Operational Excellence (Lean Six Sigma) cho quản lý cấp trung

  • Liên hệ

  • Đăng ký bằng cách bấm nút Liên Hệ và để lại đầy đủ thông tin. Chuyên viên John&Partners sẽ gọi lại cho bạn trong vòng 24h.

Thông tin sản phẩm

Thời lượng học: 2 ngày.

NỘI DUNG KHÓA HỌC GỒM:

Tổng quan về Lean & Six Sigma.

Nguyên lý về Lean & Six Sigma.

Xác định các công việc tạo ra giá trị gia tăng và không tạo ra giá trị gia tăng.

Cách thức nhận diện và loại bỏ 8 lãng phí trong doanh nghiệp.

Vai trò của quản lý cấp trung khi công ty triển khai Lean & Six Sigma.

Cách thức triển khai các KPI quan trọng cho quản lý cấp trung theo QSPC (Quality, Safety, Productivity, Cost).

Bộ công cụ giải quyết vấn đề cho quản lý cấp trung.

  1. Não công (Brainstroming).
  2. 5 whys.
  3. Biểu đồ xương cá.
  4. Biểu đồ Pareto.
  5. Biểu đồ Scatter.

Chuẩn hoá doanh nghiệp thông qua các công cụ trong Operational Excellence.

Quản trị sự thay đổi.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : 0908 000 462 (Ms.Trang)

Bình luận

body { color: #b30000;}