Lean Six Sigma Đai Vàng

 • Liên hệ

 • Đăng ký bằng cách bấm nút Liên Hệ và để lại đầy đủ thông tin. Chuyên viên John&Partners sẽ gọi lại cho bạn trong vòng 24h.

Thông tin sản phẩm


Chương trình “Lean Six Sigma Yellow Belt Certification” bao gồm 9 phần, mỗi phần đề cập những khía cạnh quan trọng trong Lean và Six Sigma:

 • Xác định tiêu chuẩn đánh giá và lựa chọn dự án.
 • Lên kế hoạch và thực thi các dự án lean và six sigma.
 • Hình thành và dẫn dắt hiệu quả đội ngũ dự án lean six sigma.
 • Ứng dụng DMAIC (Xác định, Đo lường, Phân tích, Cải tiến, Kiểm soát) và các công cụ six sigma trong cải tiến quy trình và chất lượng.
 • Ứng dụng các phương pháp Lean: 5S, giảm lãng phí, bản đồ quy trình, bản đồ chuỗi giá trị, sửa lỗi sai,...
 • Ước lượng và quản lý rủi ro dự án.
 • Đặc biệt tăng lợi nhuận trong các dự án lean six sigma.
 • Tránh mắc lỗi trong áp dụng lean six sigma.

Ứng dụng và nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề và cải tiến.


John&Partners là đơn vị được công nhận bởi VMEdu và tổ chức PMI (pmi.org). Bất cứ ai hoàn thành chương trình đào tạo Lean Six Sigma Đai Vàng và vượt qua bài kiểm tra thành công sẽ được một chứng nhận tương đương 8 PMI PDUs, cùng với quyền lợi:

 • Không cần phải trả hàng nghìn đô la - giúp tiết kiệm và linh hoạt hơn so với phương pháp đào tạo trong lớp học truyền thống.
 • Hoàn toàn tự làm chủ tiến độ học tập ngay tại nhà riêng hoặc văn phòng của bạn. Thời khóa biểu linh hoạt – học hoàn toàn online mọi lúc mọi nơi.
 • Khóa học được hỗ trợ qua online bởi chuyên gia và có thể bắt đầu hay kết thúc bất cứ lúc nào bạn muốn.
 • Video chất lượng cao với tất cả các chủ đề.
 • Tất cả tài liệu hướng dẫn đều tải về được, áp dụng cho tất cả các chủ đề.
 • Tình huống áp dụng thực tế.
 • Bài kiểm tra cuối khóa với 40 câu hỏi, thực hiện trong 60 phút.
 • Tốt nghiệp với chứng chỉ của tổ chức có thẩm quyền.
 • Hỗ trợ học qua ứng dụng điện thoại.
 • Thời hạn khóa học - 30 ngày.


TẢI BROCHURE CHI TIẾT VỀ KHÓA HỌC


Bình luận

body { color: #b30000;}