Operational Excellence Đai Vàng

  • Liên hệ

  • Đăng ký bằng cách bấm nút Liên Hệ và để lại đầy đủ thông tin. Chuyên viên John&Partners sẽ gọi lại cho bạn trong vòng 24h. Liên Hệ THÔNG TIN SẢN PHẨM.

Thông tin sản phẩm

Thời lượng học: 3 ngày.

NỘI DUNG KHÓA HỌC GỒM :

Kiến thức cơ bản về Six Sigma:

   Six Sigma là gì?

   Mục tiêu của Six Sigma.

   Tổng quan Six Sigma.

   Vai trò Six Sigma.

   Hướng tiếp cận trong Six Sigma.

   Vai trò của Six Sigma trong tổ chức.

   Các loại dữ liệu.

   Quy trình cải tiến DMAIC.

Khái niệm cơ bản 7 công cụ:

  • Bảng kiểm soát.
  • Biểu đồ quy trình.
  • Biểu đồ phân bổ.
  • Biểu đồ nguyên nhân hệ quả.
  • Biểu đồ Pareto.
  • Biểu đồ scatter.
  • Bản kiểm soát.
  • Phương pháp DFSS.

Phương pháp Lean:

   Bản đồ chuỗi giá trị.

   Lean là tốc độ.

   Chuỗi cung ứng tổng thể.

   Mô hình cung ứng áp dụng Lean Six Sigma.


Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : 0908 000 462 (Ms.Trang)

Bình luận

body { color: #b30000;}