Six Sigma Đai Xanh

 • Liên hệ

 • Đăng ký bằng cách bấm nút Liên Hệ và để lại đầy đủ thông tin. Chuyên viên John&Partners sẽ gọi lại cho bạn trong vòng 24h.

Thông tin sản phẩm


Chương trình “Six Sigma Green Belt Certification” bao gồm 8 phần, mỗi phần đề cập những khía cạnh quan trọng trong Six Sigma:

 • Xác định tiêu chuẩn đánh giá và lựa chọn dự án.
 • Lên kế hoạch và thực thi các dự án six sigma.
 • Hình thành và dẫn dắt hiệu quả đội ngũ dự án six sigma.
 • Ứng dụng DMAIC (Xác định, Đo lường, Phân tích, Cải tiến, Kiểm soát) và các công cụ six sigma trong cải tiến quy trình và chất lượng.
 • Ước lượng và quản lý rủi ro dự án.
 • Đặc biệt tăng lợi nhuận trong các dự án six sigma.
 • Tránh mắc lỗi trong áp dụng six sigma.
 • Ứng dụng và nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề và cải tiến.


John&Partners là đơn vị được công nhận bởi VMEdu và tổ chức PMI (pmi.org). Bất cứ ai hoàn thành chương trình đào tạo Six Sigma Đai Xanh và vượt qua bài kiểm tra thành công sẽ được một chứng nhận tương đương 25 PMI PDUs, cùng với quyền lợi:

 • Không cần phải trả hàng nghìn đô la - giúp tiết kiệm và linh hoạt hơn so với phương pháp đào tạo trong lớp học truyền thống.
 • Hoàn toàn tự làm chủ tiến độ học tập ngay tại nhà riêng hoặc văn phòng của bạn. Thời khóa biểu linh hoạt – học hoàn toàn online mọi lúc mọi nơi.
 • Khóa học được hỗ trợ qua online bởi giảng viên và có thể bắt đầu hay kết thúc bất cứ lúc nào bạn muốn. Video chất lượng cao với tất cả các chủ đề.
 • Tài liệu hướng dẫn, chương trình phát thanh, các điều khoản và khái niệm đều tải về được, áp dụng cho tất cả các chủ đề.
 • Tình huống áp dụng thực tế.
 • Bài kiểm tra trực tuyến gồm 90 câu hỏi, thời gian 120 phút.
 • Tài liệu hỗ trợ: sách bài tập, câu hỏi thảo luận tình huống, câu trả lời thảo luận, sách thực hành, bản đồ quy trình, nhập vai, biểu đồ lưới cho bài tập M&M.
 • Tốt nghiệp với chứng chỉ của tổ chức có thẩm quyền.
 • Hỗ trợ học qua ứng dụng điện thoại.

 Thời hạn khóa học - 180 ngày.


TẢI BROCHURE CHI TIẾT VỀ KHÓA HỌC


Bình luận

body { color: #b30000;}