Kỹ Năng Làm Việc Nhóm

  • Liên hệ

  • Đăng ký bằng cách bấm nút Liên Hệ và để lại đầy đủ thông tin. Chuyên viên John&Partners sẽ gọi lại cho bạn trong vòng 24h.

Thông tin sản phẩm

Thời lượng học: 1 ngày.

NỘI DUNG KHÓA HỌC GỒM :

  • Hình thái khác nhau của các nhóm.
  • Những điểm đặc trưng của các nhóm.
  • Quá trình hình thành nhóm.
  • Vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong nhóm.
  • Những phương pháp nhằm giúp tăng khả năng của
  • các thành viên trong nhóm.
  • Phương pháp để nhóm hoạt động hiệu quả.


Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : 0908 000 462 (Ms.Trang)

Bình luận

body { color: #b30000;}