Kaizen

 • Liên hệ

 • Đăng ký bằng cách bấm nút Liên Hệ và để lại đầy đủ thông tin. Chuyên viên John&Partners sẽ gọi lại cho bạn trong vòng 24h.

Thông tin sản phẩm

Thời lượng học: 2 ngày.

NỘI DUNG KHÓA HỌC GỒM :

Ngày 1:

 • Tổng quan về Kaizen.
 • Giới thiệu về 8 lãng phí trong doanh nghiệp.
 • Quãn lý chuỗi giá trị của doanh nghiệp.
 • Phân tích SIPOC cho doanh nghiệp.
 • Những nguyên tắc cơ bản của Kaizen.
 • Lập lộ trình triển khai Kaizen.

Ngày 2:

 • Phương pháp triển khai Kaizen.
 • Đo lường kết quả thực hiện Kaizen.
 • Phương pháp để tránh sai lầm khi thực hiện Kaizen.
 • Những bài học thực tế.


Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : 0908 000 462 (Ms.Trang)

Bình luận

body { color: #b30000;}