê.

 Ngày 2:

   Tổng quan về Chất lượng

   Tổng quan về Chi phí chất lượng

   Quản lý chất lượng trong doanh nghiệp.

   Phiếu kiểm soát (Check sheets)_ được sử dụng để thu thập những dữ liệu cần thiết.

   Lưu đồ quy trình (Process Flow Chart)_được sử dụng để theo dõi diễn tiến của quá trình.

 Ngày 3:

   Biểu đồ nhân quả (Cause & Effect Diagram)_ được sử dụng để liệt kê và sắp xếp một cách hệ thống các nguyên nhân tạo ra lỗi đã phát sinh bằng hình vẽ giống xương cá.

   Biểu đồ Pareto (Pareto chart)_ được sử dụng để tìm ra lỗi trọng yếu gây ra sự cố bằng việc thể hiện mức độ   thường xuyên xảy ra của từng lỗi và tỉ lệ lũy tích.

   Biểu đồ mật độ phân bố (Histogram)_ tđược sử dụng để phát hiện sự cố của quá trình thông qua tình trạng   phân bố dữ liệu.

 Ngày 4:

    Biểu đồ phân tán (Scatter Diagram)_ được sử dụng để điều tra có hay không mối quan hệ tương quan giữa hai yếu tố liên quan.

   Biểu đồ kiểm soát (Control Chart)_ được sử dụng để phát hiện sự bất thường trong quá trình tạo sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ, các chỉ số nằm ngoài giới hạn cho phép thông qua sự phân bố dữ liệu.

   Thực hành trên máy tính với các bài tập thực tế.


Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : 0908 000 462 (Ms.Trang)

Bình luận

body { color: #b30000;}