Quản trị sản xuất (OM)

 • Liên hệ

 • Đăng ký bằng cách bấm nút Liên Hệ và để lại đầy đủ thông tin. Chuyên viên John&Partners sẽ gọi lại cho bạn trong vòng 24h.

Thông tin sản phẩm

Thời lượng học: 3 ngày.

NỘI DUNG KHÓA HỌC GỒM :

NGÀY 1

Giới thiệu khoá học

Nền tảng về lãnh đạo và quản lý

 • Trao quyền
 • Quản lý đội nhóm
 • Phân công nhiệm vụ
 • Phân bổ công việc
 • Coaching – Huấn luyện kèm cặp
 • Phản hồi
 • Giao tiếp và trình bày hiệu quả

Bàn giao ca hiệu quả và phương pháp áp dụng

NGÀY 2

Giải quyết vấn đề

 • PA & PPA (Phân tích vấn đề & Phân tích vấn đề tiềm ẩn)
 • 5 whys – 5 câu hỏi tại sao
 • Biểu đồ xương cá
 • FMEA

Quản lý và kiểm soát quá trình trong vận hành

Quản lý thông số chạy tốt và phương pháp luận

Đánh giá kết quả công việc

KPIs – đo lường và đánh giá quá trình và kết quả

NGÀY 3

Nền tảng về Lean và 6 Sigma trong vận hành

 • Khái niệm về Lean & 6 Sigma
 • Quản lý chuỗi giá trị
 • VSM – Sơ đồ dòng chảy giá trị
 • SIPOC
 • Bộ công cụ cải tiến

Chi phí chất lượng

Vai trò và trách nhiệm của người vận hành trong quản lý sản xuất hiện đại

Tổng kết

Lưu ý: Có bài tập thu hoạch sau đào tạo cho 3-6 tháng tới.


Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : 0908 000 462 (Ms.Trang)

Bình luận

body { color: #b30000;}