Quản Trị Sự Thay Đổi

  • Liên hệ

  • Đăng ký bằng cách bấm nút Liên Hệ và để lại đầy đủ thông tin. Chuyên viên John&Partners sẽ gọi lại cho bạn trong vòng 24h.

Thông tin sản phẩm

Thời lượng học: 2 ngày.

NỘI DUNG KHÓA HỌC GỒM :

Phần 1: Tổng quan về Quản trị sự thay đổi

          Tại sao phải thay đổi?

          Sự thay đổi và sự đổi mới.

          Gợi ý thảo luận: Sự khác biệt giữa sự thay đổi và sự đổi mới là gì?

          Bản chất của sự thay đổi.

          Các tác lực dẫn đến sự thay đổi.

          Gợi ý thảo luận: Những nguyên nhân nào có thể dẫn đến sự thay đổi

          trong tổ chức?

          Phân loại sự thay đổi.

Phần 2: Các mô hình Quản trị sự thay đổi

          Mô hình của Kotter.

          Mô hình ADKAR.

          Mô hình của Lewin.

          Mô hình của Beckhard.

          Mô hình của Thurley.

          Mô hình của Bridges.

Phần 3: Quá trình chuyển tiếp

          Rào cản đối với sự thay đổi.

          Vượt qua sự phản kháng trong quá trình chuyển tiếp.

          Liên kết quá trình chuyển tiếp và các lựa chọn thay đổi.

          Kỹ năng giao tiếp.

          Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết trình.

          Kỹ năng quản lý nhóm.

Phần 4: Quá trình thay đổi

          Các kiểu quản trị sự thay đổi.

          Đối tượng thay đổi.

          Đòn bẩy của sự thay đổi.

          Người lãnh đạo sự thay đổi: các kỹ năng và phẩm chất.

          Nhà quản lý cấp trung.

          Người tiếp nhận sự thay đổi.


Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : 0908 000 462 (Ms.Trang)

Bình luận

body { color: #b30000;}