LÝ TRƯỜNG CHIẾN Chủ tịch, Trí Tri Group

  • Liên hệ

  • "Là tập hợp nhanh những câu chuyện thực tế xung quanh, những case study (điển cứu) từ chính cuộc sống với lời văn nhẹ nhàng, ngắn gọn và các kết luận sắc bén đầ

Thông tin sản phẩm

"Là tập hợp nhanh những câu chuyện thực tế xung quanh, những case study (điển cứu) từ chính cuộc sống với lời văn nhẹ nhàng, ngắn gọn và các kết luận sắc bén đầy nam tính của tác giả."

 LÝ TRƯỜNG CHIẾNChủ tịch, Trí Tri Group

Bình luận

body { color: #b30000;}