Phát Triển Sản Phẩm

  • Liên hệ

  • Đăng ký bằng cách bấm nút Liên Hệ và để lại đầy đủ thông tin. Chuyên viên John&Partners sẽ gọi lại cho bạn trong vòng 24h.

Thông tin sản phẩm

Thời lượng học: 5 ngày.

NỘI DUNG KHÓA HỌC GỒM :

Ngày 1:

          Quản lý sản phẩm

                   Giới thiệu về quản lý sản phẩm.

                    Vai trò của một nhà quản lý sản phẩm là gì?

                   Xác định các thách thức chủ yếu của các nhà quản lý sản phẩm.

          Khái niệm về sản phẩm

                   Làm thế nào để tạo ra thấu hiểu khách hàng.

                   Phát hiện và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thực sự.

                   Vai trò chiến lược của phân khúc thị trường.

                   Xác định khách hàng mục tiêu.

                   Xây dựng một đề xuất giá trị chiến thắng.

                   Biến thấu hiểu khách hàng vào các giải pháp kỹ thuật.

Ngày 2:

          Phát triển sản phẩm

                   Tám bước đơn giản Đối với phát triển sản phẩm mới.

           Ra mắt sản phẩm

                   Xây dựng các thông điệp đúng.

                   Làm thế nào truyền thông xã hội có thể được tích hợp trong cơ cấu truyền thông?

                   Làm thế nào có thể triển khai các đề xuất giá trị?

                  

Ngày 3:

           Quản lý sản phẩm

                   Quản lý vòng đời sản phẩm.

                   Làm thế nào để xác định đúng thời điểm để thị trường một sản phẩm mới?

                   Quản lý các dòng sản phẩm theo chiều dọc và ngang.

                   Làm thế nào để mở rộng dòng sản phẩm của bạn?

          Quản lý sản phẩm trong tổ chức

                   Làm thế nào bạn có thể trở thành người quản lý sản phẩm giỏi?

                   Phương pháp liên kết giữa R&D và bán hàng trong thời gian phát triển sản phẩm.

                   Làm thế nào để bạn thể hiện năng lực quản lý sản phẩm trong nội bộ tổ chức.

 Ngày 4:

          Quản lý dòng sản phẩm

                   Danh mục sản phẩm / SKU.

                   Làm thế nào để quản lý nhiều SKU trong công ty.

                   Làm thế nào để phân bổ và phân loại các sản phẩm.      

          Quản Lý Các Công Cụ

                   Công cụ-4P Marketing: Sản phẩm, Giá, Địa điểm và Công khai.

                   Chất lượng sản phẩm và lợi ích sản phẩm.

                   Chiến lược tiếp thị:

                             - Định vị sản phẩm và quản lý danh mục đầu tư.

                             - Giá sản phẩm ảnh hưởng đến sự tăng trưởng lợi nhuận.

                             - Phân phối A sản phẩm vào thị trường thành công.

                             - Nhóm truyền thông sản phẩm và mục tiêu.

                   Các yếu tố thành công của các công cụ quản lý sản phẩm.

Ngày 5:

          Các kiến thức cần thiết về Marketing

                   Tổng quan nghiên cứu thị trường.

                   Công cụ phân tích thị trường.

                   Tổng quan Phân tích cạnh tranh.

                   Công cụ phân tích cạnh tranh: SWOT.

                   Tổng quan nghiên cứu khách hàng.

           Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp

                   Làm việc theo nhóm.

                   Quản lý Truyền thông & Xung đột.

                   Giải quyết vấn đề và ra quyết định.


Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : 0908 000 462 (Ms.Trang)

Bình luận

body { color: #b30000;}