5S - Quản Lý Trực Quan

  • Liên hệ

  • Đăng ký bằng cách bấm nút Liên Hệ và để lại đầy đủ thông tin. Chuyên viên John&Partners sẽ gọi lại cho bạn trong vòng 24h.

Thông tin sản phẩm

Thời lượng học: 2 ngày.

NỘI DUNG KHÓA HỌC GỒM :

Phần I: Tổng quan về 5S

                   Giới thiệu về 5S.

                   Những điểm nên và không nên làm.

                   Áp dụng 5S nhằm để bỏ lãng phí.

                   Áp dụng 5S để xây dựng nền tảng cho doanh nghiệp tinh gọn.

                   Những lợi ích của 5S.

Phần II: Tổng quan về Quản lý trực quan

                   Phương pháp để triển khai 5S và Quản lý trực quan.

                   Các nguyên tắc về 5S với các bước:

S1: Sàng lọc (Seiri).

S2: Sắp xếp (Seiton).

S3: Sạch sẽ (Seiso).

S4: Săn sóc (Seiketsu).

S5: Sẵn sàng (Shitzuke).

                   Áp dụng 5S trong an toàn, chất lượng, bảo trì thiết bị và năng suất.

                   Áp dụng 5S tại văn phòng.

                   Thực hiện 5S.

                   Làm thế nào để triển khai 5S - vấn đề giải pháp.

Phần III: Phương pháp đánh giá 5S và Quản lý trực quan

                   Phương pháp đánh giá triển khai.

                   Phương pháp duy trì 5S và Quản lý trực quan.

                   Các yếu tố quan trọng để triển khai thành công.


Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : 0908 000 462 (Ms.Trang)

Bình luận

body { color: #b30000;}