Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian

 • Liên hệ

 • Đăng ký bằng cách bấm nút Liên Hệ và để lại đầy đủ thông tin. Chuyên viên John&Partners sẽ gọi lại cho bạn trong vòng 24h.

Thông tin sản phẩm

Thời lượng học: 1 ngày.

NỘI DUNG KHÓA HỌC GỒM :

 • Tại sao phải quản lý thời gian?
 • Phương pháp lập mục tiêu.
 • Phân tích các yếu tố tác động.
 • Phương pháp lập kế hoạch.
 • Phương pháp triển khai đúng kế hoạch.
 • Phương pháp đánh giá.
 • Phương pháp sử dụng thời gian thông minh.
 • Ma trận thời gian.
 • Phương pháp Pareto.
 • Xây dựng lịch làm việc cá nhân.
 • Phương pháp uỷ quyền và giao việc.
 • Thời gian sử dụng điện thoại.
 • Thời gian dành cho hội họp.
 • Thời gian để xử lý công văn, giấy tờ.
 • Phương pháp loại bỏ những nguyên nhân gây lãng phí thời gian.
 • Áp dụng công nghệ trong quản lý thời gian.


Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : 0908 000 462 (Ms.Trang)

Bình luận

body { color: #b30000;}