Operational Excellence cho Quản Lý Cấp Trung

 • Liên hệ

 • Đăng ký bằng cách bấm nút Liên Hệ và để lại đầy đủ thông tin. Chuyên viên John&Partners sẽ gọi lại cho bạn trong vòng 24h.

Thông tin sản phẩm

Thời lượng học: 2 ngày.

NỘI DUNG KHÓA HỌC GỒM :

 • Tổng quan về Lean & Six Sigma.
 • Giới thiệu về Lean & Six Sigma.
 • Nguyên lý về Lean.
 • Giá trị gia tăng cho khách hàng.
 • Vai trò của quản lý cấp trung khi công ty triển khai OE.
 • Cách thức triển khai các KPI quan trọng cho quản lý cấp trung theo QSPC
 • (Quality, Safety, Productivity, Cost).
 • Bộ công cụ giải quyết vấn đề cho quản lý cấp trung.
 • Não công (Brainstroming).
 • 5 whys.
 • Biểu đồ xương cá.
 • Biểu đồ Pareto.
 • Biểu đồ Scatter.
 • 8 lãng phí.
 • Giới thiệu về 8 lãng phí.
 • Cách thức nhận diện và loại bỏ 8 lãng phí trong doanh nghiệp.
 • Chuẩn hoá doanh nghiệp thông qua OE.
 • Quản trị sự thay đổi.


Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : 0908 000 462 (Ms.Trang)

Bình luận

body { color: #b30000;}