NGUYỄN ĐẶNG PHƯƠNG CHI Tổng giám đốc, Công ty PQ EVENT

  • Liên hệ

  • Sau khi đọc quyển sách, tôi đánh giá rất cao tác giả Ngô Công Trường

Thông tin sản phẩm

"Khởi nghiệp thông minh còn đưa ra những lời khuyên và gợi mở sự chuẩn bị, cách thức thực hiện; giúp các bạn trẻ có những bước đi vững vàng hơn trên bước đường khởi nghiệp."

 NGUYỄN ĐẶNG PHƯƠNG CHITổng giám đốc, Công ty PQ EVENT

Bình luận

body { color: #b30000;}