Quản Lý Dự Án

  • Liên hệ

  • Đăng ký bằng cách bấm nút Liên Hệ và để lại đầy đủ thông tin. Chuyên viên John&Partners sẽ gọi lại cho bạn trong vòng 24h.

Thông tin sản phẩm

Thời lượng học: 3 ngày.

NỘI DUNG KHÓA HỌC GỒM :

Khung quan lý dự án.

Quản lý tổng hợp dự án.

Quản lý phạm vi dự án.

Quản lý thời gian dự án.

Quản lý chi phí dự án.

Quản lý chất lượng dự án.

Quản lý nguồn nhân lực dự án.

Quản lý truyền thông dự án.

Quản lý rủi ro dự án.

Quản lý kế hoạch thu mua dự án.

Quản lý các bên liên quan trong dự án.

Trách nhiệm công việc.


Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : 0908 000 462 (Ms.Trang)

Bình luận

body { color: #b30000;}