Mô hình quản lý sản xuất tiên tiến

  • Liên hệ

  • Đăng ký bằng cách bấm nút Liên Hệ và để lại đầy đủ thông tin. Chuyên viên John&Partners sẽ gọi lại cho bạn trong vòng 24h.

Thông tin sản phẩm

Thời lượng học: 2 ngày.

NỘI DUNG KHÓA HỌC GỒM :

Ngày 1:

                Lean.

                Công cụ 5S.

                Công cụ quản lý trực quan.

                Kaizen.

                6 Sigma.

                8 loại lãng phí.

                DMAIC.

                Công cụ VOC.

                Công cụ CTQ.

                Công cụ SIPOC.

                Công cụ VSM.

                Công cụ giám sát dòng chảy giá trị gia tăng.

                Các công cụ Biểu đồ.

Ngày 2:

                Công cụ 5 Whys.

                Công cụ biểu đồ xương cá.

                Biểu đồ Pareto.

                Biểu đồ Phân tán.

                Công cụ JIT.

                Công cụ Kanban.

                Công cụ Poka-Yoke.

             101_Quản lý dự án:

                     -       Tổng quan về quản lý dự án.

                     -       Tầm quan trọng của quản lý dự án.

                     -       Những kỹ năng cần thiết để quản lý tốt dự án.


Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : 0908 000 462 (Ms.Trang)

Bình luận

body { color: #b30000;}