Nhận Thức Về HSE

 • Liên hệ

 • Đăng ký bằng cách bấm nút Liên Hệ và để lại đầy đủ thông tin. Chuyên viên John&Partners sẽ gọi lại cho bạn trong vòng 24h.

Thông tin sản phẩm

Thời lượng học: 3 ngày.

NỘI DUNG KHÓA HỌC GỒM :

 • An toàn tại nơi làm việc, nhiệm vụ của trưởng phòng HSE, các qui tắc an toàn, hệ thống HSE.
 • Thông tin an toàn có hiệu quả.
 • Nhận biết mối nguy và kiểm soát.
 • An toàn hỏa hoạn và sinh mạng.
 • An toàn điện.
 • An toàn dụng cụ cầm tay và dụng cụ điện.
 • An toàn che chắn thiết bị.
 • An toàn vận chuyển nguyên liệu.
 • An toàn sử dụng bình khí nén.
 • An toàn công trường xây dựng.
 • An toàn xe cộ.
 • An toàn và sức khỏe trong văn phòng.
 • An toàn không gian hạn chế.
 • Kiểm tra an toàn, Động viên, Điều tra tai nạn, lập tài liệu an toàn môi trường trong nhà máy.
 • Vật liệu nguy hiểm.
 • Kiểm soát chất thải trong nhà máy: nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại.
 • Sức khỏe nơi làm việc: môi trường làm việc, bệnh nghề nghiệp, các yêu cầu pháp
 • luật, nâng cao sức khỏe nơi làm việc, kế hoạch quản lý môi trường làm việc.
 • Các kỹ năng cần có của kỹ sư an toàn sức khỏe và môi trường.
 • Văn hóa an toàn môi trường trong doanh nghiệp.
 • Bài tập nhận diện mối nguy, biện pháp kiểm soát và ngăn ngừa.
 • Văn bản pháp luật về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp và môi trường.


Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : 0908 000 462 (Ms.Trang)

Bình luận

body { color: #b30000;}