Operational Excellence Đai Trắng

 • Liên hệ

 • Đăng ký bằng cách bấm nút Liên Hệ và để lại đầy đủ thông tin. Chuyên viên John&Partners sẽ gọi lại cho bạn trong vòng 24h. Liên Hệ THÔNG TIN SẢN PHẨM.

Thông tin sản phẩm

Thời lượng học: 2 ngày.

NỘI DUNG KHÓA HỌC GỒM :

 • Giới thiệu về Lean Six Sigma.
 • Tổng quan về Lean.
 • Giá trị gia tăng và tiếng nói khách hàng.
 • Tư duy tinh gọn và 8 lãng phí.
 • Các phương pháp và bộ công cụ của Lean.
 • 5S và Quản lý trực quan.
 • Vai trò của các đai trong tổ chức
 • (Đai Trắng, Đai Vàng, Đai Xanh, Đai Đen, Master Đai Đen).
 • Tổng quan về DMAIC và Six Sigma.


Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : 0908 000 462 (Ms.Trang)

Bình luận

body { color: #b30000;}