Đổi mới sáng tạo

  • Liên hệ

  • Đăng ký bằng cách bấm nút Liên Hệ và để lại đầy đủ thông tin. Chuyên viên John&Partners sẽ gọi lại cho bạn trong vòng 24h.

Thông tin sản phẩm

Thời lượng học: 2 ngày.

NỘI DUNG KHÓA HỌC GỒM:

  • Định nghĩa về đổi mới.
  • Điểm khác nhau giữa đổi mới và cải tiến.
  • Đổi mới có giá trị là gì?
  • Làm thế nào để tạo ra sự đổi mới có giá trị.
  • Định nghĩa của thiết lập quá trình tư duy (DTP).
  • 6 bước DTP.
  • Ví dụ và thực hành.


Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : 0908 000 462 (Ms.Trang)

Bình luận

body { color: #b30000;}